Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus skolą užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija, sudaro valdžios skolos vertybiniai popieriai, pinigai ir indėliai, paskolos, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kiti įsipareigojimai ir privačiojo sektoriaus skola su valstybės garantija.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 15 721,32 16 277,13 16 219,37 14 732,13 17 347,42 18 524,90 18 768,83 17 601,30 17 710,69
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 301,06 1 297,20 1 318,09 1 212,68 1 379,10 1 367,57 1 387,40 1 398,94 1 460,62
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 59,13 59,13 89,70 89,70 129,98 129,98 59,61 59,61 34,90
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4,59 3,62 2,79 5,26 6,27 6,30 8,10 11,77 12,80
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 1 237,34 1 234,45 1 225,60 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 319,69 1 327,56 1 412,92
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 420,26 14 979,93 14 901,28 13 519,45 15 968,32 17 157,33 17 381,43 16 202,36 16 250,07
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37 12 394,24 11 984,43
1.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.2.3. Paskolos 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64
1.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
1.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
1.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
2. Privačiojo sektoriaus užsienio skola su valstybės garantija 75,25 75,01 73,80 80,02 85,51 91,73 97,24 103,46 102,22
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 75,25 75,01 73,80 80,02 85,51 91,73 97,24 103,46 102,22
2.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos 75,25 75,01 73,80 80,02 85,51 91,73 97,24 103,46 102,22
2.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
2.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
2.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
Valdžios sektoriaus skola užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija 15 796,57 16 352,14 16 293,17 14 812,15 17 432,93 18 616,63 18 866,07 17 704,76 17 812,91
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-27