Lietuvos bankas
2012-05-17

Duotas leidimas steigti naują kredito uniją

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti LTL Kredito uniją. Pagal unijos įstatus, fiziniai asmenys gali būti šios unijos nariais, jeigu gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje arba su ja besiribojančių savivaldybių – Vilniaus ir Trakų rajonų – teritorijose. 

Pasak unijos steigėjų, unijos veikloje pirmenybę numatoma teikti finansinėms paslaugoms smulkiajam verslui ir fiziniams asmenims. Jos buveinė įsikurs Vilniuje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 74 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Panaikintas „RG uno“ draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimas

Lietuvos banko valdyba panaikino UADBB „RG uno“ (Vilnius) Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2009 m. gegužės 19 d. nutarimu išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.

UADBB „RG uno“ informavo, kad nebevykdo draudimo brokerių įmonės veiklos, todėl kreipėsi į priežiūros instituciją dėl licencijos panaikinimo.

„Swedbank“, AB leista grąžinti dvi subordinuotąsias paskolas

Atsižvelgdama į banko „Swedbank“, AB prašymą, Lietuvos banko valdyba jam leido anksčiau termino grąžinti dvi subordinuotąsias paskolas, gautas iš Estijos banko „Swedbank“ AS: 60 mln. eurų (atitinka 207,2 mln. Lt) ir 70 mln. eurų (atitinka 241,7 mln. Lt). Šios paskolos gautos pagal 2008 m. vasario 8 d. ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. sutartis, jų grąžinimo terminai atitinkamai – 2017 m. rugsėjo 1 d. ir 2016 m. vasario 12 d.

Priimdama nutarimą, Lietuvos banko valdyba įvertino tai, kad ir banko „Swedbank“, AB, ir banko grupės kapitalo pakankamumo rodikliai, grąžinus minėtas paskolas, išliks gerokai didesni už Lietuvos banko nustatytą kapitalo pakankamumo normatyvą.

Banko „Swedbank“, AB kapitalo pakankamumo rodiklis 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 19,1%, o banko grupės – 18,4 %.

Atidavęs tas subordinuotąsias paskolas, bankas „Swedbank“, AB sumažins skolinimosi išlaidas ir šiuo metu turimą reikšmingą likvidumo perteklių.

Pagal numatomus Europos Sąjungos teisės aktų pakeitimus, žinomus kaip Bazelis III, bankams svarbiausias taps aukščiausios kokybės I lygio kapitalas (subordinuotosios paskolos priskiriamos II lygio kapitalui).

Patvirtinti monetos, skirtos Maironio 150-osioms gimimo metinėms, grafinių projektų konkurso rezultatai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos Maironio (Jono Mačiulio) 150-osioms gimimo metinėms, grafinių projektų konkurso rezultatus. Pirmąją vietą pelnė Ryto Jono Belevičiaus kūrinys, antrąją – Rūtos Onos Čigriejūtės, trečiąją – Giedriaus Paulauskio darbai.

Valdyba taip pat patvirtino R. J. Belevičiaus sukurtus šios 50 litų monetos averso ir reverso grafinius projektus. Patvirtintas toks užrašas monetos briaunoje: „GINKIME KALBĄ, ŽEMĘ, JOS BŪDĄ!“.

Kolekcinę monetą, skirtą Maironio 150-osioms gimimo metinėms, numatyta išleisti šių metų trečiąjį ketvirtį.

Šios monetos grafinio projekto kūrimo konkurse dalyvavo 13 autorių. Įvertinusi jų pateiktus darbus, Lietuvos banko pinigų projektavimo ir gamybos komisija paskelbė dar vieną konkursą ir pasiūlė jame dalyvauti keturiems dailininkams.