Lietuvos bankas
2013-08-02

Patvirtintos Rizikos kapitalo investavimo strategijos gairės; nuspręsta AB „Sanitas“ nebelaikyti emitentu; Akademinei kredito unijai leista subordinuotąsias paskolas įskaityti į kapitalą; leista tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu; pakeistas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Patvirtintos Rizikos kapitalo investavimo strategijos gairės

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Rizikos kapitalo investavimo strategijos gaires (72.5 KB download icon). Šiose gairėse nustatyti kriterijai: kokia kolektyvinio investavimo subjektų investavimo strategija laikoma atitinkančia rizikos kapitalo investavimo strategiją. Gairėse pateikiami įvairių kriterijų pavyzdžiai ir jų apibūdinimas.

Gairės taikomos rizikos kapitalo kolektyvinio investavimo subjektams, kurių turtas investuojamas išskirtinai laikantis rizikos kapitalo investavimo strategijos, iš jų ir specialiesiems kolektyvinio investavimo subjektams, veikiantiems pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiantiems.

Nuspręsta AB „Sanitas“ nebelaikyti emitentu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB „SANITAS“ prašymą ir atsižvelgusi į vienintelio akcininko Valeant Pharmaceuticals Internationl, Inc. sprendimą išbraukti AB „SANITAS“ akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius, nebesiūlyti jų viešai ir atsižvelgusi į pateiktą informaciją apie privalomo bendrovės akcijų pardavimo pabaigą, nusprendė nebelaikyti AB „Sanitas“ emitentu.

Akademinei kredito unijai leista subordinuotąsias paskolas įskaityti į kapitalą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Akademinei kredito unijai 1 mln. Lt ir 500 tūkst. Lt subordinuotąsias paskolas, gautas iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į Akademinės kredito unijos II lygio kapitalą.

Abi subordinuotosios paskolos gautos 2010 m., o jų terminai buvo pratęsti dar trejiems metams iki 2019 m.

Leista tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė leisti Jensui Claesui Gustavui Skaringui (Jens Claes Gustav Skaring) tapti ,,Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu.

Pakeistas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą – į jį įrašyti 8 nauji UAB „General Financing“, 7 UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ ir 5 Provident Polska S.A. filialas ,,Provident Finansai“ tarpininkai. Be to, UAB „General Financing“ prašymu iš sąrašo išbrauktas vienas šios bendrovės tarpininkas – UAB „Mobilus namas“.

Iki šiol į Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą buvo įrašyta 103 UAB ,,Šiaulių banko lizingas“, 6 Provident Polska S.A. filialo ,,Provident Finansai“ ir apie 400 UAB ,,General Financing“ vartojimo kredito tarpininkų.

Atnaujintas Viešasis vartojimo tarpininkų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.