Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2021 m. I ketv. 1,0 % atsisiųsti (29 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2021 m. kovo mėn. 20,9 % atsisiųsti (36.8 KB )
Pramonės produkcija 2021 m. kovo mėn. 16,3 % atsisiųsti (26.9 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2021 m. kovo mėn. 17,2 % atsisiųsti (33.9 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2021 m. kovo mėn. 8,5 % atsisiųsti (35.3 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2021 m. kovo mėn. 21,6 % atsisiųsti (32 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2021 m. balandžio mėn. 2,4 % atsisiųsti (32.9 KB )
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv. 12,2 % atsisiųsti (20.8 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2021 m. vasario mėn. –1,4 % atsisiųsti (30.2 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2021 m. vasario mėn. 1,8 % atsisiųsti (31 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2021 m. I ketv. 7,5 % atsisiųsti (24.8 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2021 m. I ketv. –2,5 % atsisiųsti (32.4 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2020 m. IV ketv. –7,2 % atsisiųsti (21.5 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2020 m. IV ketv. 47,1 % atsisiųsti (28.4 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-11