Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2019 m. I ketv. 4,0 % atsisiųsti (27.4 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2019 m. balandžio mėn. 13,6 % atsisiųsti (37.6 KB )
Pramonės produkcija 2019 m. balandžio mėn. 16,5 % atsisiųsti (28 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2019 m. balandžio mėn. 10,8 % atsisiųsti (34.5 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2019 m. balandžio mėn. 17,0 % atsisiųsti (37.7 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2019 m. balandžio mėn. 13,6 % atsisiųsti (35.1 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2019 m. gegužės mėn. 2,5 % atsisiųsti (34.3 KB )
Darbo užmokestis 2019 m. I ketv. 9,4 % atsisiųsti (22.7 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2019 m. kovo mėn. 2,9 % atsisiųsti (33.3 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2019 m. kovo mėn. 2,4 % atsisiųsti (33.8 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2019 m. I ketv. 6,5 % atsisiųsti (25.7 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2019 m. I ketv. 2,0 % atsisiųsti (34.8 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2018 m. IV ketv. 0,7 % atsisiųsti (23.3 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2018 m. IV ketv. 34,2 % atsisiųsti (28.7 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-11