Lietuvos bankas

Informacija 

Adresas TMTS, Taikomųjų Makroekonominių Tyrimų Skyrius, Ekonomikos departamentas
Lietuvos bankas, Totorių g. 4, 01121 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 268 0126
El. paštas ltarasonis@lb.lt 
Asmeninis puslapis http://linas.econ.lt/

[[#ex]]

Tyrimų sritys

Pagrindinės: Darbo ekonomika, Taikomoji mikroekonomika, Diskriminacijos ekonomika

Kitos: Makroekonomika


Naujausios publikacijos

Racial Discrimination in the US Labor Market: Employment and Wage Differentials by Skill Linas Tarasonis, Daniel Borowczyk-Martins, Jake Bradley (2017). Labour Economics, 49 (December), 106–127.


Trumpa biografija

2017dabar Vilniaus universitetas, Dekano pavaduotojas Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete
2016dabar Vyriausiasis ekonomistas, TMTS, Lietuvos bankas
20132016 Aix-Marselio Universitetas, Ekonomikos podoktorantūros studijos
20082013 Paryžiaus ekonomikos mokykla, Ekonomikos doktorantūra 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-12