Lietuvos bankas

Lietuvos bankas kviečia rinkos dalyvius padėti užtikrinti rinkos skaidrumą ir sąžiningą prekybą pranešant apie įtartinus sandorius, t. y. galimą manipuliavimą rinka ar pasinaudojimą viešai neatskleista informacija.

Kaip pranešti

Labai svarbu, kad Lietuvos bankui pateiktumėte kuo tikslesnę ir išsamesnę informaciją. Prašome nurodyti:

 • sandorio sudarymo ar pavedimo atlikimo aplinkybes (finansinės priemonės pavadinimas, data, laikas, kaina, kiekis, dalyvaujantys asmenys ir pan.);
 • priežastis, dėl kurių įtariate manipuliavimą rinka ar pasinaudojimą viešai neatskleista informacija;
 • kitą informaciją, kuri galėtų būti reikšminga.
 • Galimi failo tipai: jpg, png, gif, doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip, rar.
  Pasirinkti (5)
 • Norėdami daugiau sužinoti apie piktnaudžiavimo rinka požymius, skaitykite:

  Finansų sektoriuje dirbantys asmenys ar kiti asmenys, kurie įtaria, kad jų darbdavys, kiti Lietuvos banko prižiūrimi finansų rinkos dalyviai arba kiti asmenys, padarė finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus, kai pranešama apie pažeidimą ne tam, kad būtų išnagrinėtas ginčas ar kitaip apginti pranešimą pateikusio arba kito asmens interesai, o siekiant prisidėti prie veiksmingos finansų rinkos priežiūros, t. y. padėti Lietuvos bankui nustatyti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus, taip pat gali pranešti apie pažeidimus Lietuvos bankui žodžiu telefono linija, kurioje vykstantys pokalbiai įrašomi, numeriu: (8 5) 268 0888.

  Informacijos apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo, priėmimo, nagrinėjimo ir saugojimo tvarka, taip pat pranešimo apie pažeidimą teikėjų ir pranešamų asmenų asmens duomenų ir kitų interesų apsaugos principai yra nustatyti Pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos apraše.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-23