Lietuvos bankas

Darbo rinkoje formuojasi darbo pasiūla, paklausa ir kaina – darbo užmokestis. Nuo darbo užmokesčio priklauso gyventojų materialinė gerovė ir vartojimo išlaidos. Kitas svarbus darbo rinkos ir ekonomikos sveikatos rodiklis yra nedarbo lygis. Jis parodo, kokia dalis darbingų asmenų Lietuvoje galėtų ir norėtų dirbti, tačiau neranda galimybės įsidarbinti. Nuo nedarbo lygio nemenkai priklauso darbuotojo derybinė galia tariantis dėl darbo užmokesčio. 

Lietuvos banko ekonomistai nuolat stebi darbo rinkos situaciją, analizuoja struktūrines darbo rinkos problemas ir teikia ekonominės politikos pasiūlymus, siekiant ilgalaikio šalies ekonominio augimo ir konvergencijos Vakarų Europos pajamų lygio link.

[[#ex]]

Naujausi rodikliai

Darbo jėga ir užimtųjų skaičius
(pokytis per metus)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-12
XLSX

Užimtųjų skaičiaus pokytis per metus
pagal kaitos veiksnius

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-12
XLSX

Pastaba: norėdami peržiūrėti detalius duomenis, užveskite pelės žymeklį ant grafiko.

Nedarbo lygis
(palyginti su darbo jėga)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-12
XLSX

Darbo užmokesčio kaita
(pokytis per metus)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-12
XLSX

Daugiau


Prognozės

Nedarbo lygis (vidutinis metinis, palyginti su darbo jėga),
2024 m. kovo mėn. prognozė

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-19
XLSX

Užimtųjų skaičius (pokytis per metus),
2024 m. kovo mėn. prognozė

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-19
XLSX

Darbo užmokestis (pokytis per metus),
2024 m. kovo mėn. prognozė

Šaltinis: Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-03-19
XLSX

 

Daugiau

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-25