Lietuvos bankas

Siekiame prisidėti prie finansų sistemos stabilumo užtikrinimo Lietuvoje, todėl nuolat stebime ir vertiname galimai pažeidžiamas sistemos vietas, taip pat imamės priemonių joms užkardyti. Siekdami šio tikslo, atliekame visapusišką finansų sistemos analizę, aktyviai reaguojame į finansų sistemai kylančias grėsmes, t. y. vykdome makroprudencinę politiką.

Pagrindinis makroprudencinės politikos uždavinys – užtikrinti finansinį stabilumą. Turime platų makroprudencinių priemonių arsenalą, padedantį mažinti besiformuojančius disbalansus ir jų poveikį finansų sistemai. Svarbiausios iš jų – Atsakingojo skolinimo nuostatai, ribojantys netvarų namų ūkių įsiskolinimą, ir bankams taikomi kapitalo rezervai, skirti finansų sistemos atsparumui didinti.

Rengiame ir viešai skelbiame finansinio stabilumo apžvalgas, finansų įstaigų, įmonių, namų ūkių bei nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausas ir kitą su finansiniu stabilumu susijusią informaciją. Reguliariai tikriname finansų sistemos atsparumą vidaus ir išorės sukrėtimams, atlikdami testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Finansų sistemos rizikos

Vykdydamos savo veiklą, finansų įstaigos susiduria su įvairiomis rizikos rūšimis. Susipažinkite su pagrindinėmis finansų įstaigų nuolat patiriamomis rizikomis.

[[#ex]]

Finansų sistemos struktūra

  2016 12 31
  Skaičius Turtas, mln. Eur Turtas, proc. Turto pokytis per metus, proc. Turtas, palyginti su BVP, proc.
Bankai 14 25 763 78,9 10,0 66,7
Bankai, išskyrus užsienio šalių bankų filialus 6 21 439 65,7 8,6 55,5
Užsienio šalių bankų filialai 8 4 324 13,2 17,5 11,2
Kredito unijos 73 664 2,0 -1,3 1,7
Centrinė kredito unija 1 160 0,5 15,9 0,4
Lizingo bendrovės 10 1 489 4,6 7,6 3,9
Draudimo rinka 9 1 399 4,3 22,3 3,6
Gyvybės draudimo įmonės 5 857 2,6 16,7 2,2
Ne gyvybės draudimo įmonės 4 542 1,7 32,4 1,4
Kapitalo rinkos dalyviai 84 612 1,9 -4,5 1,6
Finansų maklerio įmonės 7 5 0,0 11,8 0,0
Valdymo įmonės 10 25 0,1 5,5 0,1
Kolektyvinio investavimo subjektai 18 189 0,6 –16,3 0,5
Užsienio kolektyvinio investavimo subjektai 49 393 1,2 1,7 1,0
Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės
Pensijų fondai 33 2 567 7,9 17,6 6,6
II pakopos pensijų fondai 21 2 487 7,6 17,3 6,4
III pakopos pensijų fondai 12 80 0,2 29,2 0,2
Finansų sistema 224 32 653 100,0 10,4 84,5
Vertybinių popierių biržos kapitalizacija 6 790 9,2 17,6
Biržinės akcijos 3 496 3,2 9,0
Biržiniai skolos vertybiniai popieriai 3 295 16,4 8,5

Šaltiniai: AB „NASDAQ OMX Vilnius“, Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: 1. Laikotarpio pabaigos duomenys. 2. Dėl duomenų apvalinimo dėmenų sumos lentelėje gali nesutapti. 3. Bankų duomenys pateikiami nekonsoliduoti. 4. Siekiant duomenų palyginamumo, turto pokytis per metus skaičiuojamas įskaitant tik per tą laikotarpį veikusias įstaigas, jei tokie duomenys yra.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-30