Lietuvos bankas

Siekiame prisidėti prie finansų sistemos stabilumo užtikrinimo Lietuvoje, todėl nuolat stebime ir vertiname galimai pažeidžiamas sistemos vietas, taip pat imamės priemonių joms užkardyti. Siekdami šio tikslo, atliekame visapusišką finansų sistemos analizę, aktyviai reaguojame į finansų sistemai kylančias grėsmes, t. y. vykdome makroprudencinę politiką.

Pagrindinis makroprudencinės politikos uždavinys – užtikrinti finansinį stabilumą. Turime platų makroprudencinių priemonių arsenalą, padedantį mažinti besiformuojančius disbalansus ir jų poveikį finansų sistemai. Svarbiausios iš jų – Atsakingojo skolinimo nuostatai, ribojantys netvarų namų ūkių įsiskolinimą, ir bankams taikomi kapitalo rezervai, skirti finansų sistemos atsparumui didinti.

Rengiame ir viešai skelbiame finansinio stabilumo apžvalgas, finansų įstaigų, įmonių, namų ūkių bei nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausas ir kitą su finansiniu stabilumu susijusią informaciją. Reguliariai tikriname finansų sistemos atsparumą vidaus ir išorės sukrėtimams, atlikdami testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Finansų sistemos rizikos

Vykdydamos savo veiklą, finansų įstaigos susiduria su įvairiomis rizikos rūšimis. Susipažinkite su pagrindinėmis finansų įstaigų nuolat patiriamomis rizikomis.

[[#ex]]

Finansų sistemos struktūra

  2018 12 31
  Skaičius Turtas, mln. Eur Turtas, proc. Turto pokytis per metus, proc. Turtas, palyginti su BVP, proc.
Bankai 13 28 610 77,9 4,7 63,4
Bankai, išskyrus užsienio šalių bankų filialus 6 27 025 73,6 7,2 59,9
Užsienio šalių bankų filialai 7 1 585 4,3 -24,9 3,5
Kredito unijos 65 741 2,0 8,2 1,6
Centrinė kredito unija 2 163 0,4 15,5 0,4
Lizingo bendrovės 10 1 951 5,3 22,4 4,3
Draudimo rinka 9 1 546 4,2 5,4 3,4
Gyvybės draudimo įmonės 5 892 2,4 0,0 2,0
Ne gyvybės draudimo įmonės 4 654 1,8 13,6 1,5
Kapitalo rinkos dalyviai 75 498 1,4 -27,5 1,1
Finansų maklerio įmonės 7 9 0,0 -20,7 0,0
Valdymo įmonės 13 32 0,1 17,6 0,1
Kolektyvinio investavimo subjektai 20 178 0,5 -14,5 0,4
Užsienio kolektyvinio investavimo subjektai 35 279 0,8 -36,6 0,6
Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės
Pensijų fondai 38 3 222 8,8 7,1 7,1
II pakopos pensijų fondai 26 3 118 8,5 7,1 6,9
III pakopos pensijų fondai 12 104 0,3 7,6 0,2
Finansų sistema 212 36 731 100,0 5,2 81,4
Vertybinių popierių biržos kapitalizacija 8 319 9,1 18,4
Biržinės akcijos 3 335 -11,3 7,4
Biržiniai skolos vertybiniai popieriai 4 984 28,9 11,0

Šaltiniai: AB „NASDAQ OMX Vilnius“, Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: 1. Laikotarpio pabaigos duomenys. 2. Dėl duomenų apvalinimo dėmenų sumos lentelėje gali nesutapti. 3. Bankų duomenys pateikiami nekonsoliduoti. 4. Siekiant duomenų palyginamumo, turto pokytis per metus skaičiuojamas įskaitant tik per tą laikotarpį veikusias įstaigas, jei tokie duomenys yra.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-30