Lietuvos bankas

Finansų sistema – tai tarpinė grandis, per kurią gyventojus, įmones ir viešąjį sektorių pasiekia finansinės lėšos. Ji apima finansų rinkas, finansų tarpininkus ir finansų infrastruktūrą, kuri leidžia vykdyti finansines operacijas. Šalies finansų sistema yra jautrus mechanizmas, kurį išbalansuoti gali įvairios rizikos, pavyzdžiui, sulėtėjęs ekonomikos augimas ar krintančios nekilnojamojo turto kainos. Tai gali pridaryti žalos visai finansų sistemai, ekonomikai ir gyventojams.

Lietuvos bankas siekia prisidėti prie finansų sistemos stabilumo užtikrinimo Lietuvoje, nuolat stebi ir vertina pažeidžiamas sistemos vietas, imasi priemonių joms spręsti. Siekiant šio tikslo, atliekama visapusiška finansų sistemos analizė, aktyviai reaguojama į jai kylančias grėsmes, t. y. vykdoma makroprudencinė politika.

[[#ex]]

Naujausi rodikliai

Bankų sektoriaus paskolų (įskaitant lizingą)
ir indėlių santykis

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2022-01-19
XLSX

Pastabos: 1) bankų sektorius, įskaitant užsienio bankų filialus; 2) konsoliduoti duomenys; 3) dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. sausio 1 d. duomenys yra nevisiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis; 4) 2015 m. III ketv.–2016 m. I ketv. duomenys buvo koreguoti pašalinant sandorio tarp „Swedbank“, AB, ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo apskaitos veiksnių įtaką.

Daugiau

Paskolų bendrąja verte portfelio
pokytis per metus

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2022-01-19
XLSX

Daugiau

Bankų sektoriaus kapitalo pakankamumo ir
neveiksnių skolos priemonių rodikliai

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2022-01-19
XLSX

Pastabos: 1) bankų sektorius, įskaitant užsienio bankų filialus; 2) iki 2014 m. II ketv. neveiksnios skolos priemonės apima nuvertėjusias paskolas ir uždelstas daugiau kaip 60 dienų (bet nenuvertėjusias) paskolas; 3) nuo 2014 m. III ketv. neveiksnių skolos priemonių rodikliai skelbiami pagal bendrą Europos Sąjungoje apibrėžimą, ir yra nevisiškai palyginami su ankstesniais; 4) konsoliduoti duomenys; 5) dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. sausio 1 d. duomenys yra nevisiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis; 6) 2015 m. III ketv.–2016 m. I ketv. duomenys buvo koreguoti pašalinant sandorio tarp „Swedbank“, AB, ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo apskaitos veiksnių įtaką.

Daugiau

Bankų sektoriaus turto grąža (RoA)
ir grynoji palūkanų marža

Šaltiniai: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2022-01-19
XLSX

Pastabos: 1) RoA skaičiuojamas bankų sektoriui, įskaitant užsienio bankų filialus; 2) RoE skaičiuojamas bankų sektoriui, neįskaitant užsienio bankų filialų; 3) konsoliduoti duomenys; 4) dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. sausio 1 d. duomenys yra  nevisiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

Daugiau


Struktūriniai rodikliai

Lietuvos finansų sistemos struktūra pagal turtą
(2020 m. gruodžio 31 d.)

Šaltiniai: AB „NASDAQ OMX Vilnius“, Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-12-31
XLSX

Daugiau

Turto pokytis per metus
(2020m. gruodžio 31 d.)

Šaltiniai: AB „NASDAQ OMX Vilnius“, Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-12-31
XLSX

Daugiau


COVID-19 finansų pulsas

Kredito įstaigų daromų užklausų kredito registre skaičius

Fiziniai asmenys

Šaltinis: Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2020-09-24
XLSX

Juridiniai asmenys

Šaltinis: Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2020-09-24
XLSX

Kredito įstaigos, norėdamos sužinoti informaciją apie klientą, pavyzdžiui, kokie jo esami skoliniai įsipareigojimai, kreipiasi į kredito registrą (Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazę), darydami užklausą. Violetine spalva žymimi stulpeliai atvaizduoja asmenų skaičių, apie kurių įsipareigojimus nebuvo rasta informacijos kredito registre, žalia spalva – asmenys, kurie turi bent vieną paskolą, įtrauką į kredito registrą.

Kredito įstaigų ir privačiojo ne finansų sektoriaus pasirašytų naujų sutarčių vertė, 14 dienų slenkamasis vidurkis

Namų ūkiai

Šaltinis: Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė.

Sudaryta sutartis nebūtinai reiškia, kad sutartyje nurodyta suma yra išmokėta. Pašalintos stambios vertės (didesnės kaip 30 mln. Eur) sutartys. Paskutinės savaitės duomenys yra preliminarūs.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2020-09-24
XLSX

Ne finansų įmonės

Šaltinis: Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė.

Sudaryta sutartis nebūtinai reiškia, kad sutartyje nurodyta suma yra išmokėta. Pašalintos stambios vertės (didesnės kaip 30 mln. Eur) sutartys. Paskutinės savaitės duomenys yra preliminarūs.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2020-09-24
XLSX

Kredito įstaigų ir privačiojo ne finansų sektoriaus
pasirašytų naujų sutarčių vertė

Šaltinis: Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2020-09-24
XLSX

 
Naujų paskolų namų ūkiams susitarimų
sumų srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02
XLSX

Pastaba: duomenys apima naujas paskolas ir paskolas, kurių sąlygos buvo persvarstytos.

Naujų paskolų ne finansų įmonėms susitarimų
sumų srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02
XLSX

Pastaba: duomenys apima naujas paskolas ir paskolas, kurių sąlygos buvo persvarstytos.

Naujų paskolų palūkanų 
normos

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02
XLSX

Paskolų portfelio metinis augimo
tempas

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02
XLSX

Namų ūkiams suteiktų paskolų, kurių sąlygos
buvo persvarstytos, srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02
XLSX

Namų ūkiams suteiktų naujų paskolų
srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02
XLSX

Ne finansų įmonėms sutektų naujų paskolų ir paskolų,
kurių sąlygos buvo persvarstytos, srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02
XLSX

Naujų paskolų ne finansų įmonėms susitarimų
sumų pagal dydį srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02
XLSX

Pastaba: duomenys apima naujas paskolas ir paskolas, kurių sąlygos buvo persvarstytos.

Daugiau

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-25