Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2019 m. III ketv. 3,7 % atsisiųsti (27.6 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2019 m. lapkričio mėn. 3,9 % atsisiųsti (37.6 KB )
Pramonės produkcija 2019 m. lapkričio mėn. –0,5 % atsisiųsti (28 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2019 m. lapkričio mėn. 1,8 % atsisiųsti (34.5 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2019 m. lapkričio mėn. –2,8 % atsisiųsti (37.8 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2019 m. lapkričio mėn. –5,2 % atsisiųsti (35.1 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2019 m. gruodžio mėn. 2,7 % atsisiųsti (34.5 KB )
Darbo užmokestis 2019 m. III ketv. 9,2 % atsisiųsti (23.1 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2019 m. lapkričio mėn. –1,4 % atsisiųsti (33.3 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2019 m. lapkričio mėn. –1,7 % atsisiųsti (34.2 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2019 m. III ketv. 6,1 % atsisiųsti (25.7 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2019 m. III ketv. –1,9 % atsisiųsti (35 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2019 m. III ketv. –0,3 % atsisiųsti (23.8 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2019 m. III ketv. 35,9 % atsisiųsti (28.9 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-17