Lietuvos bankas

Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra rodiklis, parodantis, kiek buvo pagaminta prekių ir suteikta paslaugų šalies teritorijoje per tam tikrą laiką – įprastai per ketvirtį arba per metus. BVP mums leidžia įvertinti šalies ekonomikos dydį, stebėti, kaip ekonominis aktyvumas kinta laike, taip pat pasilyginti su kitomis šalimis. BVP galima įvertinti trim skirtingais metodais: išlaidų, gamybos arba pajamų. Dažniausiai yra taikomas išlaidų metodas – sumuojamos visų ekonomikos dalyvių (namų ūkių, įmonių ir viešojo sektoriaus) išlaidos. 

Lietuvos banko ekonomistai keturis kartus per metus įvertina Lietuvos ir pasaulio ekonomikos raidos perspektyvas ir skelbia Lietuvos BVP prognozes. Šios prognozės yra aktualios Lietuvos gyventojams, verslui, viešajam sektoriui ir tarptautiniams partneriams.

[[#ex]]

Naujausi rodikliai

BVP pokytis per metus
 

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-12
XLSX

Realiojo BVP pokytis per metus pagal 
kaitos veiksnius (išlaidų metodu),

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-12
XLSX

Pastabos: norėdami peržiūrėti detalius duomenis, užveskite pelės žymeklį ant grafiko. Grafikas rodo įtaką BVP pokyčiui per metus. 

Nominaliojo BVP pokytis per metus pagal 
kaitos veiksnius (pajamų metodu)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-12
XLSX

Pastabos: norėdami peržiūrėti detalius duomenis, užveskite pelės žymeklį ant grafiko. Grafikas rodo įtaką BVP pokyčiui per metus. 

Realiojo BVP pokytis per metus pagal 
kaitos veiksnius (gamybos metodu)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-12
XLSX

Pastabos: norėdami peržiūrėti detalius duomenis, užveskite pelės žymeklį ant grafiko. Grafikas rodo įtaką BVP pokyčiui per metus. Duomenys pateikiami palyginamosiomis kainomis pagal EVRK 2 red., antrąjį (60 d.) BVP skelbimą. 

Daugiau


Struktūriniai rodikliai

Bendroji pridėtinė vertė pagal sektorius (nominalieji duomenys), 2023 m. 

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX

BVP struktūra pagal išlaidų grupes (nominalieji duomenys), 2023 m. 

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX

BVP pagal apskritis,
2022 m.

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX

Pastabos: duomenys pateikiami to meto kainomis.

Apskričių BVP vienam gyventojui,
 palyginti su šalies vidurkiu, 2022 m. 

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX

Pastabos: norėdami peržiūrėti detalius duomenis, užveskite pelės žymeklį ant grafiko. Duomenys pateikti to meto kainomis.

Lietuvos ir ES šalių BVP (nominalieji duomenys),
2023 m. 

Šaltiniai: Eurostatas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX

Pastabos: norėdami peržiūrėti detalius duomenis, užveskite pelės žymeklį ant grafiko. Duomenys pateikiami to meto kainomis.

Lietuvos ir ES šalių BVP vienam gyventojui pagal PGP,
 palyginti su ES-27 vidurkiu, 2023 m. 

Šaltiniai: Eurostatas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-11
XLSX

Pastabos: norėdami peržiūrėti detalius duomenis, užveskite pelės žymeklį ant grafiko. Perkamosios galios paritetai (PGP) yra kainų lygių skirtumų tarp šalių rodikliai. Jie naudojami tiesiogiai palyginti, kiek piniginių vienetų reikia siekiant nusipirkti tam tikrą prekių ar paslaugų kiekį skirtingose šalyse.


Prognozės

BVP ir sudedamosios dalys, pokytis per metus (išlaidų metodu),
2024 m. kovo mėn. prognozė

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-19
XLSX

Pastaba: duomenys pateikiami palyginamosiomis kainomis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

Daugiau

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-25