Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija

Nr. 9 Data
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB OPAY solutions
Įmonės kodas 302664558
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2012-11-08 03-231 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS