Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2019 m. I ketv. 19,7
Bankų sektoriaus1 neveiksnių2 skolos priemonių rodiklis (palyginti su visu skolos priemonių portfeliu) 2019 m. I ketv. 2,2
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2019 m. kovo mėn. 5,1
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2019 m. I ketv. 1,3
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2019 m. I ketv. 1,6
Bankų sektoriaus1 paskolų (įskaitant lizingą) ir indėlių santykis 2019 m. I ketv. 88,5
Būsto kainų pokytis per metus 2019 m. I ketv. 6,8
Būsto įperkamumo indeksas 2019 m. kovo mėn. 27,6

1Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. pirmojo ketvirčio duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2Pagal naująjį bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių skolos priemonių apibrėžimą.

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-03