Lietuvos bankas

Tyrimų centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos banko Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriumi ir Vilniaus universitetu, parengė Kiekybinės ekonomikos bakalauro studijų programą. Tai pirmoji studijų programa Lietuvoje, apimanti matematiką, statistiką, duomenų mokslą ir ekonomiką.

Siekiant didinti studijų tarptautiškumą, programos dalykus Lietuvos banko tyrėjai ir Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytojai dėsto anglų kalba.

  Noriu studijuoti 

Programa, atspindinti geriausių pasaulio universitetų praktiką, studentams suteikia tiek kiekybinių ir modeliavimo metodų taikymo patirties, tiek ir šiuolaikinės ekonomikos problemų sprendimo įgūdžių, kurie dabar, o ypač ateityje, turės didelę vertę darbo rinkoje.

Baigę šią studijų programą studentai galės toliau tęsti studijas geriausiose ekonomikos magistrantūros studijose, rinktis karjerą duomenų analitikoje, verslo ir finansų industrijose arba valstybinėse ir tarptautinėse institucijose. 

Programa siekiama pritraukti jaunuosius talentus ir paskatinti juos pasilikti Lietuvoje, taip pat tikimasi išugdyti naują analitikų, gebančių suderinti intuiciją, duomenų analizę, matematinį ir kompiuterinį modeliavimą, kartą, kuri papildys aukštos kvalifikacijos darbuotojų gretas.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

  1. Tai vienintelė Lietuvoje trejų metų ekonomikos bakalauro programa anglų kalba.
  2. Sukurta ir paruošta bendradarbiaujant kartu su Lietuvos banko tyrėjais.
  3. Dėstoma tyrėjų ir profesorių, įgijusių mokslo laipsnius prestižiniuose pasaulio universitetuose.
  4. Supažindina su svarbiausiomis kiekybinių metodų ir teorinės ekonomikos teorijomis ir taikymo galimybėmis.
  5. Derina naujos kartos CORE projekto ekonomikos mokymo planą su matematikos, statistikos ir ekonometrijos metodais bei duomenų mokslu.
  6. Nenusileidžia geriausių universitetų panašių programų studijoms kokybės ir turinio aspektais.
  7. Teikia stipendijas geriausiems studentams: Nasdaq stipendija, Lietuvos banko stipendija ir VU FEBA Admission stipendija užsienio studentams.

Socialiniai partneriai: Lietuvos bankas, Nasdaq, Lietuvos Respublikos Finansų ministerija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-14