Lietuvos bankas
2014-03-04

Už teisės aktų pažeidimus įspėta Vilniaus kredito unija; leista UAB „Finasta Asset Management“ prijungti du pensijų fondus prie kitų jos valdomų fondų; keičiamas UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomų pensijų fondų depozitoriumas

Už teisės aktų pažeidimus įspėta Vilniaus kredito unija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Vilniaus kredito unijos tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus, įspėjo ir įpareigojo šią kredito uniją iki 2014 m. gegužės 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. 

Priežiūros tarnybos atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad Vilniaus kredito unija kai kuriais atvejais, vertindama suteiktų paskolų riziką, nesurinkdavo pakankamai informacijos, kad galėtų visokeriopai įvertinti kredito riziką, neatliko periodinio paskolų gavėjų finansinės būklės vertinimo, neįdiegė skolininko pateiktų duomenų patikimumo tikrinimo sistemos. 

Kredito unija turės dažniau nei nustatyta Lietuvos banko Priežiūros tarnybai teikti tam tikras finansines ataskaitas.

Leista UAB „Finasta Asset Management“ prijungti du pensijų fondus prie kitų jos valdomų fondų

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB „Finasta Asset Management“ jungti du šios bendrovės valdomus pensijų fondus prie kitų dviejų panašaus pobūdžio pensijų fondų. Leista valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ nuosaikų pensijų fondą jungti prie valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ konservatyvaus investavimo pensijų fondo, o valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ subalansuotą pensijų fondą – prie valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo „Finasta“ aktyvaus investavimo pensijų fondo.

UAB „Finasta Asset Management“ šiuo metu valdo šešis valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų (II pakopos) fondus: du konservatyvaus investavimo, vieną – mažos akcijų dalies, du – vidutinės akcijų dalies ir vieną – 100 proc. akcijų. Valdymo įmonės valdomi konservatyvaus investavimo pensijų fondai priklauso tai pačiai investavimo rizikos grupei, yra labai panašūs savo investavimo strategijomis, investavimo rizikomis ir apskaičiuotais standartinio nuokrypio dydžiais. Valdymo įmonės valdomi vidutinės akcijų dalies pensijų fondai taip pat yra labai panašūs savo investavimo strategija, investavimo rizika bei apskaičiuotais standartinio nuokrypio dydžiais. Valdymo įmonė nutarė jungti besidubliuojančius II pakopos pensijų fondus ir taip optimizuoti siūlomų II pakopos pensijų fondų įvairovę, kartu efektyvinant pensijų fondų valdymą.

Po pensijų fondų jungimo UAB „Finasta Asset Management“ valdys keturis II pakopos pensijų fondus vietoj šešių, kurie turės aiškiai apibrėžtą investavimo strategiją ir investavimo riziką. Be to, jungiant minėtus pensijų fondus, numatoma suvienodinti pensijų fondų su vienodomis investavimo strategijomis dalyviams taikomus mokesčius.

Keičiamas UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomų pensijų fondų depozitoriumas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti penkių UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomų pensijų fondų depozitoriumą Swedbank, AB, į AB SEB banką. Toks sprendimas priimtas pensijų fondų valdytojo prašymu.

Leista pakeisti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondo „MP STABILO II“, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „MP MEDIO II“, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „MP EXTREMO II“, papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo „MP MEDIO III“, papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo „MP EXTREMO III“ depozitoriumą.