Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2018 m. II ketv. 3,8 % atsisiųsti (27 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2018 m. rugpjūčio mėn. 7,4 % atsisiųsti (37.2 KB )
Pramonės produkcija 2018 m. rugpjūčio mėn. 3,4 % atsisiųsti (27.7 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2018 m. rugpjūčio mėn. 4,6 % atsisiųsti (34.2 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2018 m. rugpjūčio mėn. 13,5 % atsisiųsti (37.8 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2018 m. rugpjūčio mėn. 11,6 % atsisiųsti (34.7 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2018 m. rugsėjo mėn. 2,4 % atsisiųsti (34.2 KB )
Darbo užmokestis 2018 m. II ketv. 10,5 % atsisiųsti (21.9 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2018 m. liepos mėn. 7,3 % atsisiųsti (32.8 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2018 m. liepos mėn. 7,3 % atsisiųsti (33.2 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2018 m. II ketv. 5,9 % atsisiųsti (25.1 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2018 m. II ketv. 0,6 % atsisiųsti (34.5 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2018 m. II ketv. 0,7 % atsisiųsti (23.2 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2018 m. II ketv. 35,0 % atsisiųsti (28.2 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-10