Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000248

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2015-10-29 )

www.perlasfinance.lt

Įmonės kodas:
301169732

LEI kodas:
549300RX8EDHA2HIW345

Kategorija:
LR licencijuota elektroninių pinigų įstaiga, LR licencijuotas valiutos keityklos operatorius

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Olimpiečių g. 15, LT-09237 , Vilnius

Adresas:
Olimpiečių g. 15, LT-09237 , Vilnius

El. paštas:
[email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2018-04-11 MOKĖJIMO PASLAUGOS Kita PDF
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2022-09-20 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.

Bauda : 40000 €

2016-06-13 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis ir Mokėjimo įstaigų įstatymo 14 straipsnio 1 dalis