Lietuvos bankas

Finansų sistema – tai tarpinė grandis, per kurią gyventojus, įmones ir viešąjį sektorių pasiekia finansinės lėšos. Ji apima finansų rinkas, finansų tarpininkus ir finansų infrastruktūrą, kuri leidžia vykdyti finansines operacijas. Šalies finansų sistema yra jautrus mechanizmas, kurį išbalansuoti gali įvairios rizikos, pavyzdžiui, sulėtėjęs ekonomikos augimas ar krintančios nekilnojamojo turto kainos. Tai gali pridaryti žalos visai finansų sistemai, ekonomikai ir gyventojams.

Lietuvos bankas siekia prisidėti prie finansų sistemos stabilumo užtikrinimo Lietuvoje, nuolat stebi ir vertina pažeidžiamas sistemos vietas, imasi priemonių joms spręsti. Siekiant šio tikslo, atliekama visapusiška finansų sistemos analizė, aktyviai reaguojama į jai kylančias grėsmes, t. y. vykdoma makroprudencinė politika.

[[#ex]]

Naujausi rodikliai

Bankų sektoriaus paskolų (įskaitant lizingą)
ir indėlių santykis

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Pastabos: 1) bankų sektorius, įskaitant užsienio bankų filialus; 2) konsoliduoti duomenys; 3) dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. sausio 1 d. duomenys yra nevisiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis; 4) 2015 m. III ketv.–2016 m. I ketv. duomenys buvo koreguoti pašalinant sandorio tarp „Swedbank“, AB, ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo apskaitos veiksnių įtaką.

Daugiau

Paskolų bendrąja verte portfelio
pokytis per metus

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Daugiau

Bankų sektoriaus kapitalo pakankamumo ir
neveiksnių skolos priemonių rodikliai

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Pastabos: 1) bankų sektorius, įskaitant užsienio bankų filialus; 2) iki 2014 m. II ketv. neveiksnios skolos priemonės apima nuvertėjusias paskolas ir uždelstas daugiau kaip 60 dienų (bet nenuvertėjusias) paskolas; 3) nuo 2014 m. III ketv. neveiksnių skolos priemonių rodikliai skelbiami pagal bendrą Europos Sąjungoje apibrėžimą, ir yra nevisiškai palyginami su ankstesniais; 4) konsoliduoti duomenys; 5) dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. sausio 1 d. duomenys yra nevisiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis; 6) 2015 m. III ketv.–2016 m. I ketv. duomenys buvo koreguoti pašalinant sandorio tarp „Swedbank“, AB, ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo apskaitos veiksnių įtaką.

Daugiau

Bankų sektoriaus turto grąža (RoA)
ir grynoji palūkanų marža

Šaltiniai: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Pastabos: 1) RoA skaičiuojamas bankų sektoriui, įskaitant užsienio bankų filialus; 2) RoE skaičiuojamas bankų sektoriui, neįskaitant užsienio bankų filialų; 3) konsoliduoti duomenys; 4) dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. sausio 1 d. duomenys yra  nevisiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

Daugiau


Struktūriniai rodikliai

Lietuvos finansų sistemos struktūra pagal turtą
(2023 m. IV ketv.)

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Daugiau

Turto pokytis per metus
(2023 m. IV ketv.)

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Daugiau

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-25