Lietuvos bankas
2011-08-11

Išduotos dvi mokėjimo įstaigos licencijos

Lietuvos banko valdyba šiandien nutarė išduoti dvi mokėjimo įstaigos licencijas, suteikiančias teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą: pinigų perlaidos. Licencijas gaus UAB ,,Kaišiadorių butų ūkis“ ir UAB ,,Kauno spauda“. Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 15 įmonių.

UAB ,,Kaišiadorių butų ūkis“ ketina surinkti ir pervesti komunalinių ir/ar kitų paslaugų teikėjams šių paslaugų vartotojų sumokėtas įmokas už paslaugas (už šilumą, karštą ir šaltą vandenį, dujas, elektros energiją ir kt.). Bendrovė informavo, kad, gavusi mokėjimo įstaigos licenciją, įmokų iš mokėjimo paslaugų vartotojų surinkimo veiklą vykdys dviem būdais: pirmasis – įmokos iš vartotojų grynaisiais pinigais, atsiskaitant litais, bus surenkamos bendrovės kasose; antrasis – vartotojams bus sudaryta galimybė už paslaugų teikėjų suteiktas paslaugas atsiskaityti internetu.

UAB „Kauna spauda“ surenka įmokas (grynaisiais pinigais) už komunalines, ryšio paslaugas, dienraščių prenumeratą ir sumokėtas įmokas perveda šių paslaugų teikėjams. Šiuo metu įmokos yra surenkamos UAB ,,Kauno spauda“ priklausančiose prekybos vietose – 115 kioskuose ir 7 paviljonuose. Bendrovė informavo, kad dėl mokėjimo paslaugų teikimo yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su daugiau nei dešimt įvairių paslaugų teikėjų (UAB ,,Omnitel“, UAB ,,Kauno vandenys“, UAB ,,Kauno energija“, AB ,,City Service“ ir kt.). UAB ,,Kauno spauda“ planuoja išplėsti prekybos tinklą, paslaugų teikėjų sąrašą, visose prekybos vietose įrengti kortelių skaitytuvus ir kt.

Lietuvos banko valdyba taip pat nutarė įtraukti mokėjimo įstaigos UAB ,,Viena sąskaita“ (Kaunas) tarpininką – akcinę bendrovę Lietuvos paštą – į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Bankas „Swedbank“, AB įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus trūkumus

Lietuvos banko valdyba apsvarstė Kredito įstaigų priežiūros departamento atlikto banko „Swedbank“, AB bendrojo inspektavimo rezultatus. Jo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas.

Lietuvos banko valdyba įpareigojo banką „Swedbank“, AB parengti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytų su banko rizikos valdymo sistemomis susijusių ir kitų banko veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą ir jį pateikti Lietuvos bankui.

Bankas „Swedbank“, AB įpareigotas iki 2011 m. lapkričio 30 d. pašalinti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus.

Banko „Swedbank“, AB administracijos vadovas įpareigotas atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip „Swedbank“, AB numato šalinti nustatytus banko veiklos trūkumus, o suėjus nustatytam terminui paaiškinti, kaip juos pašalino.

Už įstatymų pažeidimus viena kredito unija įspėta, dviem skirtos baudos

Lietuvos banko valdyba įspėjo kredito uniją „Kupiškėnų taupa“ už tai, kad ji nevykdė didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, o baudas skyrė Druskininkų kredito unijai – už tai, kad ji nevykdė likvidumo normatyvo, kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ (Šiauliai) – už tai, kad jos suteiktų vadovui paskolų suma viršijo 10 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.

Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo dydis – paskolos suma vienam skolininkui – neturi viršyti 25 procentų kredito unijos kapitalo. Pagal galiojančius teisės aktus didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą ne vėliau kaip nuo 2010 m. sausio 1 d. privalo vykdyti tos kredito unijos, kurių perskaičiuotas kapitalas viršija 2 milijonus litų. Pagal Lietuvos bankui pateiktas 2011 m. birželio 30 d. kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ ataskaitas, dviem skolininkams suteiktų paskolų suma viršijo 25 proc. kredito unijos perskaičiuoto kapitalo, taigi unija nevykdė didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo. 2011 m. rugpjūčio 1 d. didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas jau buvo vykdomas. Į tai Lietuvos banko valdyba atsižvelgė priimdama nutarimą dėl poveikio priemonės.

Druskininkų kredito unija, 2011 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų duomenimis, nevykdė likvidumo normatyvo. Ataskaitinę dieną unijos likvidžiojo turto ir kredito unijos įsipareigojimų santykis pagal kiekvieną pareikalavimą sudarė 19,52 proc. (Lietuvos banko valdybos yra nustatytas 30 proc. normatyvas). Už šį įstatymo pažeidimą Lietuvos banko valdyba skyrė Druskininkų kredito unijai 0,1 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio baudą.

Priimdama nutarimą dėl baudos, Valdyba atsižvelgė į tai, kad ši kredito unija ir anksčiau yra nevykdžiusi likvidumo normatyvo, taip pat į tai, kad kredito unijai Lietuvos bankas anksčiau taikė poveikio priemonę už teisės aktų, reglamentuojančių saugią ir patikimą kredito unijų veiklą, reikalavimų pažeidimus.

Kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ vadovui suteiktų paskolų suma 2011 m. birželio 30 d. sudarė 10,12 proc. kredito unijos perskaičiuoto kapitalo. Kredito unijų įstatyme nurodyta, kad bendra tokio skolinimo suma vienam kredito unijos vadovui ir su juo artimaisiais ryšiais susijusiems asmenims negali viršyti 10 proc. kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.

Už įstatymo nesilaikymą Lietuvos banko valdyba kredito unijai ,,Žemdirbio gerovė“ skyrė 0,1 procento jos bendrųjų 2010 m. metinių pajamų dydžio baudą. Dėl jos priimdama nutarimą Valdyba atsižvelgė į tai, kad ši kredito unija tokį teisės akto pažeidimą yra ir anksčiau padariusi, taip pat į tai, kad kredito unijai Lietuvos bankas anksčiau taikė poveikio priemones už teisės aktų, reglamentuojančių saugią ir patikimą kredito unijų veiklą, reikalavimų pažeidimus.

Išklausė užsienio atsargų investavimo ataskaitą

Lietuvos banko valdyba išklausė Rinkos operacijų departamento pateiktą ataskaitą apie užsienio atsargų investavimą 2011 m. pirmąjį pusmetį. Ataskaitoje apžvelgtos užsienio atsargų dydžio kitimo tendencijos, investavimo rezultatai bei jų veiksniai. Valdybai pristatyti valiutos kurso, palūkanų normų, kredito rizikos vertinimai, pateikti testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatai.

Pažymėta, kad 2011 m. pirmąjį pusmetį investavimas vyko sustiprėjusių abejonių dėl euro zonos valstybių finansų tvarumo ir dėl to vykusių didelių pelningumo normų svyravimų aplinkoje. Testavimo nepalankiomis rinkos sąlygomis rezultatai rodo, kad net ir pačių nepalankiausių scenarijų rinkose atveju užsienio atsargų vertė per metus žymiai nepasikeistų.

Lietuvos banko valdyba teigiamai įvertino investavimo rezultatus.

Patvirtino Lietuvos vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes

Lietuvos banko valdyba patvirtino naujas Lietuvos banko vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes. Jos skelbiamos Lietuvos banko interneto svetainėje.

Išsamiau apie prognozes – atskirame pranešime spaudai.