Lietuvos bankas

Du kartus per metus – birželį ir gruodį – skelbiame „Lietuvos ekonomikos apžvalgą“, Lietuvos banko leidinį, kuriame nagrinėjamame pagrindinių ekonominių ir finansinių rodiklių, pavyzdžiui, BVP, darbo rinkos, kainų, viešųjų finansų ir skolinimo kaitą Lietuvoje. Apžvalgoje taip pat pateikiame ekonomines prognozes. Leidinio intarpuose ir prieduose išsamiau nagrinėjame Lietuvai aktualias ekonomines temas.

[[#ex]]

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2017 m. birželio mėn.)

 • Visas leidinys (atsisiųsti (1.4 MB ))
 • Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos (atsisiųsti (53.5 KB ))
 • Tarptautinė aplinka (atsisiųsti (147.7 KB ))
 • Eurosistemos pinigų politika (atsisiųsti (252.5 KB ))
 • Realusis sektorius (atsisiųsti (155.7 KB ))
 • Darbo rinka (atsisiųsti (124.8 KB ))
 • Išorės sektorius (atsisiųsti (114.5 KB ))
 • Kainos ir sąnaudos (atsisiųsti (145.2 KB ))
 • Ekonomikos finansavimas (atsisiųsti (130.1 KB ))
 • Valdžios sektoriaus finansai (atsisiųsti (103.9 KB ))
 • 1 priedas. Darbo našumo Lietuvoje išskaidymas, atsižvelgiant į dirbtų valandų pokyčius pagal ekonomines veiklas (atsisiųsti (343.9 KB ))
 • 2 priedas. Gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos ilgojo laikotarpio prognozės (atsisiųsti (265 KB ))
 • 3 priedas. Namų ūkių finansinio turto apžvalga (atsisiųsti (161.4 KB ))
 • Apžvalgos vertinimo anketa (atsisiųsti (87 KB ))

Trumpas Lietuvos ekonominės raidos pristatymas

Pristatyme aprašomos pagrindinės Lietuvos ekonominės tendencijos ir naujausios prognozės.

Naujausias pristatymas (pdf (752.9 KB )).
2017 m. birželio mėn.


Lietuvos ekonomikos apžvalgų priedai

 • Darbo našumo Lietuvoje išskaidymas, atsižvelgiant į dirbtų valandų pokyčius pagal ekonomines veiklas. 2017 m. birželis (atsisiųsti (343.9 KB ))
 • Gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos ilgojo laikotarpio prognozės. 2017 m. birželis (atsisiųsti (265 KB ))
 • Namų ūkių finansinio turto apžvalga. 2017 m. birželis (atsisiųsti (161.4 KB ))
 • Senėjimas, pensijų reforma ir galimos ekonominės politikos priemonės Lietuvoje. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (308.5 KB ))
 • Lietuvos socialinio modelio reforma: darbo santykių reglamentavimas. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (177.6 KB ))
 • Lietuvos socialinio modelio reforma: socialinio draudimo pakeitimai ir mokesčių pleištas. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (174.9 KB ))
 • Lietuvos prekių eksporto rinkos dalių apžvalga. 2016 m. gruodis (atsisiųsti (505.5 KB ))
 • Nestandartinės ECB pinigų politikos priemonės. 2016 m. birželis  (atsisiųsti (368.3 KB ))
 • Vidutinio atlygio darbuotojams skirtumai Baltijos valstybėse. 2016 m. birželis (atsisiųsti (266.2 KB ))
 • Darbo rinkos reformų poveikis Lietuvos ekonomikai. 2016 m. birželis (atsisiųsti (448.5 KB ))
 • Investicijas lemiantys veiksniai. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (128.9 KB ))
 • Minimaliojo darbo užmokesčio padidėjimo poveikis makroekonominiams kintamiesiems: Lietuvos įmonių apklausos rezultatai. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (154.7 KB ))
 • Darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos raida bei perspektyva. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (313.4 KB ))
 • Pelno rodiklių, apskaičiuojamų iš nacionalinių sąskaitų, analizė. 2015 m. gruodis (atsisiųsti (385.1 KB ))
 • Namų ūkių disponuojamųjų pajamų ir taupymo normos įvertinimas ketvirčių dažnumu. 2015 m. birželis (atsisiųsti (261.4 KB ))
 • Fiskalinės taisyklės Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. 2015 m. birželis (atsisiųsti (180.1 KB ))
 • Namų ūkių disponuojamosios pajamos: struktūra, raida ir ryšys su namų ūkių vartojimu. 2014 m. gruodis (atsisiųsti (646.5 KB ))
 • PFĮ paskolų portfelio koregavimas atsižvelgiant į pokyčius dėl techninių veiksnių. 2014 m. gruodis (atsisiųsti (174.2 KB ))
 • Eksportuojamų produktų gamybos sudėtingumas. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (135 KB ))
 • Eksporto specializacija. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (297 KB ))
 • Efektyviojo lito kurso rodiklių apžvalga. 2013 m. lapkritis (atsisiųsti (244.3 KB ))
 • Tolesnė Socialinės Apskaitos Matricų (SAM) analizė: finansinių srautų lentelė. 2012 m. gegužė (atsisiųsti (105.2 KB ))
 • Įvadas į socialinės apskaitos matricas. 2012 m. vasaris (atsisiųsti (154 KB ))
 • Galimos rizikos ir jų poveikis Lietuvos ekonominei raidai. 2011 m. lapkritis (atsisiųsti (76.5 KB ))
 • Šalies ūkio atsigavimas nevykstant aktyviai kreditavimo veiklai: paradoksas ar logiškas dėsningumas? 2011 m. lapkritis (atsisiųsti (150.7 KB ))

[[#ex]]

Leidiniai ir pristatymai

Daugiau
2017.06.19 LEA virselis LT_Page_1.jpg
Lietuvos ekonomikos apžvalga (2017 m. birželis)
2017-06-19
0
1047_f8adcfab2656194d4f1357f435594a44.png
Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. gruodis)
2016-12-19
0
1048_935fe6b24a37af9141990aff96212b57.png
Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. birželis)
2016-06-15
0
1049_506d51e9f0199dffa2e30510df7e4159.png
Lietuvos ekonomikos apžvalga (2015 m. gruodis)
2015-12-15
0
Uždaryti aprašymą

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2017 m. birželis)

Apžvalgoje visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalga nuo 2011 m. lapkričio mėn. rengiama du kartus per metus. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Lietuvos Respublikos Seimui.

Uždaryti aprašymą

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. gruodis)

Apžvalgoje visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalga nuo 2011 m. lapkričio mėn. rengiama du kartus per metus. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Lietuvos Respublikos Seimui.

Uždaryti aprašymą

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. birželis)

Apžvalgoje visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalga nuo 2011 m. lapkričio mėn. rengiama du kartus per metus. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Lietuvos Respublikos Seimui.

Uždaryti aprašymą

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2015 m. gruodis)

Apžvalgoje visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalga nuo 2011 m. lapkričio mėn. rengiama du kartus per metus. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Lietuvos Respublikos Seimui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24