Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2020 m. III ketv. 22,2
Bankų sektoriaus1 neveiksnių2 skolos priemonių rodiklis (palyginti su visu skolos priemonių portfeliu) 2020 m. III ketv. 1,5
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2020 m. rugsėjo mėn. -2,0
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2020 m. III ketv. 0,9
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2020 m. III ketv. 1,6
Bankų sektoriaus1 paskolų (įskaitant lizingą) ir indėlių santykis 2020 m. III ketv. 69,4
Būsto kainų pokytis per metus 2020 m. II ketv. 7,0
Būsto įperkamumo indeksas 2020 m. rugsėjo mėn. 25,5

1Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. pirmojo ketvirčio duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2Pagal naująjį bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių skolos priemonių apibrėžimą.

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-14