Lietuvos bankas
2012-06-13

Atsižvelgdama į banko „Swedbank“, AB prašymą, Lietuvos banko valdyba jam leido anksčiau termino grąžinti dvi subordinuotąsias paskolas, gautas iš Estijos banko „Swedbank“ AS: 60 mln. eurų (atitinka 207,2 mln. Lt) ir 70 mln. eurų (atitinka 241,7 mln. Lt). Šios paskolos gautos pagal 2008 m. vasario 8 d. ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. sutartis, jų grąžinimo terminai atitinkamai – 2017 m. rugsėjo 1 d. ir 2016 m. vasario 12 d.

Priimdama nutarimą, Lietuvos banko valdyba įvertino tai, kad ir banko „Swedbank“, AB, ir banko grupės kapitalo pakankamumo rodikliai, grąžinus minėtas paskolas, išliks gerokai didesni už Lietuvos banko nustatytą kapitalo pakankamumo normatyvą.

Banko „Swedbank“, AB kapitalo pakankamumo rodiklis 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 19,1%, o banko grupės – 18,4 %.

Atidavęs tas subordinuotąsias paskolas, bankas „Swedbank“, AB sumažins skolinimosi išlaidas ir šiuo metu turimą reikšmingą likvidumo perteklių.

Pagal numatomus Europos Sąjungos teisės aktų pakeitimus, žinomus kaip Bazelis III, bankams svarbiausias taps aukščiausios kokybės I lygio kapitalas (subordinuotosios paskolos priskiriamos II lygio kapitalui).