Lietuvos bankas
2022-03-16
11

Vilniaus universiteto (VU) Kiekybinės ekonomikos studijų programos studentai nuo šiol galės pretenduoti į Lietuvos banko stipendiją. Kiekvienų mokslo metų pradžioje bus skiriamos trys stipendijos – po vieną kiekvieno VU Kiekybinės ekonomikos studijų programos kurso studentui (-ei) (įstojusiam (-iai) į pirmą kursą, antro ir trečio kurso studentams).

Stipendija yra lygi penkiems Vyriausybės nustatytiems minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžiams (nuo 2022 m. 1 MMA – 730 Eur). Tai nustatyta Lietuvos banko valdybos patvirtintuose Lietuvos banko stipendijos skyrimo nuostatuose.

„Stipendijos padrąsins gabius ir motyvuotus studentus siekti mokslo aukštumų ir tapti analitikais, ateityje jie darys įtaką ekonomikos, finansų, duomenų analitikos ir prognozavimo pokyčiams Lietuvoje. Kartu siekiame didinti VU Kiekybinės ekonomikos studijų programos žinomumą, skatindami aukščiausios kokybės ekonomikos programų ieškančius jaunuolius rinktis studijas Vilniuje“, – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.

Kiekybinės ekonomikos studijų programą Lietuvos bankas ir VU įsteigė 2018 m. Ji dėstoma anglų kalba ir unikali tuo, kad sujungia finansų, ekonomikos ir duomenų mokslus, pasitelkia naujausias mokymo priemones. Programa trunka trejus metus. Dauguma dėstytojų – Lietuvos banko mokslininkai ir praktikai, įgiję daktaro laipsnius geriausiuose pasaulio universitetuose. Programą 2021 m. pavasarį sėkmingai baigė pirmoji laida, kurioje yra 26 absolventai.

Tikimasi, kad stipendija padės pritraukti studentus, kurie taps geriausių universitetų standartus atitinkančiais analitikais, prisidėsiančiais prie ekonomikos, finansų, duomenų analitikos ir prognozavimo kokybinio pokyčio šalyje, taip pat taps specialistais Lietuvos banke.

Kaip bus skiriamos stipendijos?

Kiekvienų mokslo metų pradžioje bus skiriamos trys Lietuvos banko stipendijos – po vieną kiekvienam VU Kiekybinės ekonomikos studijų programos kursui (įstojusiam (-iai) į pirmą kursą, antro ir trečio kurso studentams).

Stipendija skiriama du kartus per metus: 2,5 MMA dydžio suma – iki einamųjų metų spalio 15 d. ir 2,5 MMA dydžio suma – iki einamųjų metų vasario 15 d.

Stipendija bus skiriama įvertinus aukštus akademinius pasiekimus (studentų – egzaminų pažymius, o stojančiųjų – stojamąjį balą) ir motyvaciją (vertinamas motyvacinis laiškas, studentui paskirto mentoriaus rašytinė rekomendacija (stojantiesiems nereikia pateikti) ir motyvacija pokalbio metu).

Studentai ir stojantieji prašymą skirti stipendiją turi pateikti kiekvienais metais iki stojamųjų egzaminų pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. (imtinai). Tas pats studentas stipendiją galės gauti kelerius metus iš eilės. Stipendija nebus skiriama akademinių skolų turintiems studentams.

Stipendiją skirs Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu sudaryta komisija. Jos sudarymas ir darbo organizavimas numatytas Stipendijos skyrimo nuostatuose, kurie skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.