Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2020 m. II ketv. –4,2 % atsisiųsti (27.7 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2020 m. liepos mėn. 6,8 % atsisiųsti (37.6 KB )
Pramonės produkcija 2020 m. liepos mėn. –1,4 % atsisiųsti (28.6 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2020 m. liepos mėn. 2,2 % atsisiųsti (35.2 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2020 m. liepos mėn. –5,9 % atsisiųsti (37.4 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2020 m. liepos mėn. –12,7 % atsisiųsti (34.7 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2020 m. rugpjūčio mėn. 1,2 % atsisiųsti (32.6 KB )
Darbo užmokestis 2020 m. II ketv. 8,5 % atsisiųsti (21.8 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2020 m. birželio mėn. –6,2 % atsisiųsti (32.2 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2020 m. birželio mėn. –7,1 % atsisiųsti (31.4 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2020 m. II ketv. 8,5 % atsisiųsti (26.3 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2020 m. II ketv. –2,2 % atsisiųsti (35.4 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2020 m. I ketv. –0,4 % atsisiųsti (24 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2020 m. I ketv. 33,2 % atsisiųsti (32.9 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-09