Lietuvos bankas
2011-04-28

Aptarti BIGBANK AS filialo patikrinimo rezultatai

Lietuvos banko valdybos nariai aptarė informaciją apie kredito įstaigos BIGBANK AS filialo patikrinimo rezultatus. Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip buvo užtikrinamas likvidumo normatyvo vykdymas, Lietuvos banko reikalavimo dėl likvidumo atsargos ir atsvaros pajėgumo nustatymo laikymasis bei vidaus kontrolės veiksmingumas. Atrankos būdu patikrinta, ar duomenys į Paskolų rizikos duomenų bazę buvo teikiami laikantis Lietuvos banko nustatytų reikalavimų.

Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas įpareigotas informuoti Estijos Respublikos BIGBANK AS ir Estijos Respublikos kredito įstaigų priežiūros instituciją apie BIGBANK AS filialo patikrinimo rezultatus.

Išnagrinėta Danske Bank A/S Lietuvos filialo patikrinimo ataskaita

Lietuvos banko valdybos nariai išnagrinėjo Danske Bank A/S Lietuvos filialo patikrinimo ataskaitą. Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos filialo finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip buvo užtikrinamas likvidumo normatyvo vykdymas, Lietuvos banko reikalavimo dėl likvidumo atsargos ir atsvaros pajėgumo nustatymo laikymasis bei vidaus kontrolės veiksmingumas. Patikrintas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas. Be to, atrankos būdu patikrinta, ar duomenys į Paskolų rizikos duomenų bazę buvo teikiami laikantis Lietuvos banko nustatytų reikalavimų.

Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas įpareigotas informuoti Danijos Karalystės banką Danske Bank A/S ir Danijos Karalystės kredito įstaigų priežiūros instituciją apie Danske Bank A/S Lietuvos filialo patikrinimo rezultatus.

Pristatyti Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus patikrinimo rezultatai

Lietuvos banko valdybos posėdyje pristatyta banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus patikrinimo ataskaita. Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos filialo finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip buvo užtikrinamas likvidumo normatyvo vykdymas, Lietuvos banko reikalavimo dėl likvidumo atsargos ir atsvaros pajėgumo nustatymo laikymasis bei vidaus kontrolės veiksmingumas. Patikrintas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas. Be to, atrankos būdu patikrinta, ar duomenys į Paskolų rizikos duomenų bazę buvo teikiami laikantis Lietuvos banko nustatytų reikalavimų. Buvo domėtasi paskolų ir įkeičiamo turto santykiu vykdant kreditavimo veiklą būsto paskolų srityje. Skyrius patikino, kad įvertinus įkeičiamo turto verčių korekciją, būsto paskolų ir įkeičiamo turto santykis neviršys 90 proc.

Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas įpareigotas informuoti Suomijos Respublikos banką Nordea Bank Finland Plc ir Suomijos Respublikos bei Švedijos Karalystės kredito įstaigų priežiūros institucijas apie banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus patikrinimo rezultatus.

Bendrovei „Ashburn International“ išduota mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti uždarajai akcinei bendrovei ,,ASHBURN INTERNATIONAL“ (Vilnius) mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos).

Į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukti UAB „Perlo paslaugos“ tarpininkai

Lietuvos banko valdyba nutarė įtraukti UAB ,,Perlo paslaugos“ tarpininkus – uždarąją akcinę bendrovę ,,PALINK“, MAXIMA LT, UAB, uždarąją akcinę bendrovę ,,RIMI LIETUVA“ ir UAB Utenos prekybą, į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Tai padaryta UAB ,,Perlo paslaugos“ prašymu. Šiai bendrovei mokėjimo įstaigos licencija, suteikianti teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos), išduota Lietuvos banko valdybos 2011 m. sausio 18 d. nutarimu. Į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą UAB ,,Perlo paslaugos“ įtraukta 2011 m. sausio 19 dieną. 2011 m. balandžio 20 d. į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukti 6 UAB ,,Perlo paslaugos“ tarpininkai – UAB ,,Gulbelė“, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas, uždaroji akcinė bendrovė ,,Grūstė“, UAB ,,LUPRA“, uždaroji akcinė bendrovė ,,STILSENA“ ir UAB ,,Šilutės prekyba“.

Duotas leidimas tapti Jurbarko kredito unijos vadovu

Lietuvos banke gautas Jurbarko kredito unijos prašymas išduoti leidimą Vidai Palaitienei tapti kredito unijos administracijos vadove, pavaduosiančia administracijos vadovę jos atostogų ar ligos metu. Lietuvos banko valdyba neprieštaravo šiam paskyrimui.

Išklausyta informacija apie kredito įstaigų veiklą

Lietuvos banko valdybos nariams pateikta banko Kredito įstaigų priežiūros departamento informacija apie kredito įstaigų ir šio departamento veiklą 2011 m. pirmąjį ketvirtį. Šios veiklos apžvalga skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje (287.8 KB download icon).