Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2018 m. I ketv. 19,6
Bankų sektoriaus1 neveiksnių2 skolos priemonių rodiklis (palyginti su visu skolos priemonių portfeliu) 2018 m. I ketv. 3,2
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2018 m. gegužės mėn. 4,9
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2018 m. I ketv. 1,3
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2018 m. I ketv. 1,7
Bankų sektoriaus1 paskolų (įskaitant lizingą) ir indėlių santykis 2018 m. I ketv. 95,3
Būsto kainų pokytis per metus 2018 m. I ketv. 7,8
Būsto įperkamumo indeksas 2018 m. kovo mėn. 30,1

1Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. pirmojo ketvirčio duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2Pagal naująjį bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių skolos priemonių apibrėžimą.

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-13