Bank of Lithuania

Authorization code: LB000298

Company code: 112029651

VAT code: LT120296515

List of licenses:
Banking licence

Chief Executive Officer: Dovilė Grigienė

Category: Banks authorised in the Republic of Lithuania

Bank code: 73000

SWIFT code: HABALT22XXX

Bank account: LT55 7300 0100 0000 0036

Country: Lithuania

Address:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502, Vilnius

Correspondence address:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502, Vilnius

Ph. 268 4444, Fax. 258 2700

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis

Fine: 4488 €

2018-02-13 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 ir 10 dalys, 14' straipsnis, 14 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 4 ir 5 punktas, 31.1 ir 31.3.1 papunkčiai.

Warning