Lietuvos bankas

Siekiame prisidėti prie finansų sistemos stabilumo užtikrinimo Lietuvoje, todėl nuolat stebime ir vertiname galimai pažeidžiamas sistemos vietas, taip pat imamės priemonių joms užkardyti. Siekdami šio tikslo, atliekame visapusišką finansų sistemos analizę, aktyviai reaguojame į finansų sistemai kylančias grėsmes, t. y. vykdome makroprudencinę politiką.

Pagrindinis makroprudencinės politikos uždavinys – užtikrinti finansinį stabilumą. Turime platų makroprudencinių priemonių arsenalą, padedantį mažinti besiformuojančius disbalansus ir jų poveikį finansų sistemai. Svarbiausios iš jų – Atsakingojo skolinimo nuostatai, ribojantys netvarų namų ūkių įsiskolinimą, ir bankams taikomi kapitalo rezervai, skirti finansų sistemos atsparumui didinti.

Rengiame ir viešai skelbiame finansinio stabilumo apžvalgas, finansų įstaigų, įmonių, namų ūkių bei nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausas ir kitą su finansiniu stabilumu susijusią informaciją. Reguliariai tikriname finansų sistemos atsparumą vidaus ir išorės sukrėtimams, atlikdami testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Finansų sistemos rizikos

Vykdydamos savo veiklą, finansų įstaigos susiduria su įvairiomis rizikos rūšimis. Susipažinkite su pagrindinėmis finansų įstaigų nuolat patiriamomis rizikomis.

[[#ex]]

Finansų sistemos struktūra

  2019 12 31
  Skaičius Turtas, mln. Eur Turtas, proc. Turto pokytis per metus, proc. Turtas, palyginti su BVP, proc.
Bankai 18 30 685 77,2 7,3 63,4
Bankai, išskyrus užsienio šalių bankų filialus 10 21 978 55,3 -18,7 45,4
Užsienio šalių bankų filialai 8 8 707 21,9 449,2 18,0
Kredito unijos 63 791 2,0 6,8 1,6
Centrinė kredito unija 2 169 0,4 4,1 0,3
Lizingo bendrovės 10 2 214 5,6 13,5 4,6
Draudimo rinka 8 1 403 3,5 -9,3 2,9
Gyvybės draudimo įmonės 4 672 1,7 -24,7 1,4
Ne gyvybės draudimo įmonės 4 731 1,8 11,8 1,5
Kapitalo rinkos dalyviai 77 464 1,2 -7,0 1,0
Finansų maklerio įmonės 8 9 0,0 3,4 0,0
Valdymo įmonės 13 40 0,1 23,8 0,1
Kolektyvinio investavimo subjektai 19 172 0,4 -3,8 0,4
Užsienio kolektyvinio investavimo subjektai 37 243 0,6 -12,9 0,5
Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės
Pensijų fondai 55 4 023 10,1 24,9 8,3
II pakopos pensijų fondai 40 3 888 9,8 24,7 8,0
III pakopos pensijų fondai 15 136 0,3 30,5 0,3
Finansų sistema 233 39 749 100,0 8,2 82,1
Vertybinių popierių biržos kapitalizacija 9 167 10,2 18,9
Biržinės akcijos 3 661 9,8 7,6
Biržiniai skolos vertybiniai popieriai 5 506 10,5 11,4

Šaltiniai: AB „NASDAQ OMX Vilnius“, Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: 1. Laikotarpio pabaigos duomenys. 2. Dėl duomenų apvalinimo dėmenų sumos lentelėje gali nesutapti. 3. Bankų duomenys pateikiami nekonsoliduoti. 4. Siekiant duomenų palyginamumo, turto pokytis per metus skaičiuojamas įskaitant tik per tą laikotarpį veikusias įstaigas, jei tokie duomenys yra.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-30