Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
B-88021431

Kategorija:
ES/EEE mokėjimo įstaiga, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Ispanijos Karalystė

Adresas korespondencijai gauti:
Avenida Partenón 12-14, Madridas

Adresas:
Avenida Partenón 12-14, 28042, Madridas

Mob. nr. + (34) 917 437 228

El. paštas:
[email protected]