Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams pagal valiutas.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 13 991,59 14 499,55 13 179,37 13 184,06 13 212,42 13 343,36 13 667,41 15 653,54 16 209,36
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 987,84 929,41 932,33 961,86 962,39 1 019,41 1 011,17 1 230,57 1 229,43
1.1.1. Nacionalinė valiuta 982,43 924,30 927,14 956,80 958,10 1 017,20 1 008,28 1 228,19 1 227,30
1.1.2. Užsienio valiuta 5,41 5,11 5,19 5,06 4,29 2,21 2,89 2,38 2,13
1.1.2.1. USD 5,06 4,80 4,84 4,70 4,04 2,07 2,70 2,23 1,99
1.1.2.2. Kitos 0,35 0,31 0,35 0,36 0,25 0,14 0,19 0,15 0,14
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 003,75 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 656,24 14 422,97 14 979,93
1.2.1. Nacionalinė valiuta 8 421,72 9 148,35 8 113,04 8 081,95 8 077,79 8 131,60 8 370,10 10 178,57 10 600,05
1.2.2. Užsienio valiuta 4 582,03 4 421,79 4 134,00 4 140,25 4 172,24 4 192,35 4 286,14 4 244,40 4 379,88
1.2.2.1. USD 4 427,27 4 271,13 3 985,23 4 140,25 4 172,24 4 192,35 4 286,14 4 244,40 4 379,88
1.2.2.2. Kitos 154,76 150,66 148,77 - - - - - -
2. Lietuvos bankas 7 235,66 7 815,13 9 843,74 9 861,27 9 727,14 9 386,12 8 485,37 6 205,63 5 241,11
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48
2.1.1. Nacionalinė valiuta 6 769,75 7 395,68 9 086,65 9 270,71 9 327,69 8 955,78 7 966,78 5 697,27 4 812,71
2.1.2. Užsienio valiuta 301,65 256,47 595,13 424,86 234,05 263,54 348,99 340,71 256,77
2.1.2.1. USD 238,37 203,02 558,21 406,02 234,05 216,06 340,09 308,01 256,77
2.1.2.2. Kitos 63,28 53,45 36,92 18,84 - 47,48 8,90 32,70 -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63
2.2.1. Nacionalinė valiuta - - - - - - - - -
2.2.2. Užsienio valiuta 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63
2.2.2.1. USD - - - - - - - - -
2.2.2.2. Kitos 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63
3. Indėlių bendrovės 4 925,87 4 747,53 3 966,03 3 964,44 4 042,33 3 756,60 2 930,93 2 924,89 2 723,96
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 925,81 4 729,05 3 947,41 3 945,72 4 022,36 3 735,99 2 910,27 2 904,33 2 703,30
3.1.1. Nacionalinė valiuta 4 800,38 4 615,27 3 758,34 3 869,81 3 939,71 3 668,17 2 839,97 2 804,07 2 535,97
3.1.2. Užsienio valiuta 125,43 113,78 189,07 75,91 82,65 67,82 70,30 100,26 167,33
3.1.2.1. USD 63,82 82,48 54,03 52,25 54,46 49,43 47,62 78,12 135,32
3.1.2.2. Kitos 61,61 31,30 135,04 23,66 28,19 18,39 22,68 22,14 32,01
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66
3.2.1. Nacionalinė valiuta 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66
3.2.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
3.2.2.1. USD - - - - - - - - -
3.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 4 711,92 4 810,87 4 840,84 5 054,18 5 694,55 5 656,91 5 542,49 5 842,29 5 932,21
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 336,42 2 300,10 2 344,76 2 544,07 2 673,39 2 672,46 2 447,18 2 540,12 2 558,20
4.1.1. Nacionalinė valiuta 1 598,43 1 577,46 1 606,21 1 756,88 1 818,59 1 829,68 1 688,59 1 745,05 1 726,24
4.1.2. Užsienio valiuta 737,99 722,64 738,55 787,19 854,80 842,78 758,59 795,07 831,96
4.1.2.1. USD 689,04 677,91 684,03 725,71 799,58 784,15 704,75 740,11 772,96
4.1.2.2. Kitos 48,95 44,73 54,52 61,48 55,22 58,63 53,84 54,96 59,00
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 375,50 2 510,77 2 496,08 2 510,11 3 021,16 2 984,45 3 095,31 3 302,17 3 374,01
4.2.1. Nacionalinė valiuta 2 264,65 2 405,91 2 391,67 2 400,40 2 906,17 2 886,77 2 991,09 3 202,50 3 270,74
4.2.2. Užsienio valiuta 110,85 104,86 104,41 109,71 114,99 97,68 104,22 99,67 103,27
4.2.2.1. USD 84,90 80,08 80,18 85,33 88,73 91,81 98,09 93,75 97,27
4.2.2.2. Kitos 25,95 24,78 24,23 24,38 26,26 5,87 6,13 5,92 6,00
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 318,53 3 574,81 3 682,43 3 464,09 3 407,33 3 389,51 3 448,67 3 482,38 3 751,79
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 574,74 1 771,78 1 850,20 1 683,67 1 656,58 1 649,36 1 657,92 1 731,30 1 795,60
5.1.1. Nacionalinė valiuta 1 428,29 1 662,99 1 747,51 1 557,90 1 523,72 1 506,03 1 498,26 1 558,53 1 663,08
5.1.2. Užsienio valiuta 146,45 108,79 102,69 125,77 132,86 143,33 159,66 172,77 132,52
5.1.2.1. USD 73,85 54,57 52,18 66,67 69,25 72,57 96,82 102,48 111,33
5.1.2.2. Kitos 72,60 54,22 50,51 59,10 63,61 70,76 62,84 70,29 21,19
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 743,79 1 803,03 1 832,23 1 780,42 1 750,75 1 740,15 1 790,75 1 751,08 1 956,19
5.2.1. Nacionalinė valiuta 1 705,07 1 765,35 1 795,04 1 742,50 1 727,29 1 721,01 1 772,13 1 734,27 1 936,63
5.2.2. Užsienio valiuta 38,72 37,68 37,19 37,92 23,46 19,14 18,62 16,81 19,56
5.2.2.1. USD 30,52 29,75 29,68 30,62 16,46 12,53 12,18 10,68 13,30
5.2.2.2. Kitos 8,20 7,93 7,51 7,30 7,00 6,61 6,44 6,13 6,26
A. Bendroji skola užsieniui pagal valiutas 34 183,57 35 447,89 35 512,41 35 528,04 36 083,77 35 532,50 34 074,87 34 108,73 33 858,43
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 896,21 17 382,49 18 756,48 18 830,89 18 876,46 18 296,54 16 342,31 14 444,30 13 356,01
A.1.1. Nacionalinė valiuta 15 579,28 16 175,70 17 125,85 17 412,10 17 567,81 16 976,86 15 001,88 13 033,11 11 965,31
A.1.2. Užsienio valiuta 1 316,93 1 206,79 1 630,63 1 418,79 1 308,65 1 319,68 1 340,43 1 411,19 1 390,70
A.1.2.1. USD 1 070,15 1 022,78 1 353,30 1 255,34 1 161,37 1 124,28 1 191,98 1 230,95 1 278,37
A.1.2.2. Kitos 246,79 184,01 277,34 163,44 147,27 195,42 148,46 180,23 112,33
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 287,36 18 065,40 16 755,93 16 697,15 17 207,31 17 235,96 17 732,56 19 664,43 20 502,42
A.2.1. Nacionalinė valiuta 12 391,50 13 338,09 12 318,37 12 243,57 12 731,22 12 759,99 13 153,98 15 135,90 15 828,08
A.2.2. Užsienio valiuta 4 895,86 4 727,31 4 437,56 4 453,58 4 476,09 4 475,97 4 578,58 4 528,53 4 674,34
A.2.2.1. USD 4 542,70 4 380,96 4 095,09 4 256,20 4 277,43 4 296,69 4 396,41 4 348,83 4 490,45
A.2.2.2. Kitos 353,17 346,35 342,47 197,38 198,66 179,28 182,18 179,70 183,89
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24