Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams pagal valiutas.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 13 448,78 14 535,97 13 898,53 14 406,49 13 179,32 13 184,01 13 212,37 13 305,78 13 682,46
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 874,00 904,67 894,78 836,35 932,28 961,81 962,34 981,83 1 026,22
1.1.1. Nacionalinė valiuta 868,57 896,81 889,38 831,25 927,12 956,81 958,06 979,61 1 023,37
1.1.2. Užsienio valiuta 5,43 7,86 5,40 5,10 5,16 5,00 4,28 2,22 2,85
1.1.2.1. USD 5,10 7,35 5,05 4,79 4,81 4,65 4,02 2,08 2,66
1.1.2.2. Kitos 0,34 0,51 0,35 0,31 0,34 0,35 0,26 0,15 0,19
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 574,78 13 631,30 13 003,75 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 656,24
1.2.1. Nacionalinė valiuta 7 015,43 8 367,57 8 421,72 9 148,35 8 113,04 8 081,95 8 077,79 8 131,60 8 370,10
1.2.2. Užsienio valiuta 5 559,35 5 263,73 4 582,03 4 421,79 4 134,00 4 140,25 4 172,24 4 192,35 4 286,14
1.2.2.1. USD 5 391,85 5 100,63 4 427,27 4 271,13 3 985,23 4 140,25 4 172,24 4 192,35 4 286,14
1.2.2.2. Kitos 167,50 163,10 154,76 150,66 148,77 - - - -
2. Lietuvos bankas 7 733,96 6 001,84 7 235,66 7 815,13 9 843,74 9 861,27 9 727,14 9 386,12 8 485,37
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 559,67 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77
2.1.1. Nacionalinė valiuta 6 759,97 5 518,42 6 769,75 7 395,68 9 086,65 9 270,71 9 327,69 8 955,78 7 966,78
2.1.2. Užsienio valiuta 799,70 316,04 301,65 256,47 595,13 424,86 234,05 263,54 348,99
2.1.2.1. USD 799,70 288,80 238,37 203,02 558,21 406,02 234,05 216,06 340,09
2.1.2.2. Kitos - 27,24 63,28 53,45 36,92 18,84 - 47,48 8,90
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 174,29 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60
2.2.1. Nacionalinė valiuta - - - - - - - - -
2.2.2. Užsienio valiuta 174,29 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60
2.2.2.1. USD - - - - - - - - -
2.2.2.2. Kitos 174,29 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60
3. Indėlių bendrovės 5 191,43 5 661,97 4 924,17 4 746,67 3 965,18 3 963,59 4 041,47 3 755,45 2 930,89
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 191,08 5 661,85 4 924,11 4 728,19 3 946,56 3 944,87 4 021,50 3 734,84 2 910,23
3.1.1. Nacionalinė valiuta 4 852,60 5 301,54 4 798,51 4 614,56 3 757,51 3 868,99 3 938,87 3 667,03 2 839,94
3.1.2. Užsienio valiuta 338,48 360,31 125,60 113,63 189,05 75,88 82,63 67,81 70,29
3.1.2.1. USD 79,84 140,99 63,92 82,27 54,02 52,22 54,43 49,41 47,61
3.1.2.2. Kitos 258,64 219,32 61,68 31,36 135,03 23,66 28,20 18,40 22,68
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,35 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66
3.2.1. Nacionalinė valiuta 0,35 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66
3.2.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
3.2.2.1. USD - - - - - - - - -
3.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 3 795,79 3 969,18 4 619,26 4 712,09 4 754,63 4 962,32 5 606,68 5 572,47 5 517,10
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 230,46 2 335,45 2 304,02 2 265,29 2 308,11 2 507,92 2 638,20 2 630,61 2 410,09
4.1.1. Nacionalinė valiuta 1 520,47 1 614,47 1 567,89 1 544,69 1 573,52 1 730,16 1 784,10 1 780,29 1 668,04
4.1.2. Užsienio valiuta 709,99 720,98 736,13 720,60 734,59 777,76 854,10 850,32 742,05
4.1.2.1. USD 665,61 673,75 687,42 676,10 681,19 717,79 796,74 791,86 688,97
4.1.2.2. Kitos 44,38 47,23 48,71 44,50 53,40 59,97 57,35 58,45 53,08
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 565,33 1 633,73 2 315,24 2 446,80 2 446,52 2 454,40 2 968,48 2 941,86 3 107,01
4.2.1. Nacionalinė valiuta 1 446,47 1 526,92 2 226,35 2 363,45 2 363,83 2 366,89 2 876,27 2 846,30 3 002,26
4.2.2. Užsienio valiuta 118,86 106,81 88,89 83,35 82,69 87,51 92,21 95,56 104,75
4.2.2.1. USD 111,51 100,44 83,45 78,62 79,24 84,05 87,47 90,01 98,59
4.2.2.2. Kitos 7,35 6,37 5,44 4,73 3,45 3,46 4,74 5,55 6,16
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 312,70 3 417,00 3 367,87 3 590,61 3 711,30 3 432,31 3 352,78 3 380,33 3 366,86
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 491,40 1 531,57 1 615,31 1 789,91 1 841,34 1 614,42 1 562,21 1 590,85 1 589,86
5.1.1. Nacionalinė valiuta 1 356,30 1 381,78 1 464,76 1 679,83 1 740,07 1 494,80 1 437,39 1 449,09 1 436,76
5.1.2. Užsienio valiuta 135,11 149,79 150,55 110,08 101,27 119,63 124,82 141,76 153,10
5.1.2.1. USD 70,54 76,58 75,27 54,95 51,74 63,61 65,46 74,78 92,85
5.1.2.2. Kitos 64,57 73,21 75,27 55,13 49,53 56,02 59,36 66,98 60,25
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 821,30 1 885,43 1 752,56 1 800,70 1 869,96 1 817,89 1 790,57 1 789,48 1 777,00
5.2.1. Nacionalinė valiuta 1 777,77 1 844,90 1 712,78 1 762,17 1 832,00 1 779,17 1 766,57 1 770,15 1 758,52
5.2.2. Užsienio valiuta 43,53 40,54 39,78 38,53 37,96 38,72 24,00 19,33 18,48
5.2.2.1. USD 34,42 31,86 31,37 30,43 30,29 31,27 16,83 12,53 12,08
5.2.2.2. Kitos 9,11 8,67 8,41 8,10 7,67 7,45 7,16 6,80 6,40
A. Bendroji skola užsieniui pagal valiutas 33 482,66 33 585,96 34 045,49 35 270,99 35 454,17 35 403,50 35 940,44 35 400,15 33 982,68
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 17 346,61 16 268,00 16 809,62 17 271,89 18 710,07 18 724,59 18 745,99 18 157,45 16 252,17
A.1.1. Nacionalinė valiuta 15 357,90 14 713,02 15 490,29 16 066,01 17 084,88 17 321,47 17 446,12 16 831,80 14 934,89
A.1.2. Užsienio valiuta 1 988,71 1 554,98 1 319,33 1 205,88 1 625,20 1 403,12 1 299,87 1 325,65 1 317,28
A.1.2.1. USD 1 620,78 1 187,47 1 070,03 1 021,13 1 349,98 1 244,28 1 154,71 1 134,19 1 172,18
A.1.2.2. Kitos 367,93 367,51 249,30 184,75 275,22 158,84 145,17 191,46 145,10
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 16 136,05 17 317,96 17 235,87 17 999,10 16 744,10 16 678,91 17 194,45 17 242,70 17 730,51
A.2.1. Nacionalinė valiuta 10 240,02 11 739,51 12 360,91 13 292,45 12 327,49 12 246,73 12 740,60 12 768,67 13 151,54
A.2.2. Užsienio valiuta 5 896,03 5 578,46 4 874,96 4 706,65 4 416,61 4 432,18 4 453,85 4 474,04 4 578,97
A.2.2.1. USD 5 537,78 5 232,94 4 542,09 4 380,19 4 094,76 4 255,57 4 276,54 4 294,89 4 396,81
A.2.2.2. Kitos 358,25 345,52 332,87 326,47 321,85 176,61 177,30 179,15 182,16
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24