Lietuvos bankas

Du kartus per metus skelbiame „Lietuvos ekonomikos apžvalgą“, Lietuvos banko leidinį, kuriame nagrinėjamame pagrindinių ekonominių ir finansinių rodiklių, pavyzdžiui, BVP, darbo rinkos, kainų, viešųjų finansų ir skolinimo kaitą Lietuvoje. Apžvalgoje taip pat pateikiame ekonomines prognozes. Leidinio intarpuose ir prieduose išsamiau nagrinėjame Lietuvai aktualias ekonomines temas.

[[#ex]]

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2021 m. kovo mėn.)


Trumpas Lietuvos ekonominės raidos pristatymas

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. birželio mėn.)

Pristatyme aprašomos pagrindinės Lietuvos ekonominės tendencijos ir naujausios prognozės.

Naujausias pristatymas (pdf (2 MB download icon)).
2021 m. kovo mėn.


Lietuvos ekonomikos apžvalgų intarpai


Lietuvos ekonomikos apžvalgų priedai

 • Valdžios sektoriaus skolos tvarumas. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (305.5 KB download icon))
 • Lietuvos investicijų ir jas skatinančiųjų veiksnių analizė. 2020 m. rugsėjis (atsisiųsti (289.7 KB download icon))
 • Ekonominė konvergencija ir jos įtaka kainoms. 2018 m. birželis (atsisiųsti (207.6 KB download icon))
 • Efektyvieji darbo ir kapitalo mokesčių tarifai. 2018 m. birželis (atsisiųsti (444.8 KB download icon))
 • Pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis Lietuvoje ir jo mažinimo būdai. 2018 m. birželis (atsisiųsti (207 KB download icon))
 • Darbo pajamų apmokestinimo progresyvumas EBPO valstybėse. 2018 m. birželis (atsisiųsti (307.1 KB download icon))
 • Lietuvos ir kitų Baltijos šalių valdžios sektoriaus finansų tvarumas. 2017 m. gruodis (atsisiųsti (519.8 KB download icon))
 • Potencialioji gamybos apimtis Lietuvoje – realiojo ir finansinio sektorių kintamuosius apimantis matas. 2017 m. gruodis (atsisiųsti (199.6 KB download icon))
 • Baltijos šalių nedarbo lygio svyravimus lemiantys srautai. 2017 m. gruodis (atsisiųsti (215.3 KB download icon))
 • Darbo našumo Lietuvoje išskaidymas, atsižvelgiant į dirbtų valandų pokyčius pagal ekonomines veiklas. 2017 m. birželis (atsisiųsti (343.9 KB download icon))
 • Gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos ilgojo laikotarpio prognozės. 2017 m. birželis (atsisiųsti (265 KB download icon))
 • Namų ūkių finansinio turto apžvalga. 2017 m. birželis (atsisiųsti (161.4 KB download icon))
 • Senėjimas, pensijų reforma ir galimos ekonominės politikos priemonės Lietuvoje. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (308.5 KB download icon))
 • Lietuvos socialinio modelio reforma: darbo santykių reglamentavimas. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (177.6 KB download icon))
 • Lietuvos socialinio modelio reforma: socialinio draudimo pakeitimai ir mokesčių pleištas. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (174.9 KB download icon))
 • Lietuvos prekių eksporto rinkos dalių apžvalga. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (505.5 KB download icon))
 • Nestandartinės ECB pinigų politikos priemonės. 2016 m. birželis  (atsisiųsti (368.3 KB download icon))
 • Vidutinio atlygio darbuotojams skirtumai Baltijos valstybėse. 2016 m. birželis (atsisiųsti (266.2 KB download icon))
 • Darbo rinkos reformų poveikis Lietuvos ekonomikai. 2016 m. birželis (atsisiųsti (448.5 KB download icon))
 • Investicijas lemiantys veiksniai. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (128.9 KB download icon))
 • Minimaliojo darbo užmokesčio padidėjimo poveikis makroekonominiams kintamiesiems: Lietuvos įmonių apklausos rezultatai. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (154.7 KB download icon))
 • Darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos raida bei perspektyva. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (313.4 KB download icon))
 • Pelno rodiklių, apskaičiuojamų iš nacionalinių sąskaitų, analizė. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (385.1 KB download icon))
 • Namų ūkių disponuojamųjų pajamų ir taupymo normos įvertinimas ketvirčių dažnumu. 2015 m. birželis (atsisiųsti (261.4 KB download icon))
 • Fiskalinės taisyklės Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. 2015 m. birželis (atsisiųsti (180.1 KB download icon))
 • Namų ūkių disponuojamosios pajamos: struktūra, raida ir ryšys su namų ūkių vartojimu. 2014 m. gruodis (atsisiųsti (646.5 KB download icon))
 • PFĮ paskolų portfelio koregavimas atsižvelgiant į pokyčius dėl techninių veiksnių. 2014 m. gruodis (atsisiųsti (174.2 KB download icon))
 • Eksportuojamų produktų gamybos sudėtingumas. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (135 KB download icon))
 • Eksporto specializacija. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (297 KB download icon))
 • Efektyviojo lito kurso rodiklių apžvalga. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (244.3 KB download icon))
 • Tolesnė Socialinės Apskaitos Matricų (SAM) analizė: finansinių srautų lentelė. 2012 m. gegužė (atsisiųsti (105.2 KB download icon))
 • Įvadas į socialinės apskaitos matricas. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (154 KB download icon))
 • Galimos rizikos ir jų poveikis Lietuvos ekonominei raidai. 2011 m. lapkritis (atsisiųsti (76.5 KB download icon))
 • Šalies ūkio atsigavimas nevykstant aktyviai kreditavimo veiklai: paradoksas ar logiškas dėsningumas? 2011 m. lapkritis (atsisiųsti (150.7 KB download icon))

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24