Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams pagal valiutas.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 14 629,03 13 991,59 14 499,55 13 179,37 13 184,06 13 212,42 13 343,36 13 667,41 15 653,54
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 997,73 987,84 929,41 932,33 961,86 962,39 1 019,41 1 011,17 1 230,57
1.1.1. Nacionalinė valiuta 989,85 982,43 924,30 927,14 956,80 958,10 1 017,20 1 008,28 1 228,19
1.1.2. Užsienio valiuta 7,88 5,41 5,11 5,19 5,06 4,29 2,21 2,89 2,38
1.1.2.1. USD 7,37 5,06 4,80 4,84 4,70 4,04 2,07 2,70 2,23
1.1.2.2. Kitos 0,51 0,35 0,31 0,35 0,36 0,25 0,14 0,19 0,15
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 631,30 13 003,75 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 656,24 14 422,97
1.2.1. Nacionalinė valiuta 8 367,57 8 421,72 9 148,35 8 113,04 8 081,95 8 077,79 8 131,60 8 370,10 10 178,57
1.2.2. Užsienio valiuta 5 263,73 4 582,03 4 421,79 4 134,00 4 140,25 4 172,24 4 192,35 4 286,14 4 244,40
1.2.2.1. USD 5 100,63 4 427,27 4 271,13 3 985,23 4 140,25 4 172,24 4 192,35 4 286,14 4 244,40
1.2.2.2. Kitos 163,10 154,76 150,66 148,77 - - - - -
2. Lietuvos bankas 6 001,84 7 235,66 7 815,13 9 843,74 9 861,27 9 727,14 9 386,12 8 485,37 6 205,63
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98
2.1.1. Nacionalinė valiuta 5 518,42 6 769,75 7 395,68 9 086,65 9 270,71 9 327,69 8 955,78 7 966,78 5 697,27
2.1.2. Užsienio valiuta 316,04 301,65 256,47 595,13 424,86 234,05 263,54 348,99 340,71
2.1.2.1. USD 288,80 238,37 203,02 558,21 406,02 234,05 216,06 340,09 308,01
2.1.2.2. Kitos 27,24 63,28 53,45 36,92 18,84 - 47,48 8,90 32,70
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65
2.2.1. Nacionalinė valiuta - - - - - - - - -
2.2.2. Užsienio valiuta 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65
2.2.2.1. USD - - - - - - - - -
2.2.2.2. Kitos 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65
3. Indėlių bendrovės 5 663,67 4 925,87 4 747,53 3 966,03 3 964,44 4 042,33 3 756,60 2 930,93 2 924,89
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 663,55 4 925,81 4 729,05 3 947,41 3 945,72 4 022,36 3 735,99 2 910,27 2 904,33
3.1.1. Nacionalinė valiuta 5 303,03 4 800,38 4 615,27 3 758,34 3 869,81 3 939,71 3 668,17 2 839,97 2 804,07
3.1.2. Užsienio valiuta 360,52 125,43 113,78 189,07 75,91 82,65 67,82 70,30 100,26
3.1.2.1. USD 141,27 63,82 82,48 54,03 52,25 54,46 49,43 47,62 78,12
3.1.2.2. Kitos 219,25 61,61 31,30 135,04 23,66 28,19 18,39 22,68 22,14
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56
3.2.1. Nacionalinė valiuta 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56
3.2.2. Užsienio valiuta - - - - - - - - -
3.2.2.1. USD - - - - - - - - -
3.2.2.2. Kitos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 4 058,41 4 711,92 4 810,87 4 840,84 5 054,18 5 694,55 5 656,91 5 542,49 5 842,29
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 365,26 2 336,42 2 300,10 2 344,76 2 544,07 2 673,39 2 672,46 2 447,18 2 540,12
4.1.1. Nacionalinė valiuta 1 643,10 1 598,43 1 577,46 1 606,21 1 756,88 1 818,59 1 829,68 1 688,59 1 745,05
4.1.2. Užsienio valiuta 722,16 737,99 722,64 738,55 787,19 854,80 842,78 758,59 795,07
4.1.2.1. USD 674,77 689,04 677,91 684,03 725,71 799,58 784,15 704,75 740,11
4.1.2.2. Kitos 47,39 48,95 44,73 54,52 61,48 55,22 58,63 53,84 54,96
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 693,15 2 375,50 2 510,77 2 496,08 2 510,11 3 021,16 2 984,45 3 095,31 3 302,17
4.2.1. Nacionalinė valiuta 1 560,45 2 264,65 2 405,91 2 391,67 2 400,40 2 906,17 2 886,77 2 991,09 3 202,50
4.2.2. Užsienio valiuta 132,70 110,85 104,86 104,41 109,71 114,99 97,68 104,22 99,67
4.2.2.1. USD 102,40 84,90 80,08 80,18 85,33 88,73 91,81 98,09 93,75
4.2.2.2. Kitos 30,30 25,95 24,78 24,23 24,38 26,26 5,87 6,13 5,92
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 326,88 3 318,53 3 574,81 3 682,43 3 464,09 3 407,33 3 389,51 3 448,67 3 482,38
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 456,92 1 574,74 1 771,78 1 850,20 1 683,67 1 656,58 1 649,36 1 657,92 1 731,30
5.1.1. Nacionalinė valiuta 1 314,72 1 428,29 1 662,99 1 747,51 1 557,90 1 523,72 1 506,03 1 498,26 1 558,53
5.1.2. Užsienio valiuta 142,20 146,45 108,79 102,69 125,77 132,86 143,33 159,66 172,77
5.1.2.1. USD 73,29 73,85 54,57 52,18 66,67 69,25 72,57 96,82 102,48
5.1.2.2. Kitos 68,91 72,60 54,22 50,51 59,10 63,61 70,76 62,84 70,29
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 869,96 1 743,79 1 803,03 1 832,23 1 780,42 1 750,75 1 740,15 1 790,75 1 751,08
5.2.1. Nacionalinė valiuta 1 829,76 1 705,07 1 765,35 1 795,04 1 742,50 1 727,29 1 721,01 1 772,13 1 734,27
5.2.2. Užsienio valiuta 40,20 38,72 37,68 37,19 37,92 23,46 19,14 18,62 16,81
5.2.2.1. USD 31,60 30,52 29,75 29,68 30,62 16,46 12,53 12,18 10,68
5.2.2.2. Kitos 8,60 8,20 7,93 7,51 7,30 7,00 6,61 6,44 6,13
A. Bendroji skola užsieniui pagal valiutas 33 679,83 34 183,57 35 447,89 35 512,41 35 528,04 36 083,77 35 532,50 34 074,87 34 108,73
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 317,92 16 896,21 17 382,49 18 756,48 18 830,89 18 876,46 18 296,54 16 342,31 14 444,30
A.1.1. Nacionalinė valiuta 14 769,12 15 579,28 16 175,70 17 125,85 17 412,10 17 567,81 16 976,86 15 001,88 13 033,11
A.1.2. Užsienio valiuta 1 548,80 1 316,93 1 206,79 1 630,63 1 418,79 1 308,65 1 319,68 1 340,43 1 411,19
A.1.2.1. USD 1 185,49 1 070,15 1 022,78 1 353,30 1 255,34 1 161,37 1 124,28 1 191,98 1 230,95
A.1.2.2. Kitos 363,30 246,79 184,01 277,34 163,44 147,27 195,42 148,46 180,23
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 361,91 17 287,36 18 065,40 16 755,93 16 697,15 17 207,31 17 235,96 17 732,56 19 664,43
A.2.1. Nacionalinė valiuta 11 757,90 12 391,50 13 338,09 12 318,37 12 243,57 12 731,22 12 759,99 13 153,98 15 135,90
A.2.2. Užsienio valiuta 5 604,01 4 895,86 4 727,31 4 437,56 4 453,58 4 476,09 4 475,97 4 578,58 4 528,53
A.2.2.1. USD 5 234,63 4 542,70 4 380,96 4 095,09 4 256,20 4 277,43 4 296,69 4 396,41 4 348,83
A.2.2.2. Kitos 369,38 353,17 346,35 342,47 197,38 198,66 179,28 182,18 179,70
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24