Lietuvos bankas

Būdamas kompetencijos centru ekonomikos ir finansų rinkų klausimais, Lietuvos bankas siekia sustiprinti tiriamąją veiklą, vykdomą įvairiuose Lietuvos banko struktūriniuose padaliniuose. Atliekamų tyrimų rezultatai padeda priimti pinigų ir kitus ekonominės politikos sprendimus, plėtoti ekonomikos mokslą. Juos skelbiant pasaulyje pripažintuose mokslo leidiniuose, prisidedama prie Lietuvos banko įtakos ir reputacijos tarptautinėje erdvėje stiprinimo.

Ekonominiai tyrimai atliekami Ekonomikos departamento Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriuje, Finansinio stabilumo departamente ir Tyrimų centre, kurį Lietuvos bankas yra įsteigęs kartu su Vilniaus universitetu.

[[#ex]]

Prioritetinės tyrimų kryptys

Lietuvos banko Tyrimų centro ekonomistai atlieka akademinius tyrimus ir juos skelbia recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Tyrimų temos yra tokios:

 • elgsenos (eksperimentinė) ekonomika, finansai;
 • makrofinansai, dinaminiai stochastiniai bendrosios pusiausvyros modeliai;
 • tarptautinė ekonomika ir finansai;
 • nauji ekonometriniai metodai.

Lietuvos banko Ekonomikos ir Finansinio stabilumo departamentų atliekamų taikomųjų tyrimų  prioritetai yra nustatyti atsižvelgiant į esamą bei numatomą žinių ir priemonių, reikalingų ekonominei analizei ir prognozavimo darbams atlikti, sprendimams dėl pinigų ir valiutų kurso politikos ar finansų sistemos stabilumo priimti, bendradarbiavimui su ECBS palaikyti, poreikį. Svarbiausios taikomųjų tyrimų kryptys yra keturios:

 1. Pinigų ir fiskalinė politika:
  - infliacijos tyrimai;
  - pinigų politikos poveikio mechanizmo tyrimai;
  - savaiminių stabilizatorių ir fiskalinės politikos taisyklių taikymas.
 2. Modeliavimas ir prognozavimas:
  - Lietuvos ekonomikos dinaminio stochastinio bendrosios pusiausvyros modelio sudarymas ir vertinimas;
  - trumpojo laikotarpio ekonomikos raidos prognozavimo priemonės.
 3. Konvergencijos tyrimai:
  - ilgalaikės tendencijos ir pusiausvyros reikšmės;
  - visuminės pasiūlos struktūriniai pokyčiai.
 4. Finansinis stabilumas:
  - bankų sistemos likvidumo rizikos tyrimai;
  - bankų sistemos kredito rizikos tyrimai;
  - testavimo nepalankiausiomis sąlygomis makroekonominio modelio kūrimas;
  - tarptautinio užkrato rizika.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-23