Lietuvos bankas
2012-10-22

Suderinti „BALTO LINK“ įstatų pakeitimai; leista patvirtinti investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisykles; leista pakeisti dviejų investicinių fondų taisykles; maksimali techninė palūkanų norma nepakeista; papildytas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas; duoti leidimai eiti vadovų pareigas

Suderinti „BALTO LINK“ įstatų pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „BALTO LINK“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 641 000 Lt iki 1 301 380 Lt yra suderinti.

Leista patvirtinti investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisykles

Priežiūros tarnyba leido UAB ,,Orion Asset Management“ patvirtinti šios bendrovės steigiamo specialiojo alternatyvaus investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą AB SEB banką.

Fondas yra skirtas profesionaliems investuotojams, siekiantiems gauti kapitalo vertės prieaugį iš investicijų į skirtingas turto klases ir finansines priemones, bei toleruojantiems didesnę nei vidutinė investicijų riziką. Fondo turtas bus investuojamas naudojant mišrios prekybos metodiką – dalis fondo turto bus investuojama algoritminės prekybos būdu, likusi dalis turto – tradicinės prekybos būdu.

Leista pakeisti dviejų investicinių fondų taisykles

Priežiūros tarnyba leido UAB ,,Prudentis“ pakeisti šios bendrovės įsteigto į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojančio specialiojo investicinio fondo „Prudentis Global Value Fund“ taisykles.

Taip pat leista pakeisti UAB „Dovre Forvaltning“ valdomo atviro tipo suderintojo investicinio fondo DOVRE INSIDE NORDIC taisykles.

Maksimali techninė palūkanų norma nepakeista

Nepakeista maksimali techninė palūkanų norma, kurią naudoja gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį. Pagal Draudimo priežiūros komisijos, kurios funkcijas perėmė Lietuvos bankas, 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. N-486, maksimali techninė palūkanų norma yra 2,63 %.

Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą turi nustatyti kas ketvirtį.

Papildytas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Į vartojimo kredito tarpininkų sąrašą Priežiūros tarnyba įrašė vartojimo kredito davėjo UAB ,,General Financing“ 1 naują vartojimo kredito tarpininką, vartojimo kredito davėjo UAB Ūkio banko lizingo 37 naujus vartojimo kredito tarpininkus, vartojimo kredito davėjo UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ 2 naujus vartojimo kredito tarpininkus, vartojimo kredito davėjo UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ 12 naujų vartojimo kredito tarpininkų, vartojimo kredito davėjo BIGBANK AS filialo 5 naujus vartojimo kredito tarpininkus.

Į iki šiol į vartojimo kredito tarpininkų sąrašą buvo įrašyti 1 942 UAB Ūkio banko lizingo, 36 UAB ,,LATEKO LIZINGAS“, 57 UAB ,,Šiaulių banko lizingas“, 72 BIGBANK AS filialo ir apie 400 UAB ,,General Financing“ vartojimo kredito tarpininkų.

Papildytas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Duoti leidimai eiti vadovų pareigas

Priežiūros tarnyba pritarė Ingridos Kirse, pretenduojančios eiti akcinės draudimo bendrovės „ERGO Lietuva“ ir Europos bendrovės ERGO Life Insurance SE valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Be to, leista Pehrui Robertui Olofssonui (Pehr Robert Olofsson) tapti ,,Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos nariu.