Lietuvos bankas
Bankų sektoriaus paskolų (įskaitant lizingą)
ir indėlių santykis

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Pastabos: 1) bankų sektorius, įskaitant užsienio bankų filialus; 2) konsoliduoti duomenys; 3) dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. sausio 1 d. duomenys yra nevisiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis; 4) 2015 m. III ketv.–2016 m. I ketv. duomenys buvo koreguoti pašalinant sandorio tarp „Swedbank“, AB, ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo apskaitos veiksnių įtaką.

Paskolų bendrąja verte portfelio
pokytis per metus

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

 

Bankų sektoriaus kapitalo pakankamumo ir
neveiksnių skolos priemonių rodikliai

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Pastabos: 1) bankų sektorius, įskaitant užsienio bankų filialus; 2) iki 2014 m. II ketv. neveiksnios skolos priemonės apima nuvertėjusias paskolas ir uždelstas daugiau kaip 60 dienų (bet nenuvertėjusias) paskolas; 3) nuo 2014 m. III ketv. neveiksnių skolos priemonių rodikliai skelbiami pagal bendrą Europos Sąjungoje apibrėžimą, ir yra nevisiškai palyginami su ankstesniais; 4) konsoliduoti duomenys; 5) dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. sausio 1 d. duomenys yra nevisiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis; 6) 2015 m. III ketv.–2016 m. I ketv. duomenys buvo koreguoti pašalinant sandorio tarp „Swedbank“, AB, ir Danske Bank A/S Lietuvos filialo apskaitos veiksnių įtaką.

Bankų sektoriaus turto grąža (RoA)
ir grynoji palūkanų marža

Šaltiniai: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Pastabos: 1) RoA skaičiuojamas bankų sektoriui, įskaitant užsienio bankų filialus; 2) RoE skaičiuojamas bankų sektoriui, neįskaitant užsienio bankų filialų; 3) konsoliduoti duomenys; 4) dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. sausio 1 d. duomenys yra  nevisiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

Būsto kainų pokytis per metus

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Būsto įperkamumo indeksas

Šaltiniai: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-22
XLSX

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-22