Lietuvos bankas
2013-10-23

Priimtas sprendimas dėl ESMA gairių taikymo; pritarta „Swedbank“, AB, vadovės kandidatūrai; leista pakeisti „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles; papildytas vartojimo kredito davėjų sąrašas

Priimtas sprendimas dėl ESMA gairių taikymo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, priėmė sprendimą vadovautis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, toliau – ESMA) 2013 m. birželio 17 d. paskelbtomis gairėmis ir rekomendacijomis dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų taikymo (ESMA/2013/720) ir atsižvelgti į šias gaires, vykdydama rinkos dalyvių priežiūrą.

Lietuvos Respublikoje veikiantys finansų rinkos dalyviai, kurie ketina vykdyti ar vykdo gairėse apibrėžtą su kredito reitingavimu susijusią veiklą, turėtų laikytis gairėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų.

ESMA rengiamų gairių tikslas – suderinti Europos Sąjungos teisės aktų taikymą, todėl tinkamas gairių nuostatų laikymasis yra svarbi priemonė, užtikrinanti finansų rinkos vientisumą.

Su ESMA gairių nuostatomis galite susipažinti ESMA interneto svetainėje.

Pritarta „Swedbank“, AB, vadovės kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Dovilei Grigienei tapti „Swedbank“, AB, valdybos nare ir administracijos vadove.

Leista pakeisti „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždaro tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles.

UAB „Lords LB Asset Management” valdo penkis nekilnojamojo turto ir du privataus kapitalo investicinius fondus.  

Papildytas vartojimo kredito davėjų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi kredito unijos AMBER prašymą ir pateiktus dokumentus, įrašė šią įmonę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Atnaujintas Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.