Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus skolą užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija, sudaro valdžios skolos vertybiniai popieriai, pinigai ir indėliai, paskolos, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kiti įsipareigojimai ir privačiojo sektoriaus skola su valstybės garantija.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 13 991,59 14 499,55 13 179,37 13 184,06 13 212,42 13 343,36 13 667,41 15 653,54 16 209,36
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 987,84 929,41 932,33 961,86 962,39 1 019,41 1 011,17 1 230,57 1 229,43
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 16,02 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 164,18 1 164,01
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 003,75 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 656,24 14 422,97 14 979,93
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 209,91 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90
1.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.2.3. Paskolos 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30 1 747,34 1 725,03
1.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
1.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
1.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
2. Privačiojo sektoriaus užsienio skola su valstybės garantija 52,38 76,70 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21 75,25 75,01
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 52,38 76,70 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21 75,25 75,01
2.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos 52,38 76,70 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21 75,25 75,01
2.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
2.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
2.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
Valdžios sektoriaus skola užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija 14 043,97 14 576,25 13 256,07 13 260,76 13 289,12 13 419,81 13 743,62 15 728,79 16 284,37
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-27