Lietuvos bankas
2012-08-09

Mažeikių kredito unijos finansinė būklė gera, tačiau duotas nurodymas pašalinti kai kuriuos trūkumus; Ignalinos kredito unijai duotas nurodymas pašalinti kai kuriuos trūkumus, kredito įstaigos veikla stabili; neprieštarauta dėl akcijų dalies bendrovėje „Perlo paslaugos“ įsigijimo; papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas; leista tapti „Swedbank“ stebėtojų tarybos nare

Mažeikių kredito unijos finansinė būklė gera, tačiau duotas nurodymas pašalinti kai kuriuos trūkumus

Lietuvos banko Priežiūros tarnybai pristatyti Mažeikių kredito unijos inspektavimo rezultatai parodė, kad unijos veiklą apibūdinantys kapitalo pakankamumo, likvidumo ir kiti rodikliai yra geri, o unijos veikla stabili.

Tačiau Lietuvos banko inspektoriai atkreipė dėmesį į kai kuriuos rizikos valdymo trūkumus. Unija įpareigota parengti inspektavimo metu nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą, trūkumus pašalinti iki 2012 m. spalio 31 d. ir apie tai informuoti Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.

Ignalinos kredito unijai duotas nurodymas pašalinti kai kuriuos trūkumus, kredito įstaigos veikla stabili

Ignalinos kredito unijos inspektavimo rezultatai atskleidė, kad šios kredito įstaigos suteiktų paskolų kokybę apibūdinantys rodikliai yra geri.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba inspektavimo metu nustatė nežymius rizikos valdymo trūkumus ir įpareigojo Ignalinos kredito uniją parengti planą šiems trūkumams pašalinti. Trūkumai turi būti ištaisyti iki 2012 m. spalio 31 d., apie tai unija privalės informuoti Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.

Neprieštarauta dėl akcijų dalies bendrovėje „Perlo paslaugos“ įsigijimo

Lietuvos bankas nusprendė neprieštarauti, kad mokėjimo įstaigos UAB ,,Perlo paslaugos“ direktorius ir valdybos narys Dainius Kalinauskas tiesiogiai įsigytų šios mokėjimo įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį – tokio dydžio, kad jo turima dalis pasiektų 20 % arba būtų didesnė, bet neviršytų 30 %.

Priežiūros tarnyba taip pat neprieštaravo, kad kitas „Perlo paslaugų“ valdybos narys Mindaugas Marcinkevičius tiesiogiai įsigytų bendrovės kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį ir kad jo dalis įmonėje sudarytų 20 % arba būtų didesnė, bet ne daugiau kaip 30 %.

Papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įrašė vartojimo kredito davėjo UAB Ūkio banko lizingas 34 naujus vartojimo kredito tarpininkus, vartojimo kredito davėjo UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ 2 naujus vartojimo kredito tarpininkus ir 7 vartojimo kredito davėjo BIGBANK AS filialo naujus vartojimo kredito tarpininkus. Iki šiol sąraše buvo įrašyti 1 893 UAB Ūkio banko lizingo, 22 UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ ir 65 BIGBANK AS filialo vartojimo kredito tarpininkai.

Papildytas sąrašas bus skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Leista tapti „Swedbank“ stebėtojų tarybos nare

Lietuvos bankas nusprendė leisti Kristinai Mikenberg tapti AB ,,Swedbank“ stebėtojų tarybos nare.