Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams pagal valiutas.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 18 357,87 15 593,61 15 267,54 14 626,68 15 643,05 15 602,43 17 261,59 16 879,10 17 794,55
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 850,12 1 697,98 1 821,90 1 914,11 1 674,91 1 613,27 2 278,33 2 228,94 1 936,61
1.1.1. Nacionalinė valiuta 1 850,12 1 697,98 1 821,90 1 914,11 1 674,91 1 613,27 2 278,33 2 228,94 1 936,61
1.1.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
1.1.2.1. USD - - - - - - - - -
1.1.2.2. Kitos - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 16 507,75 13 895,63 13 445,64 12 712,57 13 968,14 13 989,16 14 983,26 14 650,16 15 857,94
1.2.1. Nacionalinė valiuta 15 205,14 13 895,63 13 445,64 12 712,57 13 968,14 13 989,16 14 983,26 14 650,16 15 857,94
1.2.2. Užsienio valiuta 1 302,61 - - - - - - - -
1.2.2.1. USD 1 302,61 - - - - - - - -
1.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 6 221,53 4 160,11 4 453,47 5 199,47 4 658,34 4 386,26 4 161,18 3 992,20 4 077,29
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 528,82 3 462,07 3 737,27 4 464,05 3 956,77 3 692,76 3 474,80 3 296,97 3 395,90
2.1.1. Nacionalinė valiuta 5 235,94 3 137,57 3 386,91 3 931,48 3 655,67 3 344,31 3 187,08 3 002,26 3 105,00
2.1.2. Užsienio valiuta 292,88 324,50 350,36 532,57 301,10 348,45 287,72 294,71 290,90
2.1.2.1. USD 278,42 324,50 350,36 444,01 301,10 146,15 150,37 158,18 152,82
2.1.2.2. Kitos 14,46 - - 88,56 - 202,30 137,35 136,53 138,08
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 692,71 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,23 681,39
2.2.1. Nacionalinė valiuta - - - - - - - - -
2.2.2. Užsienio valiuta 692,71 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,23 681,39
2.2.2.1. USD - - - - - - - - -
2.2.2.2. Kitos 692,71 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,23 681,39
3. Indėlių bendrovės 7 322,02 8 496,89 10 103,40 11 251,50 12 104,11 12 691,45 13 340,16 13 477,03 14 168,03
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 270,64 8 442,77 10 049,28 11 197,38 11 992,04 12 578,43 13 200,53 13 335,76 13 991,02
3.1.1. Nacionalinė valiuta 6 433,79 8 113,25 9 484,39 10 576,56 11 452,01 10 735,24 11 267,86 10 399,26 11 161,06
3.1.2. Užsienio valiuta 836,85 329,52 564,89 620,82 540,03 1 843,19 1 932,67 2 936,50 2 829,96
3.1.2.1. USD 27,46 68,48 169,76 40,90 32,52 911,63 881,46 938,14 683,00
3.1.2.2. Kitos 809,39 261,04 395,13 579,92 507,51 931,56 1 051,21 1 998,36 2 146,96
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 51,38 54,12 54,12 54,12 112,07 113,02 139,63 141,27 177,01
3.2.1. Nacionalinė valiuta 51,38 54,12 54,12 54,12 112,07 113,02 139,63 141,27 177,01
3.2.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
3.2.2.1. USD - - - - - - - - -
3.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 6 853,94 7 314,09 7 013,52 7 086,98 7 055,48 6 758,51 7 014,16 6 785,16 6 867,37
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 185,53 3 700,12 4 007,70 4 069,88 4 049,99 3 767,30 3 923,44 3 777,57 3 659,83
4.1.1. Nacionalinė valiuta 2 528,81 2 929,40 3 106,97 3 231,50 3 193,89 3 072,31 3 196,21 3 079,03 2 994,28
4.1.2. Užsienio valiuta 656,72 770,72 900,73 838,38 856,10 694,99 727,23 698,54 665,55
4.1.2.1. USD 505,48 592,57 685,32 640,28 650,45 522,27 539,32 514,21 487,23
4.1.2.2. Kitos 151,24 178,15 215,41 198,10 205,65 172,72 187,91 184,33 178,32
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 668,41 3 613,97 3 005,82 3 017,10 3 005,49 2 991,21 3 090,72 3 007,59 3 207,54
4.2.1. Nacionalinė valiuta 3 531,86 3 477,60 2 868,44 2 876,61 2 871,53 2 857,26 2 955,98 2 871,42 3 071,16
4.2.2. Užsienio valiuta 136,55 136,37 137,38 140,49 133,96 133,95 134,74 136,17 136,38
4.2.2.1. USD 61,96 63,04 66,20 71,72 64,66 64,29 63,71 65,17 66,23
4.2.2.2. Kitos 74,59 73,33 71,18 68,77 69,30 69,66 71,03 71,00 70,15
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 5 809,54 7 382,86 6 729,31 6 674,58 6 104,22 6 746,35 6 629,50 6 364,19 6 326,05
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 019,26 5 567,99 4 802,34 4 744,09 4 252,71 4 855,68 4 684,31 4 412,56 4 430,33
5.1.1. Nacionalinė valiuta 3 173,85 4 844,05 4 030,02 4 097,91 3 660,23 4 195,06 4 060,57 3 792,14 3 819,38
5.1.2. Užsienio valiuta 845,41 723,94 772,32 646,18 592,48 660,62 623,74 620,42 610,95
5.1.2.1. USD 634,05 490,64 519,63 431,26 381,90 442,15 412,57 393,40 396,43
5.1.2.2. Kitos 211,36 233,30 252,69 214,92 210,58 218,47 211,17 227,02 214,52
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 790,28 1 814,87 1 926,97 1 930,49 1 851,51 1 890,67 1 945,19 1 951,63 1 895,72
5.2.1. Nacionalinė valiuta 1 715,89 1 738,98 1 853,28 1 860,31 1 786,52 1 827,66 1 882,19 1 885,11 1 867,77
5.2.2. Užsienio valiuta 74,39 75,89 73,69 70,18 64,99 63,01 63,00 66,52 27,95
5.2.2.1. USD 67,96 69,97 67,85 66,16 60,62 58,83 58,82 62,06 23,43
5.2.2.2. Kitos 6,43 5,92 5,84 4,02 4,37 4,18 4,18 4,46 4,52
A. Bendroji skola užsieniui pagal valiutas 44 564,90 42 947,56 43 567,24 44 839,21 45 565,20 46 185,00 48 406,59 47 497,68 49 233,29
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 21 854,37 22 870,93 24 418,49 26 389,51 25 926,42 26 507,44 27 561,41 27 051,80 27 413,69
A.1.1. Nacionalinė valiuta 19 222,51 20 722,25 21 830,19 23 751,56 23 636,71 22 960,19 23 990,05 22 501,63 23 016,33
A.1.2. Užsienio valiuta 2 631,86 2 148,68 2 588,30 2 637,95 2 289,71 3 547,25 3 571,36 4 550,17 4 397,36
A.1.2.1. USD 1 445,41 1 476,19 1 725,07 1 556,45 1 365,97 2 022,20 1 983,72 2 003,93 1 719,48
A.1.2.2. Kitos 1 186,45 672,49 863,23 1 081,50 923,74 1 525,05 1 587,64 2 546,24 2 677,88
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 22 710,53 20 076,63 19 148,75 18 449,70 19 638,78 19 677,56 20 845,18 20 445,88 21 819,60
A.2.1. Nacionalinė valiuta 20 504,27 19 166,33 18 221,48 17 503,61 18 738,26 18 787,10 19 961,06 19 547,96 20 973,88
A.2.2. Užsienio valiuta 2 206,26 910,30 927,27 946,09 900,52 890,46 884,12 897,92 845,72
A.2.2.1. USD 1 432,53 133,01 134,05 137,88 125,28 123,12 122,53 127,23 89,66
A.2.2.2. Kitos 773,73 777,29 793,22 808,21 775,24 767,34 761,59 770,69 756,06
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24