Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Perlo paslaugos“ (Vilnius) mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos).

Tai pirmoji mokėjimo įstaigos licencija, išduota Lietuvoje. Naujų mokėjimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų – mokėjimo įstaigų – veikla Lietuvoje reglamentuota Mokėjimo įstaigų įstatyme, kuris priimtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje. UAB „Perlo paslaugos“ licencija leidžia licencijuotą mokėjimo paslaugą teikti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse, o įstaigos apyvarta numatoma didesnė nei 1 milijonas litų per mėnesį.

Mokėjimo įstaiga – mokėjimo paslaugas teikiantis ūkio subjektas, kuris nėra kredito ar elektroninių pinigų įstaiga ir negali priimti indėlių ar kitų grąžintinų lėšų iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir leisti elektroninių pinigų. Mokėjimo įstaigos be mokėjimo paslaugų turi teisę teikti glaudžiai su šiomis paslaugomis susijusias papildomas paslaugas, taip pat joms leidžiama vykdyti kitą su mokėjimo paslaugomis nesusijusią veiklą.

Lietuvos bankas išduoda mokėjimo įstaigoms licencijas, atlieka nuolatinę mokėjimo įstaigų teikiamų mokėjimo paslaugų ir glaudžiai su šiomis paslaugomis susijusių papildomų paslaugų dokumentinę priežiūrą, inspektuoja ir rengia teisės aktus, reglamentuojančius mokėjimo įstaigų veiklos, rizikos valdymo, vidaus kontrolės bei kitus reikalavimus