Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams pagal valiutas.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 13 326,62 13 649,57 15 632,14 16 190,95 16 137,99 14 649,83 17 267,99 18 443,87 18 637,70
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 002,90 994,14 1 211,88 1 211,02 1 236,71 1 130,38 1 299,67 1 286,54 1 256,27
1.1.1. Nacionalinė valiuta 1 000,69 991,19 1 209,45 1 208,88 1 234,91 1 127,88 1 296,92 1 283,76 1 252,91
1.1.2. Užsienio valiuta 2,21 2,95 2,43 2,14 1,80 2,50 2,75 2,78 3,36
1.1.2.1. USD 2,07 2,74 2,25 1,98 1,67 2,34 2,58 2,62 3,13
1.1.2.2. Kitos 0,14 0,21 0,18 0,16 0,13 0,16 0,17 0,16 0,23
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 323,72 12 655,43 14 420,26 14 979,93 14 901,28 13 519,45 15 968,32 17 157,33 17 381,43
1.2.1. Nacionalinė valiuta 8 131,37 8 369,29 10 175,86 10 600,05 10 672,33 10 695,46 13 199,99 14 642,20 15 024,21
1.2.2. Užsienio valiuta 4 192,35 4 286,14 4 244,40 4 379,88 4 228,95 2 823,99 2 768,33 2 515,13 2 357,22
1.2.2.1. USD 4 192,35 4 286,14 4 244,40 4 379,88 4 228,95 2 823,99 2 768,33 2 515,13 2 357,22
1.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 9 386,12 8 485,37 6 205,63 5 241,11 4 355,14 4 017,73 4 339,94 4 212,69 4 117,44
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,70 3 955,69
2.1.1. Nacionalinė valiuta 8 955,78 7 966,78 5 697,27 4 812,71 3 970,08 3 846,72 3 951,32 3 838,06 3 687,31
2.1.2. Užsienio valiuta 263,54 348,99 340,71 256,77 215,72 - 220,08 209,64 268,38
2.1.2.1. USD 216,06 340,09 308,01 256,77 215,72 - 220,08 209,64 268,38
2.1.2.2. Kitos 47,48 8,90 32,70 - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75
2.2.1. Nacionalinė valiuta - - - - - - - - -
2.2.2. Užsienio valiuta 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75
2.2.2.1. USD - - - - - - - - -
2.2.2.2. Kitos 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75
3. Indėlių bendrovės 3 756,60 2 930,93 2 924,89 2 628,33 3 058,60 2 748,47 2 853,14 3 627,41 2 993,14
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 735,99 2 910,27 2 904,33 2 607,67 3 037,94 2 727,79 2 832,42 3 606,74 2 972,38
3.1.1. Nacionalinė valiuta 3 668,17 2 839,95 2 804,05 2 445,46 2 869,75 2 597,22 2 639,53 3 477,74 2 864,67
3.1.2. Užsienio valiuta 67,82 70,32 100,28 162,21 168,19 130,57 192,89 129,00 107,71
3.1.2.1. USD 49,43 47,63 78,13 130,51 140,77 118,86 143,61 76,45 63,55
3.1.2.2. Kitos 18,39 22,69 22,15 31,70 27,42 11,71 49,28 52,55 44,16
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76
3.2.1. Nacionalinė valiuta 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76
3.2.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
3.2.2.1. USD - - - - - - - - -
3.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 5 674,79 5 570,56 5 899,58 5 985,24 5 794,48 5 915,12 5 963,65 6 031,45 6 182,85
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 674,05 2 450,10 2 574,45 2 572,49 2 397,27 2 481,94 2 316,28 2 399,78 2 550,83
4.1.1. Nacionalinė valiuta 1 831,33 1 674,77 1 752,84 1 734,49 1 644,00 1 729,60 1 626,28 1 678,81 1 780,28
4.1.2. Užsienio valiuta 842,72 775,33 821,61 838,00 753,27 752,34 690,00 720,97 770,55
4.1.2.1. USD 784,06 716,40 755,94 771,03 692,86 696,93 627,43 657,68 695,08
4.1.2.2. Kitos 58,66 58,93 65,67 66,97 60,41 55,41 62,57 63,29 75,47
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 000,74 3 120,46 3 325,13 3 412,75 3 397,21 3 433,18 3 647,37 3 631,67 3 632,02
4.2.1. Nacionalinė valiuta 2 869,90 2 981,11 3 191,16 3 274,35 3 268,00 3 305,13 3 520,35 3 510,19 3 517,93
4.2.2. Užsienio valiuta 130,84 139,35 133,97 138,40 129,21 128,05 127,02 121,48 114,09
4.2.2.1. USD 124,92 133,15 127,99 132,56 123,71 122,21 121,08 115,59 109,26
4.2.2.2. Kitos 5,92 6,20 5,98 5,84 5,50 5,84 5,94 5,89 4,83
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 397,41 3 620,61 3 658,87 3 835,66 3 700,59 3 809,43 4 029,12 4 109,07 4 377,62
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 652,37 1 722,64 1 816,89 1 875,20 1 731,49 1 775,83 1 990,77 2 027,50 2 316,01
5.1.1. Nacionalinė valiuta 1 541,66 1 601,35 1 679,88 1 733,06 1 611,32 1 655,77 1 895,81 1 934,03 2 187,23
5.1.2. Užsienio valiuta 110,71 121,29 137,01 142,14 120,17 120,06 94,96 93,47 128,78
5.1.2.1. USD 73,04 98,03 110,66 115,51 98,01 100,35 77,84 75,83 106,08
5.1.2.2. Kitos 37,67 23,26 26,35 26,63 22,16 19,71 17,12 17,64 22,70
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 745,04 1 897,97 1 841,98 1 960,46 1 969,10 2 033,60 2 038,35 2 081,57 2 061,61
5.2.1. Nacionalinė valiuta 1 723,93 1 876,71 1 822,64 1 941,05 1 951,77 2 016,11 2 022,04 2 065,75 2 038,11
5.2.2. Užsienio valiuta 21,11 21,26 19,34 19,41 17,33 17,49 16,31 15,82 23,50
5.2.2.1. USD 15,00 14,99 13,45 13,33 11,42 12,00 10,81 10,62 18,35
5.2.2.2. Kitos 6,11 6,27 5,89 6,08 5,91 5,49 5,50 5,20 5,15
A. Bendroji skola užsieniui pagal valiutas 35 541,54 34 257,04 34 321,11 33 881,29 33 046,80 31 140,58 34 453,84 36 424,49 36 308,75
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 284,63 16 392,92 14 545,53 13 335,86 12 589,21 11 962,66 12 610,54 13 368,26 13 051,18
A.1.1. Nacionalinė valiuta 16 997,63 15 074,04 13 143,49 11 934,60 11 330,06 10 957,19 11 409,86 12 212,40 11 772,39
A.1.2. Užsienio valiuta 1 287,00 1 318,88 1 402,04 1 401,26 1 259,15 1 005,47 1 200,68 1 155,86 1 278,79
A.1.2.1. USD 1 124,65 1 204,89 1 254,99 1 275,81 1 149,03 918,48 1 071,54 1 022,22 1 136,23
A.1.2.2. Kitos 162,35 113,99 147,05 125,45 110,12 86,99 129,14 133,64 142,56
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 256,91 17 864,12 19 775,58 20 545,43 20 457,59 19 177,92 21 843,30 23 056,23 23 257,57
A.2.1. Nacionalinė valiuta 12 745,81 13 247,77 15 210,22 15 836,11 15 912,76 16 037,38 18 763,10 20 238,81 20 601,01
A.2.2. Užsienio valiuta 4 511,10 4 616,35 4 565,36 4 709,32 4 544,83 3 140,54 3 080,20 2 817,42 2 656,56
A.2.2.1. USD 4 332,28 4 434,28 4 385,84 4 525,77 4 364,08 2 958,20 2 900,21 2 641,33 2 484,82
A.2.2.2. Kitos 178,82 182,07 179,52 183,55 180,75 182,34 179,99 176,09 171,74
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24