Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2020 m. I ketv. 2,4 % atsisiųsti (27.5 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2020 m. gegužės mėn. –0,7 % atsisiųsti (37.3 KB )
Pramonės produkcija 2020 m. gegužės mėn. –10,0 % atsisiųsti (28.4 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2020 m. gegužės mėn. –12,2 % atsisiųsti (35.1 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2020 m. balandžio mėn. –21,5 % atsisiųsti (37.5 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2020 m. balandžio mėn. –29,0 % atsisiųsti (35 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2020 m. gegužės mėn. 0,2 % atsisiųsti (32.4 KB )
Darbo užmokestis 2020 m. I ketv. 9,4 % atsisiųsti (21.6 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2020 m. balandžio mėn. –10,0 % atsisiųsti (31.9 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2020 m. balandžio mėn. –14,3 % atsisiųsti (31.6 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2020 m. I ketv. 7,1 % atsisiųsti (26.4 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2020 m. I ketv. 0,9 % atsisiųsti (35.4 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2019 m. IV ketv. 0,3 % atsisiųsti (23.7 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2019 m. IV ketv. 36,2 % atsisiųsti (32.9 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-29