Lietuvos bankas

Tarptautinė aplinka – tai visuma globalių ekonominių veiksnių, kurie turi potencialo reikšmingai paveikti šalies įmonių veiklą. Būdama maža ir atvira ekonomika, Lietuva yra labai priklausoma nuo tarptautinės ekonominės situacijos. Lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksporto pagrindinės prekybos partnerės yra euro zonos šalys. Dėl šios priežasties ekonominės aplinkos pokyčiai euro zonoje yra ypač reikšmingi Lietuvos eksportuotojams.

Lietuvos banko ekonomistai nuolat stebi ekonominę situaciją pasaulio rinkose. Remdamiesi kitų institucijų įžvalgomis, jie vertina ir skelbia reguliarias apžvalgas, kaip pokyčiai tarptautinėje aplinkoje paveiks Lietuvos ekonomiką.

[[#ex]]

Naujausi rodikliai

Prekių eksporto pokytis per metus
(galiojusiomis kainomis, 3 mėn. slenkamosios sumos)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-15
XLSX

Prekių eksporto pokytis per metus pagal kaitos veiksnius
(galiojusiomis kainomis, 3 mėn. slenkamosios sumos)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-15
XLSX

Pastaba: norėdami peržiūrėti detalius duomenis, užveskite pelės žymeklį ant grafiko.

Prekių importo pokytis per metus
(galiojusiomis kainomis, 3 mėn. slenkamosios sumos)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-15
XLSX

Prekių importo pokytis per metus pagal kaitos veiksnius
(galiojusiomis kainomis, 3 mėn. slenkamosios sumos)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-15
XLSX

Pastaba: norėdami peržiūrėti detalius duomenis, užveskite pelės žymeklį ant grafiko.

Daugiau


Struktūriniai rodikliai

Prekių eksporto struktūra
(2023 m. 12 mėn. suma)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX

Prekių importo struktūra
(2023 m. 12 mėn. suma)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX

Pagrindinės eksporto partnerės
(2023 m. 12 mėn. suma)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX

Pagrindinės importo partnerės
(2023 m. 12 mėn. suma)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX

Sukauptosios TUI pagal šalis, 2023 m. gruodžio 31 d.

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX


Prognozės

Prekių ir paslaugų balansas (palyginti su BVP),
2024 m. kovo mėn. prognozė

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-19
XLSX

Einamosios sąskaitos balansas (palyginti su BVP),
2024 m. kovo mėn. prognozė

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-19
XLSX

Einamosios ir kapitalo sąskaitų balansas (palyginti su BVP),
2024 m. kovo mėn. prognozė

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-19
XLSX

 

Daugiau

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-25