Lietuvos bankas
 • Sukaupkite finansinę pagalvę – 4-6 mėnesių pajamų dydžio santaupas, kurias galėtumėt panaudoti susidūrę su finansiniais sunkumais.
 • Susidūrę su finansiniais sunkumais kreipkitės į kredito davėją.
 • Domėkitės savo paskola: ypač galimybe ją refinansuoti palankesnėmis sąlygomis.
 • Jei turite galimybę, paskolą galite grąžinti anksčiau laiko.
 • Kilus ginčui su kredito davėju, galite kreiptis į Lietuvos banką.

[[#ex]]

Kaip atsisakyti kredito sutarties?

Kredito sutarties galite atsisakyti per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tokiu atveju turėsite grąžinti ne tik visą pasiskolintą sumą, bet ir susikaupusias palūkanas per laikotarpį, kurį naudojotės pinigais. Tačiau jokio papildomo sutarties atsisakymo mokesčio nėra.  Per keturiolika dienų reiktų informuoti kredito davėją raštu ir per 30 dienų grąžinti pasiskolintą sumą bei per tą laikotarpį susikaupusias  palūkanas. Kredito davėjas gali reikalauti kompensacijos už viešojo administravimo subjektams sumokėtą atlyginimą už administracines paslaugas.


Kiek kainuoja išankstinis paskolos grąžinimas?

 • Kredito davėją apie išankstinį grąžinimą turite informuoti sutartyje nurodytu būdu.
 • Jūs galite grąžinti bet kokią sumą, tačiau ji neturi būti mažesnė nei vidutinė įmoka.
 • Jums nereikės mokėti palūkanų už visą kredito sutarties laikotarpį.
 • Kreditą grąžinti nemokamai anksčiau laiko galite, jei tą darote kintamosios kredito palūkanų normos keitimo dieną.
 • Kitu atveju, kompensacijos dydis už anksčiau grąžinamą kreditą gali būti ne didesnis nei 3 proc. likusios grąžinti kredito sumos.
 • Kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal Lietuvos banko patvirtintą formulę.

Kokie reikalavimai keičiant kredito sutartį?

Jei kreipiatės į kredito davėją norėdami padidinti kredito sumą, o  skyrybų atveju – įsipareigojimus perduoti vienam iš sutuoktinių, tai gali būti laikoma esminių kredito sutarties sąlygų keitimu. Tuo atveju, kai keičiamos esminės sutarties sąlygos:

 • Kredito davėjas gali iš naujo atlikti kreditingumo vertinimą.
 • Kredito davėjas gali prašyti įvertinti įkeičiamą turtą.
 • Kredito davėjas gali pakeisti kitas kredito sutarties sąlygas (pavyzdžiui, palūkanų dydį).  
 • Gali būti taikomas sutarties keitimo mokestis.
Svarbu! Jei keičiamos esminės sutarties sąlygos, kredito davėjas gali iš naujo vertinti jūsų kreditingumą, taip pat gali būti taikomi ir papildomi sutarties keitimo mokesčiai.

 


Ką daryti, jei susiduriate su finansiniais sunkumais?

 • Ką daryti, jei, sumažėjus pajamoms, nepajėgiu mokėti būsto ar vartojimo kredito įmokų?

Jei turite finansinių sunkumų mokėdami būsto ar vartojimo kredito įmokas, pirmiausia raštu kreipkitės į kredito davėją – įvertinęs konkrečią vartotojo situaciją jis gali pasiūlyti įvairių kredito pertvarkymo būdų. Finansiniais sunkumais laikoma tokia padėtis, kai kredito gavėjo visų įsipareigojimų ir įmokų santykis yra didesnis nei 40 proc., t. y. tuo atveju, jei daugiau nei 40 proc. visų gaunamų pajamų turite skirti kredito įsipareigojimams padengti.

Viena iš galimybių, įtvirtinta įstatymuose, yra kredito įmokų atidėjimas 3 mėnesiams – vadinamosios kredito atostogos. Prašyti kredito davėjo atidėti įmokų mokėjimą iki 3 mėnesių šiais atvejais:

 • Jums ar Jūsų sutuoktiniui tapus bedarbiu arba netekus ne mažiau nei trečdalio pajamų;
 • nutrūkus santuokai;  
 • dėl sutuoktinio mirties; jei esate pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu.
Svarbu žinoti, kad per vadinamąsias kredito atostogas reikės padengti tik kredito palūkanas, nebent su kredito davėju susitarsite dėl kitokio įmokų mokėjimo.  

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas numato, kad finansinių įsipareigojimų pagal būsto kredito sutartį nevykdymo atvejais marža negali būti didinama.

Sprendimą dėl vadinamųjų kredito atostogų suteikimo priima kredito davėjas gavęs raštišką vartotojo prašymą – sprendimą jis turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų. Raštu (laišku, el. paštu ar kitais kredito davėjo siūlomais būdais) pateikite prašymą kredito davėjui dėl įmokų atidėjimo. Prašyme nurodykite priežastį, dėl kurios kreipiatės ir, jei įmanoma (taip pat tuo atveju, kai to reikalauja kredito davėjas), įrodymus dėl darbo netekimo, pajamų sumažėjimo arba kitų priežasčių. Atkreipkite dėmesį, kad kredito įmokas reikia mokėti iki to momento, kol kredito davėjas nepatvirtins Jūsų prašymo dėl kredito įmokų atidėjimo.

Atidėjus kredito įmokas, vartotojas turės padengti kredito palūkanas, išskyrus atvejus, kai su kredito davėju susitars dėl kitokios mokėjimų tvarkos. Grąžinamo kredito dalis turės būti paskirstyta pagal naują kredito mokėjimo grafiką. Atsižvelgiant į tai, kad tam tikrą laiką kredito dalis nebus dengiama, kredito davėjas turės iš naujo perskaičiuoti kredito įmokas ir sudaryti naują kredito įmokų mokėjimo grafiką.

Svarbu žinoti, kad per vadinamąsias kredito atostogas praleisti mokėjimai ir negrąžinta skolos dalis turės būti grąžinta pagal naują įmokų mokėjimo grafiką, todėl gali padidėti kredito įmokos arba pailgėti kredito grąžinimo terminas.  

 


Jei būsto paskolos sutartis sudaryta po 2017 m. liepos 1 d.

Jei Jūsų būsto paskolos sutartis yra sudaryta po 2017 m. liepos 1 dienos, jai galioja visi paskolų įstatymo ir atsakingojo skolinimo nuostatų reikalavimai. Jei būsto paskolos sutartis sudaryta iki 2017 m. liepos 1 d. jai galios tik šie reikalavimai:

 • kredito atostogos;
 • ne didesnė nei 3 proc. kompensacija išankstinio kredito grąžinimo atveju arba galimybė grąžinti kreditą nemokamai kintamosios kredito palūkanų normos keitimo dieną;
 • ne didesnės nei 0,05 proc. netesybos už kiekvieną pradelstą dieną;
 • atvejai, kada kredito davėjas gali reikalauti turto vertinimo;
 • kredito sutarties nutraukimas kredito davėjo reikalavimu.
Svarbu! Jei keičiamos esminės sutarties sąlygos, tai bus laikoma kaip naujai sudaryta sutartis ir jai galios visi naujajame būsto įstatyme numatyti reikalavimai bei teisės.

[[#ex]]

Turite klausimų apie būsto paskolas, į kuriuos neradote atsakymo? Rašykite mums [email protected] – atsakysime Jums į klausimą ir informaciją papildysime.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-24