Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus skolą užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija, sudaro valdžios skolos vertybiniai popieriai, pinigai ir indėliai, paskolos, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kiti įsipareigojimai ir privačiojo sektoriaus skola su valstybės garantija.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 13 448,78 14 535,97 13 898,53 14 406,49 13 179,32 13 184,01 13 212,37 13 305,78 13 682,46
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 874,00 904,67 894,78 836,35 932,28 961,81 962,34 981,83 1 026,22
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 79,04 66,04 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15,90 24,09 15,97 15,12 15,32 15,28 12,53 6,48 8,81
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 779,06 814,54 812,77 809,23 904,96 934,53 937,81 956,82 998,88
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 574,78 13 631,30 13 003,75 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 656,24
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 10 754,13 11 815,52 11 209,91 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94
1.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.2.3. Paskolos 1 820,65 1 815,78 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30
1.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
1.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
1.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
2. Privačiojo sektoriaus užsienio skola su valstybės garantija 30,98 30,59 52,38 76,70 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 30,98 30,59 52,38 76,70 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21
2.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos 30,98 30,59 52,38 76,70 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21
2.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
2.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
2.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
Valdžios sektoriaus skola užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija 13 479,76 14 566,56 13 950,91 14 483,19 13 256,02 13 260,71 13 289,07 13 382,23 13 758,67
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-27