Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba apsvarstė Kredito įstaigų priežiūros departamento atlikto banko „Swedbank“, AB bendrojo inspektavimo rezultatus. Jo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas.

Lietuvos banko valdyba įpareigojo banką „Swedbank“, AB parengti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytų su banko rizikos valdymo sistemomis susijusių ir kitų banko veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą ir jį pateikti Lietuvos bankui.

Bankas „Swedbank“, AB įpareigotas iki 2011 m. lapkričio 30 d. pašalinti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus.

Banko „Swedbank“, AB administracijos vadovas įpareigotas atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip „Swedbank“, AB numato šalinti nustatytus banko veiklos trūkumus, o suėjus nustatytam terminui paaiškinti, kaip juos pašalino.