Lietuvos bankas
2013-09-03

AB SEB bankas ir bankas „Swedbank“, AB, pateikė prašymus Lietuvos banko Priežiūros tarnybai leisti naudotis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų 17 straipsnyje numatytomis išimtimis. Reglamentu rinkos dalyviai įpareigojami pranešti apie turimas reikšmingas trumpąsias pozicijas, draudžiama turėti nepadengtas trumpąsias akcijų, vyriausybės vertybinių popierių ir kitas pozicijas, tačiau rinkos formavimo veiklai ir pirminės rinkos operacijoms tam tikrais atvejais taikomos šių reikalavimų išimtys.

Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi bankų SEB ir „Swedbank“ prašymus, nusprendė neprieštarauti jų ketinimams naudotis minėtomis išimtimis, vykdant rinkos formuotojo ir įgalioto pirminio maklerio veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniais popieriais. Tačiau SEB bankui neleista naudotis išimtimis dėl Lietuvos Respublikos euroobligacijų ir dėl šio banko su akcijomis susietų obligacijų, o „Swedbank“ – vykdant rinkos formuotojo veiklą, susijusią su akcijomis, įtrauktomis į Nasdaq OMX Vilnius biržos prekybos sąrašus. Bankų pateikti prašymai neatitinka Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, toliau – ESMA) gairių reikalavimų, t. y. netenkinama prekybos vietos, kurioje vertybiniai popieriai siūlomi viešai, narystės sąlyga, nepateikti įrodymai, kad vykdoma ar ketinama vykdyti rinkos formuotojo veikla, nenurodytos konkrečios finansinės priemonės, dėl kurių prašoma leisti naudotis išimtimi, dalis finansinių priemonių yra nebiržinės ir kt.

Detalizuodama išimties taikymą ir siekdama suderinto požiūrio, ESMA parengė gaires ir 2013 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba priėmė sprendimą dėl minėtų gairių taikymo Lietuvos rinkos dalyviams. Spręsdamas klausimą dėl rinkos dalyvių galimybės naudotis reglamento 17 str. nustatytomis išimtimis, Lietuvos bankas taip pat vadovaujasi ir minėtų gairių nuostatomis.