Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus skolą užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija, sudaro valdžios skolos vertybiniai popieriai, pinigai ir indėliai, paskolos, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kiti įsipareigojimai ir privačiojo sektoriaus skola su valstybės garantija.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 14 499,55 13 179,37 13 184,06 13 212,42 13 343,36 13 666,60 15 649,76 16 209,36 16 160,45
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 929,41 932,33 961,86 962,39 1 019,41 1 011,17 1 229,50 1 229,43 1 259,17
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 163,11 1 164,01 1 164,01
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 655,43 14 420,26 14 979,93 14 901,28
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85
1.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.2.3. Paskolos 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43
1.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
1.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
1.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
1.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
2. Privačiojo sektoriaus užsienio skola su valstybės garantija 76,70 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21 75,25 75,01 73,80
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 76,70 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21 75,25 75,01 73,80
2.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos 76,70 76,70 76,70 76,70 76,45 76,21 75,25 75,01 73,80
2.2.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.3.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms - - - - - - - - -
2.3.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams - - - - - - - - -
2.3.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse - - - - - - - - -
Valdžios sektoriaus skola užsieniui, įskaitant paskolas su valstybės garantija 14 576,25 13 256,07 13 260,76 13 289,12 13 419,81 13 742,81 15 725,01 16 284,37 16 234,25
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-27