Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2017 m. IV ketv. 3,9 % atsisiųsti (26.4 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2018 m. sausio mėn. 5,7 % atsisiųsti (37.2 KB )
Pramonės produkcija 2018 m. sausio mėn. 7,5 % atsisiųsti (27.7 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2018 m. sausio mėn. 9,4 % atsisiųsti (34.3 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2018 m. sausio mėn. 11,5 % atsisiųsti (37.6 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2018 m. sausio mėn. 13,9 % atsisiųsti (34.7 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2018 m. vasario mėn. 3,2 % atsisiųsti (34.1 KB )
Darbo užmokestis 2017 m. IV ketv. 7,5 % atsisiųsti (21.2 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2017 m. gruodžio mėn. 2,1 % atsisiųsti (32.4 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2017 m. gruodžio mėn. 1,9 % atsisiųsti (32.9 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2017 m. IV ketv. 6,7 % atsisiųsti (24.2 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2017 m. IV ketv. –0,4 % atsisiųsti (34.3 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2017 m. III ketv. 1,0 % atsisiųsti (22.8 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2017 m. III ketv. 39,4 % atsisiųsti (27.4 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-14