Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams pagal valiutas.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 15 593,61 15 267,54 14 626,68 15 643,05 15 602,43 17 261,59 16 879,10 17 794,55 19 408,93
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 697,98 1 821,90 1 914,11 1 674,91 1 613,27 2 278,33 2 228,94 1 936,61 2 013,88
1.1.1. Nacionalinė valiuta 1 697,98 1 821,90 1 914,11 1 674,91 1 613,27 2 278,33 2 228,94 1 936,61 2 013,88
1.1.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
1.1.2.1. USD - - - - - - - - -
1.1.2.2. Kitos - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 895,63 13 445,64 12 712,57 13 968,14 13 989,16 14 983,26 14 650,16 15 857,94 17 395,05
1.2.1. Nacionalinė valiuta 13 895,63 13 445,64 12 712,57 13 968,14 13 989,16 14 983,26 14 650,16 15 857,94 17 395,05
1.2.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
1.2.2.1. USD - - - - - - - - -
1.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 4 160,11 4 453,47 5 199,47 4 658,34 4 386,26 4 161,18 3 992,20 4 077,29 3 939,67
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 462,07 3 737,27 4 464,05 3 956,77 3 692,76 3 474,80 3 296,97 3 395,90 3 252,79
2.1.1. Nacionalinė valiuta 3 137,57 3 386,91 3 931,48 3 655,67 3 344,31 3 187,08 3 002,26 3 105,00 3 013,07
2.1.2. Užsienio valiuta 324,50 350,36 532,57 301,10 348,45 287,72 294,71 290,90 239,72
2.1.2.1. USD 324,50 350,36 444,01 301,10 146,15 150,37 158,18 152,82 225,57
2.1.2.2. Kitos - - 88,56 - 202,30 137,35 136,53 138,08 14,15
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,23 681,39 686,88
2.2.1. Nacionalinė valiuta - - - - - - - - -
2.2.2. Užsienio valiuta 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,23 681,39 686,88
2.2.2.1. USD - - - - - - - - -
2.2.2.2. Kitos 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,23 681,39 686,88
3. Indėlių bendrovės 8 496,89 10 103,40 11 251,50 12 104,11 12 691,45 13 340,16 13 477,03 14 168,03 14 826,04
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 442,77 10 049,28 11 197,38 11 992,04 12 578,43 13 200,53 13 335,76 13 991,02 14 643,16
3.1.1. Nacionalinė valiuta 8 113,25 9 484,39 10 576,56 11 452,01 10 735,24 11 267,86 10 399,26 11 161,06 11 615,24
3.1.2. Užsienio valiuta 329,52 564,89 620,82 540,03 1 843,19 1 932,67 2 936,50 2 829,96 3 027,92
3.1.2.1. USD 68,48 169,76 40,90 32,52 911,63 881,46 938,14 683,00 739,62
3.1.2.2. Kitos 261,04 395,13 579,92 507,51 931,56 1 051,21 1 998,36 2 146,96 2 288,30
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 54,12 54,12 54,12 112,07 113,02 139,63 141,27 177,01 182,88
3.2.1. Nacionalinė valiuta 54,12 54,12 54,12 112,07 113,02 139,63 141,27 177,01 182,88
3.2.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
3.2.2.1. USD - - - - - - - - -
3.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 7 314,09 7 013,52 7 086,98 7 055,48 6 758,51 7 014,16 6 785,16 6 867,37 7 391,57
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 700,12 4 007,70 4 069,88 4 049,99 3 767,30 3 923,44 3 777,57 3 659,83 4 221,65
4.1.1. Nacionalinė valiuta 2 929,40 3 106,97 3 231,50 3 193,89 3 072,31 3 196,21 3 079,03 2 994,28 3 481,52
4.1.2. Užsienio valiuta 770,72 900,73 838,38 856,10 694,99 727,23 698,54 665,55 740,13
4.1.2.1. USD 592,57 685,32 640,28 650,45 522,27 539,32 514,21 487,23 549,28
4.1.2.2. Kitos 178,15 215,41 198,10 205,65 172,72 187,91 184,33 178,32 190,85
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 613,97 3 005,82 3 017,10 3 005,49 2 991,21 3 090,72 3 007,59 3 207,54 3 169,92
4.2.1. Nacionalinė valiuta 3 477,60 2 868,44 2 876,61 2 871,53 2 857,26 2 955,98 2 871,42 3 071,16 3 025,36
4.2.2. Užsienio valiuta 136,37 137,38 140,49 133,96 133,95 134,74 136,17 136,38 144,56
4.2.2.1. USD 63,04 66,20 71,72 64,66 64,29 63,71 65,17 66,23 72,78
4.2.2.2. Kitos 73,33 71,18 68,77 69,30 69,66 71,03 71,00 70,15 71,78
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 7 382,86 6 729,31 6 674,58 6 104,22 6 746,35 6 629,50 6 364,19 6 326,05 6 216,17
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 567,99 4 802,34 4 744,09 4 252,71 4 855,68 4 684,31 4 412,56 4 430,33 4 213,70
5.1.1. Nacionalinė valiuta 4 844,05 4 030,02 4 097,91 3 660,23 4 195,06 4 060,57 3 792,14 3 819,38 3 808,49
5.1.2. Užsienio valiuta 723,94 772,32 646,18 592,48 660,62 623,74 620,42 610,95 405,21
5.1.2.1. USD 490,64 519,63 431,26 381,90 442,15 412,57 393,40 396,43 254,77
5.1.2.2. Kitos 233,30 252,69 214,92 210,58 218,47 211,17 227,02 214,52 150,44
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 814,87 1 926,97 1 930,49 1 851,51 1 890,67 1 945,19 1 951,63 1 895,72 2 002,47
5.2.1. Nacionalinė valiuta 1 738,98 1 853,28 1 860,31 1 786,52 1 827,66 1 882,19 1 885,11 1 867,77 1 968,45
5.2.2. Užsienio valiuta 75,89 73,69 70,18 64,99 63,01 63,00 66,52 27,95 34,02
5.2.2.1. USD 69,97 67,85 66,16 60,62 58,83 58,82 62,06 23,43 28,30
5.2.2.2. Kitos 5,92 5,84 4,02 4,37 4,18 4,18 4,46 4,52 5,72
A. Bendroji skola užsieniui pagal valiutas 42 947,56 43 567,24 44 839,21 45 565,20 46 185,00 48 406,59 47 497,68 49 233,29 51 782,38
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 22 870,93 24 418,49 26 389,51 25 926,42 26 507,44 27 561,41 27 051,80 27 413,69 28 345,18
A.1.1. Nacionalinė valiuta 20 722,25 21 830,19 23 751,56 23 636,71 22 960,19 23 990,05 22 501,63 23 016,33 23 932,20
A.1.2. Užsienio valiuta 2 148,68 2 588,30 2 637,95 2 289,71 3 547,25 3 571,36 4 550,17 4 397,36 4 412,98
A.1.2.1. USD 1 476,19 1 725,07 1 556,45 1 365,97 2 022,20 1 983,72 2 003,93 1 719,48 1 769,24
A.1.2.2. Kitos 672,49 863,23 1 081,50 923,74 1 525,05 1 587,64 2 546,24 2 677,88 2 643,74
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 20 076,63 19 148,75 18 449,70 19 638,78 19 677,56 20 845,18 20 445,88 21 819,60 23 437,20
A.2.1. Nacionalinė valiuta 19 166,33 18 221,48 17 503,61 18 738,26 18 787,10 19 961,06 19 547,96 20 973,88 22 571,74
A.2.2. Užsienio valiuta 910,30 927,27 946,09 900,52 890,46 884,12 897,92 845,72 865,46
A.2.2.1. USD 133,01 134,05 137,88 125,28 123,12 122,53 127,23 89,66 101,08
A.2.2.2. Kitos 777,29 793,22 808,21 775,24 767,34 761,59 770,69 756,06 764,38
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24