Lietuvos bankas
Group.png

Lietuvos banko ir Vilniaus universiteto Tyrimų centre 2017 m. pradžioje ekonomikos ir finansų sričių tyrimus vykdė keturi ekonomistai, visi – užsienio universitetuose daktaro laipsnį įgiję ir tarptautinę patirtį turintys tyrėjai. Jie siekia suderinti įgytas akademines žinias ir inovatyviausius tyrimų metodus, kurie leistų kūrybiškai pažvelgti į aktualias problemas ir rasti jų sprendimus.

Lietuvos banke atliekami ir taikomieji tyrimai.

Šiuo metu Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriuje dirba septyni ekonomistai ir vienas statistikas. Jų atliekami  tyrimai apima šias sritis: pinigų ir fiskalinė politika, modeliavimas ir prognozavimas, konvergencijos tyrimai, finansinis stabilumas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-13