Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000248

Įmonės kodas: 301169732

Kitos šalies suteiktas kodas: 549300RX8EDHA2HIW345

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2015-10-29 )

Administracijos vadovas (-ė): Kęstutis Gataveckas

Kategorija: LR licencijuota elektroninių pinigų įstaiga

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Olimpiečių g. 15, LT-09237 , Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Olimpiečių g. 15, LT-09237 , Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 278 0757, (8 5) 278 0713, Faks. Nr. (8 5) 278 0740

El. paštas: [email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2018-04-11 mokėjimo paslaugos Kita
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2016-06-13 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis ir Mokėjimo įstaigų įstatymo 14 straipsnio 1 dalis

Įspėjimas