Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2020 m. IV ketv. –1,0 % atsisiųsti (24.3 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2021 m. sausio mėn. –5,2 % atsisiųsti (37.4 KB )
Pramonės produkcija 2020 m. sausio mėn. 7,1 % atsisiųsti (28.3 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2020 m. sausio mėn. 9,7 % atsisiųsti (36.2 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2020 m. gruodžio mėn. 14,1 % atsisiųsti (37.3 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2020 m. gruodžio mėn. –1,7 % atsisiųsti (35.2 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2020 m. sausio mėn. 0,2 % atsisiųsti (33.2 KB )
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv. 12,2 % atsisiųsti (22.2 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2020 m. gruodžio mėn. –4,0 % atsisiųsti (30.8 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2020 m. gruodžio mėn. –4,5 % atsisiųsti (31.2 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2020 m. IV ketv. 9,0 % atsisiųsti (26 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2020 m. IV ketv. –2,0 % atsisiųsti (34.7 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2020 m. III ketv. –4,3 % atsisiųsti (23.1 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2020 m. III ketv. 45,9 % atsisiųsti (31.3 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-02