Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus skolą užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija, sudaro valdžios skolos vertybiniai popieriai, pinigai ir indėliai, paskolos, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kiti įsipareigojimai ir privačiojo sektoriaus skola su valstybės garantija.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 18 357,87 15 593,61 15 267,54 14 626,68 15 643,05 15 602,43 17 261,59 16 879,10 17 794,55
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 850,12 1 697,98 1 821,90 1 914,11 1 674,91 1 613,27 2 278,33 2 228,94 1 936,61
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 80,86 - - - - - - - -
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,97 5,10 3,86 4,03 4,35 7,07 10,22 10,78 7,82
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 1 766,29 1 692,88 1 818,04 1 910,08 1 670,56 1 606,20 2 268,11 2 218,16 1 928,79
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 16 507,75 13 895,63 13 445,64 12 712,57 13 968,14 13 989,16 14 983,26 14 650,16 15 857,94
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 12 262,75 9 552,58 9 164,68 8 496,97 9 653,73 9 608,40 10 660,69 10 338,02 11 116,99
1.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.2.3. Paskolos 4 245,00 4 343,05 4 280,96 4 215,60 4 314,41 4 380,76 4 322,57 4 312,14 4 740,95
1.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
1.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
1.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
2. Privačiojo sektoriaus užsienio skola su valstybės garantija 120,63 126,85 132,33 138,53 143,53 149,23 154,22 159,92 164,91
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 120,63 126,85 132,33 138,53 143,53 149,23 154,22 159,92 164,91
2.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos 120,63 126,85 132,33 138,53 143,53 149,23 154,22 159,92 164,91
2.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
2.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
2.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
Valdžios sektoriaus skola užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija 18 478,50 15 720,46 15 399,87 14 765,21 15 786,58 15 751,66 17 415,81 17 039,02 17 959,46
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-27