Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus skolą užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija, sudaro valdžios skolos vertybiniai popieriai, pinigai ir indėliai, paskolos, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kiti įsipareigojimai ir privačiojo sektoriaus skola su valstybės garantija.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 13 326,62 13 649,57 15 632,14 16 190,95 16 137,99 14 649,83 17 267,99 18 443,87 18 637,70
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 002,90 994,14 1 211,88 1 211,02 1 236,71 1 130,38 1 299,67 1 286,54 1 256,27
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70 89,70 129,98 129,98 59,61
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46 7,91 8,94 8,97 10,77
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 977,84 966,75 1 145,49 1 145,60 1 141,55 1 032,77 1 160,75 1 147,59 1 185,89
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 323,72 12 655,43 14 420,26 14 979,93 14 901,28 13 519,45 15 968,32 17 157,33 17 381,43
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37
1.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.2.3. Paskolos 1 788,96 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06
1.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
1.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
1.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
2. Privačiojo sektoriaus užsienio skola su valstybės garantija 76,45 76,21 75,25 75,01 73,80 80,02 85,51 91,73 97,24
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 76,45 76,21 75,25 75,01 73,80 80,02 85,51 91,73 97,24
2.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos 76,45 76,21 75,25 75,01 73,80 80,02 85,51 91,73 97,24
2.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
2.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
2.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
Valdžios sektoriaus skola užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija 13 403,07 13 725,78 15 707,39 16 265,96 16 211,79 14 729,85 17 353,50 18 535,60 18 734,94
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-27