Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2018 m. I ketv. 3,7 % atsisiųsti (27.1 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2018 m. balandžio mėn. 4,9 % atsisiųsti (37.4 KB )
Pramonės produkcija 2018 m. gegužės mėn. 4,9 % atsisiųsti (27.6 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2018 m. gegužės mėn. 4,6 % atsisiųsti (34.1 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2018 m. balandžio mėn. 4,4 % atsisiųsti (37.7 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2018 m. balandžio mėn. 1,3 % atsisiųsti (34.8 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2018 m. gegužės mėn. 2,9 % atsisiųsti (34.1 KB )
Darbo užmokestis 2018 m. I ketv. 9,5 % atsisiųsti (21.8 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2018 m. kovo mėn. 0,2 % atsisiųsti (32.8 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2018 m. kovo mėn. 1,5 % atsisiųsti (33 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2018 m. I ketv. 7,2 % atsisiųsti (25.3 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2018 m. I ketv. 0,1 % atsisiųsti (34.4 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2017 m. IV ketv. 0,6 % atsisiųsti (22.9 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2017 m. IV ketv. 39,7 % atsisiųsti (27.6 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-22