Lietuvos bankas
2022-04-28
11

Lietuvos bankas parengė poziciją dėl profesinės civilinės atsakomybės draudimo sąlygų, kai elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos teikia sąskaitos informacijos ar mokėjimo inicijavimo paslaugas. Joje išsakoma nuomonė, kad draudimo apsauga turėtų apimti ne tik minimalias draudimo sąlygas, bet ir asmens duomenų apsaugos ir kibernetines rizikas.

„Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, teikiančios mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugas, susiduria su sunkumais drausdamosi profesinės civilinės atsakomybės draudimu, kadangi dalies rizikų Lietuvos draudikai nedraudžia. Kviečiame juos keisti šį požiūrį, vadovautis užsienyje įprasta praktika“, – sako Lietuvos banko Mokėjimų rinkos priežiūros skyriaus vadovė Dovilė Arlauskaitė.

Pozicijoje išvardijamos minimalios draudimo sąlygos, kuriomis mūsų šalyje veikiantys draudikai teikia paslaugas elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms. Lietuvos banko vertinimu, neturėtų būti apsiribojama tik minimaliomis draudimo sąlygomis, todėl pozicijoje pateikiama siūlymų išplėsti draudimo apsaugą. Tai sudarytų sąlygas stiprinti įstaigų klientų interesų apsaugą, didinti mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugų teikimo efektyvumą. Lietuvos banko žiniomis, pagrindinės konservatyvaus draudikų požiūrio priežastys yra susijusios su nepakankamai pažinta ir aiškia draudimo rizika (mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugos yra gana naujos rinkoje) bei nesusiformavusia teismų praktika dėl tokio draudimo.

Lietuvos bankas atkreipia draudikų dėmesį, kad teisės aktuose nustatyti draudžiamieji įvykiai yra glaudžiai susiję su informacijos apie asmenį, jo privatų gyvenimą, įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą viešo paskelbimo, panaudojimo savanaudiškais tikslais ar kibernetinių atakų rizikomis, kurių Lietuvos draudikai dažniausiai į draudžiamųjų įvykių sąrašą neįtraukia. O daugumos Europos ekonominės erdvės šalių draudikų siūlomose draudimo sąlygose nurodyti draudžiamieji įvykiai dažnai yra apibrėžti plačiai ir apima asmens duomenų apsaugos ir kibernetines rizikas.

Lietuvos banko pozicija dėl profesinės civilinės atsakomybės draudimo sąlygų, kai elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos teikia sąskaitos informacijos ir (arba) mokėjimo inicijavimo paslaugas