Lietuvos bankas

Du kartus per metus skelbiame „Lietuvos ekonomikos apžvalgą“, Lietuvos banko leidinį, kuriame nagrinėjamame pagrindinių ekonominių ir finansinių rodiklių, pavyzdžiui, BVP, darbo rinkos, kainų, viešųjų finansų ir skolinimo kaitą Lietuvoje. Apžvalgoje taip pat pateikiame ekonomines prognozes. Leidinio intarpuose ir prieduose išsamiau nagrinėjame Lietuvai aktualias ekonomines temas.

[[#ex]]

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2024 m. kovo mėn.)

 • Visas leidinys (PDF) (HTML)
 • Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos (HTML)
 • Tarptautinė aplinka (HTML)
 • Eurosistemos pinigų politika (HTML)
 • Realusis sektorius (HTML)
 • Darbo rinka (HTML)
 • Išorės sektorius (HTML)
 • Kainos (HTML)
 • Ekonomikos finansavimas (HTML)
 • Valdžios sektoriaus finansai (HTML)

Trumpas Lietuvos ekonominės raidos pristatymas

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. birželio mėn.)

Pristatyme aprašomos pagrindinės Lietuvos ekonominės tendencijos ir naujausios prognozės.

Naujausias pristatymas (pdf (511.9 KB download icon)).
2024 m. kovo mėn.


Lietuvos ekonomikos apžvalgų intarpai

 • Papildomos santaupos  - kokios jos buvo, kam jos buvo panaudotos, kas jas sutaupė ir ką tai reiškia vartojimo perspektyvoms? 2024 m. kovas (HTML)
 • Namų ūkių finansų dinamika ir nelygybė pagal turto pasiskirstymą. 2024 m. kovas (HTML)
 • Kaip pastarųjų dvejų metų demografinės tendencijos pakeitė padėtį Lietuvos darbo rinkoje? 2024 m. kovas (HTML)
 • Kaip pastaraisiais metais keitėsi Lietuvos eksporto rinkos dalis pasaulyje dėl konkurencingumo ir struktūrinių veiksnių? 2024 m. kovas (HTML)
 • Kainų veiksnio įtaka VS pajamoms iš PVM. 2024 m. kovas (HTML)
 • Įmonių pelno poveikis kainų raidai Lietuvoje. 2023 m. rugsėjis (HTML)
 • Natolygūs namų ūkių turto pokyčiai ir (ne)lygybė. 2023 m. rugsėjis (HTML)
 • Namų ūkių ekonominės ir finansinės elgsenos pokyčiai COVID-19 pandemijos sukrėtimo metu. 2023 m. rugsėjis (HTML)
 • Kas lėmė infliacijos šuolį Lietuvoje? Žvilgsnins į pasiūlos pusės veiksnius. 2023 m. rugsėjis (HTML)
 • Maisto kainų analizės atnaujinimas: 2023 m. pirmojo pusmečio sąnaudų ir kainų kaitos palyginimas svarbiausiuose maisto tiekimo grandinės sektoriuose. 2023 m. rugsėjis (HTML)
 • ECB palūkanų normų didinimo poveikio Lietuvos ekonomikai kanalai. 2023 m. kovas (HTML)
 • Kodėl centriniai bankai, siekdami mažos infliacijos tikslo, nebereguliuoja pinigų kiekio. 2023 m. kovas (HTML)
 • Karo pabėgėliai iš Ukrainos: smūgis Ukrainos demografijai, pagalba Lietuvos darbo rinkai. 2023 m. kovas (HTML)
 • Maisto kainų analizė: sąnaudų ir kainų kaitos palyginimas svarbiausiuose maisto tiekimo grandinės sektoriuose. 2023 m. kovas (HTML)
 • Sąnaudų pokyčiai ir maisto produktų kainų infliacija. 2023 m. kovas (HTML)
 • Sprendimo dėl palūkanų normų padidinimo motyvai ir poveikio kanalai. 2022 m. rugsėjis (HTML)
 • Energijos tiekimo euro zonai sutrikimų poveikis Lietuvos ekonomikai. 2022 m. rugsėjis (HTML)
 • Darbuotojų trūkumo ir atlyginimų augimo tarpsektorinė analizė. 2022 m. rugsėjis (HTML)
 • Kokie yra infliaciją lemiantys veiksniai ir ką jie sako apie infliacijos ir jos poveikio mažinimo priemonių tinkamumą? 2022 m. rugsėjis (HTML)
 • Ar sparčiai kylantis darbo užmokestis trukdo Lietuvai sėkmingai dalyvauti konkurencingumo lenktynėse? 2022 m. kovas (HTML)
 • Lietuvos ir Kinijos prekybos ryšių analizė. 2022 m. kovas (HTML)
 • Vartotojų ir gamintojų kainų nelankstumas. 2022 m. kovas (HTML)
 • Infliacija išaugo: vidaus ar išorės veiksniai lemia jos didėjimą? 2022 m. kovas (HTML)
 • Eurosistemos pinigų politikos strategijos peržiūros rezultatai. 2021 m. rugsėjis (HTML)
 • Ar brangtančios žaliavos ir būstas jau yra infliacija? 2021 m. rugsėjis (HTML)
 • Ar siūlomi Sodros senatvės pensijų indeksavimo pakeitimai efektyviai sprendžia mažų senatvės pensijų problemą? 2021 m. rugsėjis (HTML)
 • Makroekonominių prognozių neapibrėžtumas ir paklaidos. 2021 m. rugsėjis (HTML)
 • Apdirbamosios gamybos struktūros įtaka investicijoms. 2021 m. kovas (atsisiųsti (168.1 KB download icon))
 • Darbo užmokesčio raidos vertinimas per COVID-19 pandemiją. 2021 m. kovas (atsisiųsti (163.3 KB download icon))
 • Subsidijų po prastovų ir pajamų pokyčio ryšys. 2021 m. kovas (atsisiųsti (101 KB download icon))
 • Valdžios sektoriaus mokestinių pajamų nepakankamumas ir to priežastys. 2021 m. kovas (atsisiųsti (100.4 KB download icon))
 • Klimato kaitos problemos ir jų mažinimo galimybės Lietuvoje. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (439.8 KB download icon))
 • Į ilgalaikę ekonominę gerovę orientuotos investicijos. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (443 KB download icon))
 • Ekonominiai Lietuvos ir Baltarusijos saitai. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (479.4 KB download icon))
 • Brexito poveikis Lietuvos ekonomikai. 2019 m. rugsėjis (atsisiųsti (67.9 KB download icon))
 • Transporto sektoriaus įtaka Lietuvos ekonomikai ir jo plėtros priežastys. 2019 m. rugsėjis (atsisiųsti (131.8 KB download icon))
 • Žmogiškųjų išteklių kokybė: ar Lietuvos žmogiškųjų išteklių rodikliai atitinka ekonominio išsivystymo lygį? 2019 m. rugsėjis (atsisiųsti (200.2 KB download icon))
 • Lietuvos prekių eksporto sudėtingumas. 2019 m. rugsėjis (atsisiųsti (161.6 KB download icon))
 • Galimas automobilių muitų tarp JAV ir ES didinimo poveikis Lietuvos ekonomikai. 2019 m. kovas (atsisiųsti (90.7 KB download icon))
 • Kylančių energijos kainų poveikis infliacijai ir namų ūkių vartojimui. 2019 m. kovas (atsisiųsti (63 KB download icon))
 • Regionų demografiniai bei darbo rinkos skirtumai ir jų poveikis namų ūkių disponuojamosioms pajamoms. 2019 m. kovas (atsisiųsti (105.8 KB download icon))
 • EK mobilumo paketas ir Lietuvos transporto sektorius. 2019 m. kovas (atsisiųsti (75.1 KB download icon))
 • Ar tikrai maisto kainos auga sparčiau nei pajamos? 2019 m. kovas (atsisiųsti (106.2 KB download icon))
 • Lietuvos valdžios sektoriaus išlaidų adekvatumas ir efektyvumas. 2019 m. kovas (atsisiųsti (106.2 KB download icon))
 • Pirmas žvilgsnis į 2021–2027 m. ES finansinės perspektyvos lėšų srautus į Lietuvą. 2018 m. spalis (atsisiųsti (155 KB download icon))
 • Minimaliosios mėnesinės algos nustatymas. 2018 m. spalis (atsisiųsti (142.8 KB download icon))
 • Maisto kainų lygiai ir svoriai vartotojų krepšelyje ES ir Baltijos šalyse. 2018 m. spalis (atsisiųsti (145.1 KB download icon))
 • Mokesčių ir pensijų sistemos pakeitimų vertinimas. 2018 m. spalis (atsisiųsti (125.7 KB download icon))
 • Eurosistemos pinigų politikos priemonės ir jų taikymas Lietuvoje. 2015 m. birželis (atsisiųsti (402 KB download icon))
 • Rusijos pritaikytų importo apribojimų poveikis Lietuvos ekonomikai. 2014 m. gruodis (atsisiųsti (370.8 KB download icon))
 • Lietuvos reeksporto struktūra ir dinamika. 2014 m. gegužė (atsisiųsti (220.3 KB download icon))
 • Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiais. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (91.3 KB download icon))
 • Lietuvos eksporto rinkos dalies ES raida: struktūrinis vertinimas. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (158.4 KB download icon))
 • Lietuvos eksporto koncentracija. 2013 m. gegužė (atsisiųsti (164.9 KB download icon))
 • Lietuvos eksporto rinkos dalių kaitos veiksniai 2000–2011 m. 2013 m. gegužė (atsisiųsti (217.5 KB download icon))
 • Europos finansinio stabilumo fondas ir Europos stabilumo mechanizmas. 2013 m. vasaris (atsisiųsti (64.9 KB download icon))
 • Potencialiojo BVP raida ir perspektyvos vidutiniu laikotarpiu. 2013 m. vasaris (atsisiųsti (174.5 KB download icon))
 • Sąryšis tarp BVP augimo ir nedarbo Lietuvoje 1999–2012 m. 2013 m. vasaris (atsisiųsti (205.1 KB download icon))
 • Krizės poveikis pajamų nelygybei Lietuvoje. 2012 m. lapkritis (atsisiųsti (102.1 KB download icon))
 • Mineralinių produktų užsienio prekybos raida ir poveikis einamosios sąskaitos balansui. 2012 m. lapkritis (atsisiųsti (217 KB download icon))
 • Darbo užmokesčio kaita pagal jo reguliarumą. 2012 m. rugpjūtis (atsisiųsti (154.8 KB download icon))
 • Gamintojų ir vartotojų kainos bei jų ryšys Lietuvoje. 2012 m. rugpjūtis (atsisiųsti (170.5 KB download icon))
 • Emigracija iš Lietuvos: kryptys ir tendencijos. 2012 m. gegužė (atsisiųsti (121.7 KB download icon))
 • Užsienio paklausos analizė. 2012 m. gegužė (atsisiųsti (154.6 KB download icon))
 • Valdžios sektoriaus balansas: struktūrinė padėtis ir poveikis Lietuvos ekonomikai 1999–2011 m. 2012 m. gegužė (atsisiųsti (160.6 KB download icon))
 • AB banko SNORAS bankroto poveikis pagrindiniams Lietuvos ekonominiams rodikliams. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (43.6 KB download icon))
 • Perkeliamasis poveikis ir jo įtaka BVP augimui. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (90.2 KB download icon))
 • Apie minimalią mėnesinę algą. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (63.7 KB download icon))
 • Pasaulinių maisto kainų prognozių apžvalga. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (106.9 KB download icon))
 • Tarpbankinė litų skolinimo rinka ir VILIBOR. 2011 m. gegužė (atsisiųsti (194.5 KB download icon))
 • Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi rinkos statistika. 2011 m. gegužė (atsisiųsti (119.9 KB download icon))
 • Lietuvos išvestinių finansinių priemonių rinkos statistika. 2010 m. lapkritis (atsisiųsti (61.7 KB download icon))
 • Pinigų finansinių institucijų paskolų ir indėlių palūkanų normos. 2010 m. gegužė (atsisiųsti (94.1 KB download icon))

Lietuvos ekonomikos apžvalgų priedai

 • Minimaliosios mėnesinės algos poveikis darbo užmokesčiui ir užimtumui. 2022 m. kovas (HTML)
 • Valdžios sektoriaus skolos tvarumas. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (305.5 KB download icon))
 • Lietuvos investicijų ir jas skatinančiųjų veiksnių analizė. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (289.7 KB download icon))
 • Ekonominė konvergencija ir jos įtaka kainoms. 2018 m. birželis (atsisiųsti (207.6 KB download icon))
 • Efektyvieji darbo ir kapitalo mokesčių tarifai. 2018 m. birželis (atsisiųsti (444.8 KB download icon))
 • Pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis Lietuvoje ir jo mažinimo būdai. 2018 m. birželis (atsisiųsti (207 KB download icon))
 • Darbo pajamų apmokestinimo progresyvumas EBPO valstybėse. 2018 m. birželis (atsisiųsti (307.1 KB download icon))
 • Lietuvos ir kitų Baltijos šalių valdžios sektoriaus finansų tvarumas. 2017 m. gruodis (atsisiųsti (519.8 KB download icon))
 • Potencialioji gamybos apimtis Lietuvoje – realiojo ir finansinio sektorių kintamuosius apimantis matas. 2017 m. gruodis (atsisiųsti (199.6 KB download icon))
 • Baltijos šalių nedarbo lygio svyravimus lemiantys srautai. 2017 m. gruodis (atsisiųsti (215.3 KB download icon))
 • Darbo našumo Lietuvoje išskaidymas, atsižvelgiant į dirbtų valandų pokyčius pagal ekonomines veiklas. 2017 m. birželis (atsisiųsti (343.9 KB download icon))
 • Gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos ilgojo laikotarpio prognozės. 2017 m. birželis (atsisiųsti (265 KB download icon))
 • Namų ūkių finansinio turto apžvalga. 2017 m. birželis (atsisiųsti (161.4 KB download icon))
 • Senėjimas, pensijų reforma ir galimos ekonominės politikos priemonės Lietuvoje. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (308.5 KB download icon))
 • Lietuvos socialinio modelio reforma: darbo santykių reglamentavimas. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (177.6 KB download icon))
 • Lietuvos socialinio modelio reforma: socialinio draudimo pakeitimai ir mokesčių pleištas. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (174.9 KB download icon))
 • Lietuvos prekių eksporto rinkos dalių apžvalga. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (505.5 KB download icon))
 • Nestandartinės ECB pinigų politikos priemonės. 2016 m. birželis  (atsisiųsti (368.3 KB download icon))
 • Vidutinio atlygio darbuotojams skirtumai Baltijos valstybėse. 2016 m. birželis (atsisiųsti (266.2 KB download icon))
 • Darbo rinkos reformų poveikis Lietuvos ekonomikai. 2016 m. birželis (atsisiųsti (448.5 KB download icon))
 • Investicijas lemiantys veiksniai. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (128.9 KB download icon))
 • Minimaliojo darbo užmokesčio padidėjimo poveikis makroekonominiams kintamiesiems: Lietuvos įmonių apklausos rezultatai. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (154.7 KB download icon))
 • Darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos raida bei perspektyva. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (313.4 KB download icon))
 • Pelno rodiklių, apskaičiuojamų iš nacionalinių sąskaitų, analizė. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (385.1 KB download icon))
 • Namų ūkių disponuojamųjų pajamų ir taupymo normos įvertinimas ketvirčių dažnumu. 2015 m. birželis (atsisiųsti (261.4 KB download icon))
 • Fiskalinės taisyklės Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. 2015 m. birželis (atsisiųsti (180.1 KB download icon))
 • Namų ūkių disponuojamosios pajamos: struktūra, raida ir ryšys su namų ūkių vartojimu. 2014 m. gruodis (atsisiųsti (646.5 KB download icon))
 • PFĮ paskolų portfelio koregavimas atsižvelgiant į pokyčius dėl techninių veiksnių. 2014 m. gruodis (atsisiųsti (174.2 KB download icon))
 • Eksportuojamų produktų gamybos sudėtingumas. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (135 KB download icon))
 • Eksporto specializacija. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (297 KB download icon))
 • Efektyviojo lito kurso rodiklių apžvalga. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (244.3 KB download icon))
 • Tolesnė Socialinės Apskaitos Matricų (SAM) analizė: finansinių srautų lentelė. 2012 m. gegužė (atsisiųsti (105.2 KB download icon))
 • Įvadas į socialinės apskaitos matricas. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (154 KB download icon))
 • Galimos rizikos ir jų poveikis Lietuvos ekonominei raidai. 2011 m. lapkritis (atsisiųsti (76.5 KB download icon))
 • Šalies ūkio atsigavimas nevykstant aktyviai kreditavimo veiklai: paradoksas ar logiškas dėsningumas? 2011 m. lapkritis (atsisiųsti (150.7 KB download icon))

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24