Lietuvos bankas
2022-08-12
11

Skirta bauda UAB BLENDER LITHUANIA
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB BLENDER LITHUANIA per teisės aktuose nustatytus terminus nesudarė sutarties su audito įmone dėl metinės finansinės atskaitomybės audito, nepatvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir nepriėmė sprendimo dėl pelno paskirstymo, nepateikė finansinių ataskaitų, audito išvados ir sprendimo dėl finansinio metinės veiklos rezultato paskirstymo. Įstaiga jau pašalino minėtus teisės aktų pažeidimus ir ėmėsi priemonių, kad jie nepasikartotų. Atsižvelgęs į aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė UAB BLENDER LITHUANIA 10 tūkst. Eur baudą. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Pritarta sandoriui dėl DiPocket UAB
Išnagrinėjęs pateiktą prašymą, Lietuvos bankas neprieštaravo sandoriui, kurio metu esami netiesioginiai elektroninių pinigų įstaigos DiPocket UAB akcininkai taptų tiesioginiais akcininkais ir įgytų kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.

Pritarta valdymo fondų prašymams dėl taisyklių
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonių prašymus:

  • patvirtino Goindex, UAB, valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) fondų „Goindex pasaulio akcijų“ ir „Goindex subalansuotas“ taisyklių pakeitimus.
  • pritarė UAB „Eika Asset Management“ steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „EIKA Green Energy Fund“ taisyklėms.
  • pritarė UAB „Novus Asset Management“ steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Sandėliavimo ir komercinių erdvių plėtros fondas“ taisyklėms.

Papildyti viešieji sąrašai
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į bendrovių prašymus, įrašė:

  • elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlas Finance“ tarpininkę BonoDomo Pay, UAB į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą;
  • valdymo įstaigos UAB „Synergy Finance“ prašymu įrašė finansų maklerę Reną Saribekian-Kinderę į Viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą.