Lietuvos bankas

Paskolų rizikos duomenų bazė – tai mūsų administruojama duomenų bazė, į kurią pateikiami duomenys apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas. Duomenis teikia Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai (kartu jie teikia ir savo kontroliuojamų įmonių (lizingo bendrovių) duomenis), užsienio bankų filialai, Centrinė kredito unija ir kredito unijos, vartojimo kredito davėjai, įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriai, įrašyti į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą.

Su savo duomenimis, esančiais Paskolų rizikos duomenų bazėje, gali susipažinti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Pirmas tekstas
Pirmas tekstas

[[#ex]]

Prisijungti prie Paskolų rizikos duomenų bazės

Lietuvos banko Elektroninių paslaugų gyventojams informacinė sistema fiziniams asmenims, naudojantiems elektroninį tapatybės nustatymą, suteikia galimybę gauti informaciją apie savo asmens duomenis, tvarkomus Paskolų rizikos duomenų bazėje.

Prisijungti per portalą „Elektroninės valdžios vartai“  (www.epaslaugos.lt) pasinaudojant elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu arba asmens tapatybės kortele.

Prisijungti

Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklės

Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazėje duomenys tvarkomi pagal Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.


Prašymų formos

[[#ex]]

Pirmas tekstas

Jei turite klausimų dėl Paskolų rizikos duomenų bazės informacijos, skambinkite nemokama informacine telefono linija  +370 800 50 500.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-14