Lietuvos bankas
2014-12-18
  • Priežiūros tarnybos sprendimai.jpg
     
11

Išduoti leidimai AB banko „FINASTA“ stebėtojų tarybos nariams; išduotas leidimas „Swedbank“, AB, valdybos nariui

Išduoti leidimai AB banko „FINASTA“ stebėtojų tarybos nariams

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Dariui Šulniui, Nerijui Drobavičiui ir Vytautui Plunksniui tapti AB banko „FINASTA“ stebėtojų tarybos nariais.

Išduotas leidimas „Swedbank“, AB, valdybos nariui

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Remiui Saltersui (Remy Salters) tapti „Swedbank“, AB, valdybos nariu.

R. Saltersas nuo 2014 m. rugsėjo mėn. dirba „Swedbank“, AB, Finansų tarnybos vadovu.