Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas
 
Laikotarpis
 
Rodiklis
 
Paveikslas
 
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2022 m. II ketv. 1,7 % atsisiųsti
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2022 m. rugpjūčio mėn. -1,6 % atsisiųsti
Pramonės produkcija 2022 m. rugpjūčio mėn. 15,2 % atsisiųsti
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2022 m. rugpjūčio mėn. 9,9 % atsisiųsti
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2022 m. rugpjūčio mėn. 44,2 % atsisiųsti
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2022 m. rugpjūčio mėn. 57,5 % atsisiųsti
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2022 m. rugsėjo mėn. 22,5 % atsisiųsti
Darbo užmokestis 2022 m. II ketv. 13,7 % atsisiųsti
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2022 m. rugpjūčio mėn. 16,1 % atsisiųsti
Importuotų prekių kainų indeksas 2022 m. rugpjūčio mėn. 37,5 % atsisiųsti
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2022 m. II ketv. 5,2 % atsisiųsti
Užimtieji (pokytis per metus) 2022 m. II ketv. 5,6 % atsisiųsti
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2022 m. II ketv. 1,0 % atsisiųsti
Valdžios sektoriaus skola 2022 m. Ii ketv. 39,6 % atsisiųsti

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-18