Lietuvos bankas
2013-10-03

Susipažinta su banko „Swedbank“, AB, priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatais; susipažinta su AB DNB banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatais; patvirtinta maksimali techninė palūkanų norma; draudimo brokerių įmonės teiks naujos formos elektronines ataskaitas

Susipažinta su banko „Swedbank“, AB, priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatais

Lietuvos banko valdyba susipažino su 2013 m. banko „Swedbank“, AB, priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatais.

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu vertintos banko veiklos reikšmingos rizikos rūšys ir banko valdymas, banko vidaus kapitalo planavimo procesas, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemos. Atliekant priežiūrinį tikrinimą ir vertinimą, Lietuvos bankas glaudžiai bendradarbiavo su Swedbank grupės priežiūrą vykdančiomis institucijomis. Remiantis priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatais, kartu su kitų šalių, kuriose veikia Swedbank grupė, priežiūros institucijomis buvo priimtas bendras spendimas dėl banko „Swedbank“, AB, kapitalo pakankamumo. 2013 m. liepos 1 d. duomenimis, šis bankas su didele atsarga vykdė kapitalo pakankamumo normatyvą: banko rodiklis sudarė 18,75 %, banko finansinės grupės – 21,3 % (minimaliai reikalaujama 8%).

Susipažinta su AB DNB banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatais

Lietuvos banko valdyba susipažino su 2013 m. AB DNB banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatais.

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu vertinta banko finansinė padėtis, banko rizikos ir jų valdymas, banko kapitalo pakankamumas ir atsparumas galimiems nuostoliams. Kadangi AB DNB bankas priklauso Norvegijos banko DNB grupei, Lietuvos bankas tikrinimo ir vertinimo proceso metu glaudžiai bendradarbiavo su DNBgrupės priežiūrą vykdančiomis institucijomis. Remiantis priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatais, artimiausiu metu kartu su kitų šalių, kuriose veikia DNB grupė, priežiūros institucijomis bus priimtas bendras spendimas dėl AB DNB banko kapitalo pakankamumo. 2013 m. liepos 1 d. šio banko kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 15,4 %, banko finansinės grupės – 16,8 %.

Patvirtinta maksimali techninė palūkanų norma

Lietuvos banko valdyba patvirtino 1,88 % maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės.

Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą turi nustatyti kas ketvirtį.

Draudimo brokerių įmonės teiks naujos formos elektronines ataskaitas

Lietuvos bankas patvirtino naujas draudimo brokerių įmonių finansinius ir statistinius duomenis detalizuojančias ataskaitų formas. Jas draudimo brokerių įmonės pirmą kartą turės pateikti priežiūros institucijai – Lietuvos bankui – iki 2014 m. balandžio 30 d., atskleisdamos 2014 m. pirmojo ketvirčio duomenis. Tokios ataskaitos Lietuvos bankui bus teikiamos tik elektroniniu būdu per sertifikuotą sistemą.

Finansinius duomenis detalizuojančios ataskaitų formos pakeistos atsižvelgiant į draudimo brokerių įmonių veiklos specifiką, kad būtų tinkamai detalizuoti finansiniai duomenys, kurie yra būtini priežiūrai vykdyti. Nustatyta, kad kas ketvirtį draudimo brokerių įmonės turės pateikti ataskaitas apie minimalų nuosavą kapitalą. Siekiant palengvinti ataskaitų pildymą, sumažinta draudimo brokerių įmonių teikiamų statistinių duomenų apimtis. Naujose statistinėse ataskaitose turės būti pateikti tik du rodikliai – tai sudarytos sutartys ir komisinių pajamos iš draudimo įmonės, uždirbtos vykdant draudimo tarpininkavimo veiklą.