Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams pagal valiutas.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 15 721,32 16 277,13 16 219,37 14 732,13 17 347,42 18 524,90 18 768,83 17 601,30 17 710,69
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 301,06 1 297,20 1 318,09 1 212,68 1 379,10 1 367,57 1 387,40 1 398,94 1 460,62
1.1.1. Nacionalinė valiuta 1 299,56 1 296,00 1 317,19 1 211,05 1 377,21 1 365,68 1 384,94 1 395,38 1 456,78
1.1.2. Užsienio valiuta 1,50 1,20 0,90 1,63 1,89 1,89 2,46 3,56 3,84
1.1.2.1. USD 1,40 1,12 0,84 1,53 1,78 1,79 2,30 3,30 3,56
1.1.2.2. Kitos 0,10 0,08 0,06 0,10 0,11 0,10 0,16 0,26 0,28
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 420,26 14 979,93 14 901,28 13 519,45 15 968,32 17 157,33 17 381,43 16 202,36 16 250,07
1.2.1. Nacionalinė valiuta 10 175,86 10 600,05 10 672,33 10 695,46 13 199,99 14 642,20 15 024,21 14 888,61 14 971,29
1.2.2. Užsienio valiuta 4 244,40 4 379,88 4 228,95 2 823,99 2 768,33 2 515,13 2 357,22 1 313,75 1 278,78
1.2.2.1. USD 4 244,40 4 379,88 4 228,95 2 823,99 2 768,33 2 515,13 2 357,22 1 313,75 1 278,78
1.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 6 205,63 5 241,11 4 355,14 4 017,73 4 339,94 4 212,89 4 117,64 4 979,65 5 977,54
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 955,89 4 813,84 5 812,85
2.1.1. Nacionalinė valiuta 5 744,92 4 846,92 3 970,08 3 846,72 3 951,32 3 838,26 3 687,51 4 597,46 5 618,91
2.1.2. Užsienio valiuta 293,06 222,56 215,72 - 220,08 209,64 268,38 216,38 193,94
2.1.2.1. USD 293,06 222,56 215,72 - 220,08 209,64 268,38 201,87 179,59
2.1.2.2. Kitos - - - - - - - 14,51 14,35
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69
2.2.1. Nacionalinė valiuta - - - - - - - - -
2.2.2. Užsienio valiuta 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69
2.2.2.1. USD - - - - - - - - -
2.2.2.2. Kitos 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69
3. Indėlių bendrovės 2 926,56 2 628,36 3 058,53 2 748,41 2 853,17 3 627,41 2 993,13 2 679,62 2 854,67
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 906,00 2 607,70 3 037,87 2 727,73 2 832,45 3 606,74 2 972,37 2 658,89 2 833,94
3.1.1. Nacionalinė valiuta 2 805,58 2 445,49 2 869,62 2 597,16 2 639,47 3 477,75 2 864,67 2 411,28 2 634,85
3.1.2. Užsienio valiuta 100,42 162,21 168,25 130,57 192,98 128,99 107,70 247,61 199,09
3.1.2.1. USD 78,23 130,49 140,85 118,85 143,63 76,44 63,54 99,36 66,86
3.1.2.2. Kitos 22,19 31,72 27,40 11,72 49,35 52,55 44,16 148,25 132,23
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73
3.2.1. Nacionalinė valiuta 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73
3.2.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
3.2.2.1. USD - - - - - - - - -
3.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 5 827,39 5 925,38 5 687,55 5 793,90 5 925,86 5 995,51 6 159,67 6 515,83 7 062,80
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 532,23 2 531,85 2 353,16 2 462,88 2 276,42 2 362,82 2 524,70 2 751,48 3 041,96
4.1.1. Nacionalinė valiuta 1 734,58 1 718,57 1 616,67 1 720,29 1 604,53 1 668,18 1 774,81 1 943,43 2 142,46
4.1.2. Užsienio valiuta 797,65 813,28 736,49 742,59 671,89 694,64 749,89 808,05 899,50
4.1.2.1. USD 739,35 753,44 682,10 690,74 614,73 635,44 678,35 722,66 795,64
4.1.2.2. Kitos 58,30 59,84 54,39 51,85 57,16 59,20 71,54 85,39 103,86
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 295,16 3 393,53 3 334,39 3 331,02 3 649,44 3 632,69 3 634,97 3 764,35 4 020,84
4.2.1. Nacionalinė valiuta 3 162,07 3 256,19 3 203,56 3 199,35 3 346,16 3 332,43 3 342,62 3 436,84 3 779,40
4.2.2. Užsienio valiuta 133,09 137,34 130,83 131,67 303,28 300,26 292,35 327,51 241,44
4.2.2.1. USD 126,20 130,53 123,52 124,60 111,01 105,32 99,23 110,45 108,39
4.2.2.2. Kitos 6,89 6,81 7,31 7,07 192,27 194,94 193,12 217,06 133,05
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 4 859,50 5 043,31 4 945,87 4 943,37 5 134,53 5 143,48 5 417,47 5 178,12 5 125,26
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 960,44 3 019,32 2 877,26 2 904,94 3 116,35 3 116,88 3 415,36 3 247,20 3 234,06
5.1.1. Nacionalinė valiuta 2 733,97 2 787,13 2 684,77 2 708,28 2 968,01 2 973,19 3 225,81 3 060,49 3 014,14
5.1.2. Užsienio valiuta 226,47 232,19 192,49 196,66 148,34 143,69 189,55 186,71 219,92
5.1.2.1. USD 185,62 191,43 158,25 165,29 122,47 117,20 158,13 156,51 183,57
5.1.2.2. Kitos 40,85 40,76 34,24 31,37 25,87 26,49 31,42 30,20 36,35
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 899,06 2 023,99 2 068,61 2 038,43 2 018,18 2 026,60 2 002,11 1 930,92 1 891,20
5.2.1. Nacionalinė valiuta 1 878,36 2 002,33 2 048,96 2 019,47 2 001,03 2 010,18 1 977,68 1 905,24 1 866,80
5.2.2. Užsienio valiuta 20,70 21,66 19,65 18,96 17,15 16,42 24,43 25,68 24,40
5.2.2.1. USD 14,62 15,59 13,65 13,66 11,70 11,35 19,22 20,47 19,10
5.2.2.2. Kitos 6,08 6,07 6,00 5,30 5,45 5,07 5,21 5,21 5,30
A. Bendroji skola užsieniui pagal valiutas 35 540,40 35 115,29 34 266,46 32 235,54 35 600,92 37 504,19 37 456,74 36 954,52 38 730,96
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 737,71 14 525,55 13 772,18 13 154,95 13 775,72 14 501,91 14 255,72 14 870,35 16 383,43
A.1.1. Nacionalinė valiuta 14 318,61 13 094,11 12 458,33 12 083,50 12 540,54 13 323,06 12 937,74 13 408,04 14 867,14
A.1.2. Užsienio valiuta 1 419,10 1 431,44 1 313,85 1 071,45 1 235,18 1 178,85 1 317,98 1 462,31 1 516,29
A.1.2.1. USD 1 297,66 1 299,04 1 197,76 976,41 1 102,69 1 040,51 1 170,70 1 183,70 1 229,22
A.1.2.2. Kitos 121,44 132,40 116,09 95,04 132,49 138,34 147,28 278,61 287,07
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 19 802,69 20 589,74 20 494,28 19 080,59 21 825,20 23 002,28 23 201,02 22 084,17 22 347,53
A.2.1. Nacionalinė valiuta 15 236,85 15 879,23 15 945,51 15 934,96 18 567,90 20 005,48 20 365,27 20 251,42 20 638,22
A.2.2. Užsienio valiuta 4 565,84 4 710,51 4 548,77 3 145,63 3 257,30 2 996,80 2 835,75 1 832,75 1 709,31
A.2.2.1. USD 4 385,22 4 526,00 4 366,12 2 962,25 2 891,04 2 631,80 2 475,67 1 444,67 1 406,27
A.2.2.2. Kitos 180,62 184,51 182,65 183,38 366,26 365,00 360,08 388,08 303,04
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24