Lietuvos bankas
2022-09-23
11

UAB „Perlas Finance“ – bauda ir įpareigojimai
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „Perlas Finance“ pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. 

Bendrovė neužtikrino vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu.

Už tai Lietuvos bankas skyrė UAB „Perlas Finance“ 40 tūkst. Eur baudą ir nurodė iki 2022 m. spalio 21 d. pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus, o iki lapkričio 30 d. pateikti audito įmonės išvadą, kuri patvirtintų, kad nustatyti pažeidimai yra pašalinti, įdiegtos tinkamos ir veiksmingos priemonės tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti.

Pritarta UAB „Victory Funds“ steigiamų bendrovių įstatams
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „Victory Funds“ prašymą ir pateiktą informaciją, pritarė šios valdymo įmonės steigiamų uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų investicinių bendrovių UAB Victory Development Central ir UAB Victory Development Venture įstatams.

Pripažino suderintomis Nasdaq Baltic narystės taisykles
Atsižvelgęs į AB Nasdaq Vilnius prašymą, Lietuvos bankas pripažino suderintais AB Nasdaq Vilnius pateiktus Nasdaq Baltic narystės taisyklių (angl. Nasdaq Baltic Member Rules) pakeitimus ir papildymus. Jais siekiama šias taisykles suderinti su Šiaurės šalių reguliuojamų rinkų operatorių taisyklėmis.