Lietuvos bankas
2022-04-22
11

Pritarė UAB SME Bank kandidatūroms  
Atsižvelgęs į UAB SME Bank prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Sven’ui Oliver’iui Hein’ui ir Mariui Svidinskui eiti šio specializuoto banko stebėtojų tarybos nario pareigas ir Agnei Naujokaitienei – Vidaus audito tarnybos vadovo pareigas.

Už pinigų plovimo prevencijos trūkumus bauda – UAB „Changer4u“
Lietuvos bankas atliko tyrimą, kaip UAB „Changer4u“, turinti mokėjimo įstaigos licenciją, atitinka pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Tyrimo metu nustatyta, kad bendrovė nebuvo atlikusi visos veiklos rizikos vertinimo, netinkamai reglamentavo kliento tapatybės nustatymo procesą, nesilaikė tarptautines finansines sankcijas ir ribojamąsias priemones reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės procedūros, klientų rizikos vertinimas turėjo trūkumų, dalykinių santykių ir operacijų stebėsena neatitiko nustatytų reikalavimų. Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė UAB „Changer4u“ 50 tūkst. Eur baudą.

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Neprieštaravo dalies Via Payments, UAB, įsigijimui
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į SIA „RED HOLDING“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad bendrovė netiesiogiai įsigytų 80 proc. elektroninių pinigų įstaigos Via Payments, UAB, akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

Raft Capital Management, UAB, valdymo įmonės veiklos leidimas
Atsižvelgęs į Raft Capital Management, UAB, prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas išdavė šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.

Pritarė Equity and Options Trading Fund taisyklėms
Atsižvelgęs į UAB „Milvas“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo Equity and Options Trading Fund taisyklėms.

UAB TAURAGĖS BUTŲ ŪKIUI – mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija
Atsižvelgęs į UAB TAURAGĖS BUTŲ ŪKIO prašymą, Lietuvos bankas išdavė bendrovei mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti pinigų perlaidos paslaugą.

Papildyti viešieji sąrašai 
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į bendrovių prašymus, įrašė:

  • elektroninių pinigų įstaigos UAB TeslaPay tarpininkę Quppy Europe OU į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą;
  • EarthFi, UAB, į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;
  • UAB „Finbro“ į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą; 
  • UAB Primero Finance į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą;
  • elektroninių pinigų įstaigos UAB „PanPay Europe“ tarpininkę Nextpls, UAB, į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą;
  • elektroninių pinigų įstaigos UAB „NIUM EU“ tarpininkę Incard Europe Limited į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą;
  • elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlas Finance“ filialą Lenkijos Respublikoje į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą;
  • Edenred Corporate Payment SAS į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.