Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams pagal valiutas.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2016 - IV ketv. 2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 13 791,65 13 448,78 14 535,97 13 898,53 14 406,49 13 179,32 13 184,01 13 212,37 13 305,78
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 869,93 874,00 904,67 894,78 836,35 932,28 961,81 962,34 981,83
1.1.1. Nacionalinė valiuta 867,62 868,57 896,81 889,38 831,25 927,12 956,81 958,06 979,61
1.1.2. Užsienio valiuta 2,31 5,43 7,86 5,40 5,10 5,16 5,00 4,28 2,22
1.1.2.1. USD 2,12 5,10 7,35 5,05 4,79 4,81 4,65 4,02 2,08
1.1.2.2. Kitos 0,19 0,34 0,51 0,35 0,31 0,34 0,35 0,26 0,15
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 921,72 12 574,78 13 631,30 13 003,75 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95
1.2.1. Nacionalinė valiuta 7 185,16 7 015,43 8 367,57 8 421,72 9 148,35 8 113,04 8 081,95 8 077,79 8 131,60
1.2.2. Užsienio valiuta 5 736,56 5 559,35 5 263,73 4 582,03 4 421,79 4 134,00 4 140,25 4 172,24 4 192,35
1.2.2.1. USD 5 568,10 5 391,85 5 100,63 4 427,27 4 271,13 3 985,23 4 140,25 4 172,24 4 192,35
1.2.2.2. Kitos 168,46 167,50 163,10 154,76 150,66 148,77 - - -
2. Lietuvos bankas 7 761,61 7 733,96 6 001,84 7 235,66 7 815,13 9 843,74 9 861,27 9 727,14 9 386,12
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 586,69 7 559,67 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32
2.1.1. Nacionalinė valiuta 7 168,16 6 759,97 5 518,42 6 769,75 7 395,68 9 086,65 9 270,71 9 327,69 8 955,78
2.1.2. Užsienio valiuta 418,53 799,70 316,04 301,65 256,47 595,13 424,86 234,05 263,54
2.1.2.1. USD 418,53 799,70 288,80 238,37 203,02 558,21 406,02 234,05 216,06
2.1.2.2. Kitos - - 27,24 63,28 53,45 36,92 18,84 - 47,48
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 174,92 174,29 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80
2.2.1. Nacionalinė valiuta - - - - - - - - -
2.2.2. Užsienio valiuta 174,92 174,29 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80
2.2.2.1. USD - - - - - - - - -
2.2.2.2. Kitos 174,92 174,29 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80
3. Indėlių bendrovės 4 714,33 5 191,43 5 661,97 4 924,17 4 746,67 3 965,18 3 963,59 4 041,47 3 755,45
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 713,88 5 191,08 5 661,85 4 924,11 4 728,19 3 946,56 3 944,87 4 021,50 3 734,84
3.1.1. Nacionalinė valiuta 4 579,46 4 852,60 5 301,54 4 798,51 4 614,56 3 757,51 3 868,99 3 938,87 3 667,03
3.1.2. Užsienio valiuta 134,42 338,48 360,31 125,60 113,63 189,05 75,88 82,63 67,81
3.1.2.1. USD 74,96 79,84 140,99 63,92 82,27 54,02 52,22 54,43 49,41
3.1.2.2. Kitos 59,46 258,64 219,32 61,68 31,36 135,03 23,66 28,20 18,40
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,45 0,35 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61
3.2.1. Nacionalinė valiuta 0,45 0,35 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61
3.2.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
3.2.2.1. USD - - - - - - - - -
3.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 3 467,45 3 795,79 3 969,18 4 619,26 4 712,09 4 754,63 4 962,32 5 606,68 5 572,47
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 163,90 2 230,46 2 335,45 2 304,02 2 265,29 2 308,11 2 507,92 2 638,20 2 630,61
4.1.1. Nacionalinė valiuta 1 478,09 1 520,47 1 614,47 1 567,89 1 544,69 1 573,52 1 730,16 1 784,10 1 780,29
4.1.2. Užsienio valiuta 685,81 709,99 720,98 736,13 720,60 734,59 777,76 854,10 850,32
4.1.2.1. USD 628,54 665,61 673,75 687,42 676,10 681,19 717,79 796,74 791,86
4.1.2.2. Kitos 57,27 44,38 47,23 48,71 44,50 53,40 59,97 57,35 58,45
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 303,55 1 565,33 1 633,73 2 315,24 2 446,80 2 446,52 2 454,40 2 968,48 2 941,86
4.2.1. Nacionalinė valiuta 1 210,32 1 446,47 1 526,92 2 226,35 2 363,45 2 363,83 2 366,89 2 876,27 2 846,30
4.2.2. Užsienio valiuta 93,23 118,86 106,81 88,89 83,35 82,69 87,51 92,21 95,56
4.2.2.1. USD 87,00 111,51 100,44 83,45 78,62 79,24 84,05 87,47 90,01
4.2.2.2. Kitos 6,23 7,35 6,37 5,44 4,73 3,45 3,46 4,74 5,55
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 352,11 3 312,70 3 417,00 3 367,87 3 590,61 3 711,30 3 432,31 3 352,78 3 380,33
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 456,98 1 491,40 1 531,57 1 615,31 1 789,91 1 841,34 1 614,42 1 562,21 1 590,85
5.1.1. Nacionalinė valiuta 1 308,95 1 356,30 1 381,78 1 464,76 1 679,83 1 740,07 1 494,80 1 437,39 1 449,09
5.1.2. Užsienio valiuta 148,03 135,11 149,79 150,55 110,08 101,27 119,63 124,82 141,76
5.1.2.1. USD 82,76 70,54 76,58 75,27 54,95 51,74 63,61 65,46 74,78
5.1.2.2. Kitos 65,27 64,57 73,21 75,27 55,13 49,53 56,02 59,36 66,98
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 895,13 1 821,30 1 885,43 1 752,56 1 800,70 1 869,96 1 817,89 1 790,57 1 789,48
5.2.1. Nacionalinė valiuta 1 846,43 1 777,77 1 844,90 1 712,78 1 762,17 1 832,00 1 779,17 1 766,57 1 770,15
5.2.2. Užsienio valiuta 48,70 43,53 40,54 39,78 38,53 37,96 38,72 24,00 19,33
5.2.2.1. USD 36,57 34,42 31,86 31,37 30,43 30,29 31,27 16,83 12,53
5.2.2.2. Kitos 12,13 9,11 8,67 8,41 8,10 7,67 7,45 7,16 6,80
A. Bendroji skola užsieniui pagal valiutas 33 087,15 33 482,66 33 585,96 34 045,49 35 270,99 35 454,17 35 403,50 35 940,44 35 400,15
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 791,38 17 346,61 16 268,00 16 809,62 17 271,89 18 710,07 18 724,59 18 745,99 18 157,45
A.1.1. Nacionalinė valiuta 15 402,28 15 357,90 14 713,02 15 490,29 16 066,01 17 084,88 17 321,47 17 446,12 16 831,80
A.1.2. Užsienio valiuta 1 389,10 1 988,71 1 554,98 1 319,33 1 205,88 1 625,20 1 403,12 1 299,87 1 325,65
A.1.2.1. USD 1 206,91 1 620,78 1 187,47 1 070,03 1 021,13 1 349,98 1 244,28 1 154,71 1 134,19
A.1.2.2. Kitos 182,19 367,93 367,51 249,30 184,75 275,22 158,84 145,17 191,46
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 16 295,77 16 136,05 17 317,96 17 235,87 17 999,10 16 744,10 16 678,91 17 194,45 17 242,70
A.2.1. Nacionalinė valiuta 10 242,36 10 240,02 11 739,51 12 360,91 13 292,45 12 327,49 12 246,73 12 740,60 12 768,67
A.2.2. Užsienio valiuta 6 053,41 5 896,03 5 578,46 4 874,96 4 706,65 4 416,61 4 432,18 4 453,85 4 474,04
A.2.2.1. USD 5 691,67 5 537,78 5 232,94 4 542,09 4 380,19 4 094,76 4 255,57 4 276,54 4 294,89
A.2.2.2. Kitos 361,74 358,25 345,52 332,87 326,47 321,85 176,61 177,30 179,15
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24