Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus skolą užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija, sudaro valdžios skolos vertybiniai popieriai, pinigai ir indėliai, paskolos, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kiti įsipareigojimai ir privačiojo sektoriaus skola su valstybės garantija.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 13 179,37 13 184,06 13 212,42 13 343,36 13 666,60 15 649,76 16 209,36 16 160,45 14 709,62
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 932,33 961,86 962,39 1 019,41 1 011,17 1 229,50 1 229,43 1 259,17 1 190,17
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70 89,70
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46 7,91
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 163,11 1 164,01 1 164,01 1 092,56
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 655,43 14 420,26 14 979,93 14 901,28 13 519,45
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05
1.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.2.3. Paskolos 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40
1.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
1.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
1.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
2. Privačiojo sektoriaus užsienio skola su valstybės garantija 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21 75,25 75,01 73,80 80,02
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21 75,25 75,01 73,80 80,02
2.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21 75,25 75,01 73,80 80,02
2.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
2.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
2.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
Valdžios sektoriaus skola užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija 13 256,07 13 260,76 13 289,12 13 419,81 13 742,81 15 725,01 16 284,37 16 234,25 14 789,64
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-27