Lietuvos bankas
2013-11-20

Baigta pensijų fondų „Citadele pensija 1“ ir „Citadele pensija 2“ likvidavimo procedūra; leista tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu

Baigta pensijų fondų „Citadele pensija 1“ ir „Citadele pensija 2“ likvidavimo procedūra

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į pateiktus dokumentus, patvirtinančius likviduojamų II pakopos pensijų fondų „Citadele pensija 1“ ir „Citadele pensija 2“ lėšų pervedimą į fondų, į kuriuos perkelti dalyviai, sąskaitas, užbaigė minėtų fondų likvidavimo procedūrą, t. y. pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. balandžio 22 d. protokolinio sprendimo (protokolas Nr. 9) 11 punktą „Dėl UAB „Parex investicijų valdymas“ pateiktų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų „Parex pensija 1“ ir „Parex pensija 2“ taisyklių tvirtinimo“.

Fondai „Citadele pensija 1“ ir „Citadele pensija 2“ likviduoti atsižvelgiant į UAB „Citadele investicijų valdymas“ akcininko – Latvijos bendrovės „Citadele Asset Management“ 2013 m. kovo 15 d. priimtą sprendimą dėl ketinimo likviduoti valdymo įmonę.

Pensijų fondo „Citadele pensija 1“ dalyviai perkelti į UAB „Finasta Asset Management“ valdomą „Finasta“ konservatyvaus investavimo pensijų fondą, pensijų fondo „Citadele pensija 2“ dalyviai – į UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomą pensijų fondą „MP Medio II“.

Leista tapti „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Janui Michaeliui Fecko (Jan Michael Fecko) tapti ,,Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu.