Lietuvos bankas

Du kartus per metus skelbiame „Lietuvos ekonomikos apžvalgą“, Lietuvos banko leidinį, kuriame nagrinėjamame pagrindinių ekonominių ir finansinių rodiklių, pavyzdžiui, BVP, darbo rinkos, kainų, viešųjų finansų ir skolinimo kaitą Lietuvoje. Apžvalgoje taip pat pateikiame ekonomines prognozes. Leidinio intarpuose ir prieduose išsamiau nagrinėjame Lietuvai aktualias ekonomines temas.

[[#ex]]

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2021 m. kovo mėn.)


Trumpas Lietuvos ekonominės raidos pristatymas

Pristatyme aprašomos pagrindinės Lietuvos ekonominės tendencijos ir naujausios prognozės.

Naujausias pristatymas (pdf (2 MB )).
2021 m. kovo mėn.


Lietuvos ekonomikos apžvalgų intarpai

 • Apdirbamosios gamybos struktūros įtaka investicijoms. 2021 m. kovas (atsisiųsti (168.1 KB ))
 • Darbo užmokesčio raidos vertinimas per COVID-19 pandemiją. 2021 m. kovas (atsisiųsti (163.3 KB ))
 • Subsidijų po prastovų ir pajamų pokyčio ryšys. 2021 m. kovas (atsisiųsti (101 KB ))
 • Valdžios sektoriaus mokestinių pajamų nepakankamumas ir to priežastys. 2021 m. kovas (atsisiųsti (100.4 KB ))
 • Klimato kaitos problemos ir jų mažinimo galimybės Lietuvoje. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (439.8 KB ))
 • Į ilgalaikę ekonominę gerovę orientuotos investicijos. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (443 KB ))
 • Ekonominiai Lietuvos ir Baltarusijos saitai. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (479.4 KB ))
 • Brexito poveikis Lietuvos ekonomikai. 2019 m. rugsėjis (atsisiųsti (67.9 KB ))
 • Transporto sektoriaus įtaka Lietuvos ekonomikai ir jo plėtros priežastys. 2019 m. rugsėjis (atsisiųsti (131.8 KB ))
 • Žmogiškųjų išteklių kokybė: ar Lietuvos žmogiškųjų išteklių rodikliai atitinka ekonominio išsivystymo lygį? 2019 m. rugsėjis (atsisiųsti (200.2 KB ))
 • Lietuvos prekių eksporto sudėtingumas. 2019 m. rugsėjis (atsisiųsti (161.6 KB ))
 • Galimas automobilių muitų tarp JAV ir ES didinimo poveikis Lietuvos ekonomikai. 2019 m. kovas (atsisiųsti (90.7 KB ))
 • Kylančių energijos kainų poveikis infliacijai ir namų ūkių vartojimui. 2019 m. kovas (atsisiųsti (63 KB ))
 • Regionų demografiniai bei darbo rinkos skirtumai ir jų poveikis namų ūkių disponuojamosioms pajamoms. 2019 m. kovas (atsisiųsti (105.8 KB ))
 • EK mobilumo paketas ir Lietuvos transporto sektorius. 2019 m. kovas (atsisiųsti (75.1 KB ))
 • Ar tikrai maisto kainos auga sparčiau nei pajamos? 2019 m. kovas (atsisiųsti (106.2 KB ))
 • Lietuvos valdžios sektoriaus išlaidų adekvatumas ir efektyvumas. 2019 m. kovas (atsisiųsti (106.2 KB ))
 • Pirmas žvilgsnis į 2021–2027 m. ES finansinės perspektyvos lėšų srautus į Lietuvą. 2018 m. spalis (atsisiųsti (155 KB ))
 • Minimaliosios mėnesinės algos nustatymas. 2018 m. spalis (atsisiųsti (142.8 KB ))
 • Maisto kainų lygiai ir svoriai vartotojų krepšelyje ES ir Baltijos šalyse. 2018 m. spalis (atsisiųsti (145.1 KB ))
 • Mokesčių ir pensijų sistemos pakeitimų vertinimas. 2018 m. spalis (atsisiųsti (125.7 KB ))
 • Eurosistemos pinigų politikos priemonės ir jų taikymas Lietuvoje. 2015 m. birželis (atsisiųsti (402 KB ))
 • Rusijos pritaikytų importo apribojimų poveikis Lietuvos ekonomikai. 2014 m. gruodis (atsisiųsti (370.8 KB ))
 • Lietuvos reeksporto struktūra ir dinamika. 2014 m. gegužė (atsisiųsti (220.3 KB ))
 • Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiais. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (91.3 KB ))
 • Lietuvos eksporto rinkos dalies ES raida: struktūrinis vertinimas. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (158.4 KB ))
 • Lietuvos eksporto koncentracija. 2013 m. gegužė (atsisiųsti (164.9 KB ))
 • Lietuvos eksporto rinkos dalių kaitos veiksniai 2000–2011 m. 2013 m. gegužė (atsisiųsti (217.5 KB ))
 • Europos finansinio stabilumo fondas ir Europos stabilumo mechanizmas. 2013 m. vasaris (atsisiųsti (64.9 KB ))
 • Potencialiojo BVP raida ir perspektyvos vidutiniu laikotarpiu. 2013 m. vasaris (atsisiųsti (174.5 KB ))
 • Sąryšis tarp BVP augimo ir nedarbo Lietuvoje 1999–2012 m. 2013 m. vasaris (atsisiųsti (205.1 KB ))
 • Krizės poveikis pajamų nelygybei Lietuvoje. 2012 m. lapkritis (atsisiųsti (102.1 KB ))
 • Mineralinių produktų užsienio prekybos raida ir poveikis einamosios sąskaitos balansui. 2012 m. lapkritis (atsisiųsti (217 KB ))
 • Darbo užmokesčio kaita pagal jo reguliarumą. 2012 m. rugpjūtis (atsisiųsti (154.8 KB ))
 • Gamintojų ir vartotojų kainos bei jų ryšys Lietuvoje. 2012 m. rugpjūtis (atsisiųsti (170.5 KB ))
 • Emigracija iš Lietuvos: kryptys ir tendencijos. 2012 m. gegužė (atsisiųsti (121.7 KB ))
 • Užsienio paklausos analizė. 2012 m. gegužė (atsisiųsti (154.6 KB ))
 • Valdžios sektoriaus balansas: struktūrinė padėtis ir poveikis Lietuvos ekonomikai 1999–2011 m. 2012 m. gegužė (atsisiųsti (160.6 KB ))
 • AB banko SNORAS bankroto poveikis pagrindiniams Lietuvos ekonominiams rodikliams. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (43.6 KB ))
 • Perkeliamasis poveikis ir jo įtaka BVP augimui. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (90.2 KB ))
 • Apie minimalią mėnesinę algą. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (63.7 KB ))
 • Pasaulinių maisto kainų prognozių apžvalga. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (106.9 KB ))
 • Tarpbankinė litų skolinimo rinka ir VILIBOR. 2011 m. gegužė (atsisiųsti (194.5 KB ))
 • Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi rinkos statistika. 2011 m. gegužė (atsisiųsti (119.9 KB ))
 • Lietuvos išvestinių finansinių priemonių rinkos statistika. 2010 m. lapkritis (atsisiųsti (61.7 KB ))
 • Pinigų finansinių institucijų paskolų ir indėlių palūkanų normos. 2010 m. gegužė (atsisiųsti (94.1 KB ))

Lietuvos ekonomikos apžvalgų priedai

 • Valdžios sektoriaus skolos tvarumas. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (305.5 KB ))
 • Lietuvos investicijų ir jas skatinančiųjų veiksnių analizė. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (289.7 KB ))
 • Ekonominė konvergencija ir jos įtaka kainoms. 2018 m. birželis (atsisiųsti (207.6 KB ))
 • Efektyvieji darbo ir kapitalo mokesčių tarifai. 2018 m. birželis (atsisiųsti (444.8 KB ))
 • Pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis Lietuvoje ir jo mažinimo būdai. 2018 m. birželis (atsisiųsti (207 KB ))
 • Darbo pajamų apmokestinimo progresyvumas EBPO valstybėse. 2018 m. birželis (atsisiųsti (307.1 KB ))
 • Lietuvos ir kitų Baltijos šalių valdžios sektoriaus finansų tvarumas. 2017 m. gruodis (atsisiųsti (519.8 KB ))
 • Potencialioji gamybos apimtis Lietuvoje – realiojo ir finansinio sektorių kintamuosius apimantis matas. 2017 m. gruodis (atsisiųsti (199.6 KB ))
 • Baltijos šalių nedarbo lygio svyravimus lemiantys srautai. 2017 m. gruodis (atsisiųsti (215.3 KB ))
 • Darbo našumo Lietuvoje išskaidymas, atsižvelgiant į dirbtų valandų pokyčius pagal ekonomines veiklas. 2017 m. birželis (atsisiųsti (343.9 KB ))
 • Gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos ilgojo laikotarpio prognozės. 2017 m. birželis (atsisiųsti (265 KB ))
 • Namų ūkių finansinio turto apžvalga. 2017 m. birželis (atsisiųsti (161.4 KB ))
 • Senėjimas, pensijų reforma ir galimos ekonominės politikos priemonės Lietuvoje. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (308.5 KB ))
 • Lietuvos socialinio modelio reforma: darbo santykių reglamentavimas. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (177.6 KB ))
 • Lietuvos socialinio modelio reforma: socialinio draudimo pakeitimai ir mokesčių pleištas. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (174.9 KB ))
 • Lietuvos prekių eksporto rinkos dalių apžvalga. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (505.5 KB ))
 • Nestandartinės ECB pinigų politikos priemonės. 2016 m. birželis  (atsisiųsti (368.3 KB ))
 • Vidutinio atlygio darbuotojams skirtumai Baltijos valstybėse. 2016 m. birželis (atsisiųsti (266.2 KB ))
 • Darbo rinkos reformų poveikis Lietuvos ekonomikai. 2016 m. birželis (atsisiųsti (448.5 KB ))
 • Investicijas lemiantys veiksniai. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (128.9 KB ))
 • Minimaliojo darbo užmokesčio padidėjimo poveikis makroekonominiams kintamiesiems: Lietuvos įmonių apklausos rezultatai. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (154.7 KB ))
 • Darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos raida bei perspektyva. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (313.4 KB ))
 • Pelno rodiklių, apskaičiuojamų iš nacionalinių sąskaitų, analizė. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (385.1 KB ))
 • Namų ūkių disponuojamųjų pajamų ir taupymo normos įvertinimas ketvirčių dažnumu. 2015 m. birželis (atsisiųsti (261.4 KB ))
 • Fiskalinės taisyklės Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. 2015 m. birželis (atsisiųsti (180.1 KB ))
 • Namų ūkių disponuojamosios pajamos: struktūra, raida ir ryšys su namų ūkių vartojimu. 2014 m. gruodis (atsisiųsti (646.5 KB ))
 • PFĮ paskolų portfelio koregavimas atsižvelgiant į pokyčius dėl techninių veiksnių. 2014 m. gruodis (atsisiųsti (174.2 KB ))
 • Eksportuojamų produktų gamybos sudėtingumas. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (135 KB ))
 • Eksporto specializacija. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (297 KB ))
 • Efektyviojo lito kurso rodiklių apžvalga. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (244.3 KB ))
 • Tolesnė Socialinės Apskaitos Matricų (SAM) analizė: finansinių srautų lentelė. 2012 m. gegužė (atsisiųsti (105.2 KB ))
 • Įvadas į socialinės apskaitos matricas. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (154 KB ))
 • Galimos rizikos ir jų poveikis Lietuvos ekonominei raidai. 2011 m. lapkritis (atsisiųsti (76.5 KB ))
 • Šalies ūkio atsigavimas nevykstant aktyviai kreditavimo veiklai: paradoksas ar logiškas dėsningumas? 2011 m. lapkritis (atsisiųsti (150.7 KB ))

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24