Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2018 m. IV ketv. 18,6
Bankų sektoriaus1 neveiksnių2 skolos priemonių rodiklis (palyginti su visu skolos priemonių portfeliu) 2018 m. IV ketv. 2,4
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2018 m. gruodžio mėn. 5,7
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2018 m. IV ketv. 1,3
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2018 m. IV ketv. 1,7
Bankų sektoriaus1 paskolų (įskaitant lizingą) ir indėlių santykis 2018 m. IV ketv. 89,3
Būsto kainų pokytis per metus 2018 m. IV ketv. 7,4
Būsto įperkamumo indeksas 2018 m. gruodžio mėn. 29,2

1Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. pirmojo ketvirčio duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2Pagal naująjį bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių skolos priemonių apibrėžimą.

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-19