Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2020 m. III ketv. –0,1 % atsisiųsti (29.8 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2020 m. spalio mėn. 8,0 % atsisiųsti (37.9 KB )
Pramonės produkcija 2020 m. spalio mėn. –0,6 % atsisiųsti (28.7 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2020 m. spalio mėn. 2,2 % atsisiųsti (35.3 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2020 m. rugsėjo mėn. 3,2 % atsisiųsti (37 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2020 m. rugsėjo mėn. –5,0 % atsisiųsti (34.8 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2020 m. spalio mėn. 0,5 % atsisiųsti (32.5 KB )
Darbo užmokestis 2020 m. III ketv. 10,4 % atsisiųsti (21.8 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2020 m. rugsėjo mėn. –5,6 % atsisiųsti (31.8 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2020 m. rugsėjo mėn. –6,4 % atsisiųsti (31.5 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2020 m. III ketv. 9,3 % atsisiųsti (26.3 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2020 m. III ketv. –2,6 % atsisiųsti (34.2 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2020 m. II ketv. –2,4 % atsisiųsti (23.5 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2020 m. II ketv. 41,4 % atsisiųsti (32.6 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-26