Lietuvos bankas
2017-02-27
11

Patvirtinti trijų UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimai; papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas; vadovausis gairėmis

Patvirtinti trijų UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Swedbank investicijų valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „Pensija 1“ ir „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ bei III pakopos pensijų fondo „Danske pensija plius“ taisyklių pakeitimus.

II pakopos pensijų fondo „Pensija 1“ pavadinimas keičiamas į „Pensijų išmokų fondas“, šis pavadinimas atspindi fondo investavimo strategiją: prisiimti labai mažą investavimo riziką. „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ II pakopos pensijų fondo pavadinimas keičiamas į „Pensija 1“. Nors šio fondo taisyklių redakcija keičiama iš esmės, tačiau investavimo strategija, dalyvių teisės ir pareigos bei kiti svarbūs fondo veiklos aspektai nesikeičia.

III pakopos pensijų fondo „Danske pensija plius“ pavadinimas keičiamas į „Swedbank papildomos pensijos fondas“. Be to, taisyklėse atnaujinama informacija, susijusi su valdymo įmonės, depozitoriumo ir pranešimų pateikimo kanalo pasikeitimu.

UAB „Swedbank investicijų valdymas“, perėmusi reorganizuotos „Danske Capital investicijų valdymas“ įsteigtų trijų II pakopos ir vieno III pakopos pensijų fondų valdymą, šiuo metu valdo aštuonis II pakopos pensijų fondus: du konservatyvaus investavimo, vieną mažos akcijų dalies, tris vidutinės akcijų dalies ir du 100 proc. akcijų pensijų fondus.

Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas

Išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ prašymą ir susijusią medžiagą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė įtraukti šios įmonės tarpininką UAB „PALINK“ į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą. Šis sąrašas skelbiamas Lietuvos banko svetainėje.

Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos priimtomis Parengiamosiomis draudimo įmonių ir draudimo produktų platintojų produktų priežiūros ir valdymo tvarkos gairėmis. Gairėse nustatyta produktų priežiūros ir valdymo tvarka yra itin svarbi vartotojų apsaugai, siekiant užtikrinti, kad draudimo produktai atitiktų tikslinės rinkos poreikius, ir sumažinti netinkamo pardavimo atvejus. Gairėse nustatyti reikalavimai skirti Lietuvos Respublikoje įsteigtoms draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms.

Priežiūros tarnyba taip pat vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Mažmeninės bankininkystės produktų priežiūros ir valdymo gairėmis. Jomis siekiama nustatyti nuoseklią, racionalią ir veiksmingą produktų priežiūros ir valdymo tvarkos priežiūros praktiką. Gairėse nustatytų rekomendacijų turėtų laikytis Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, Lietuvos Respublikoje įsteigtos centrinės kredito unijos ir kredito unijos, Lietuvos Respublikoje įsteigtos mokėjimo įstaigos ir elektroninių pinigų įstaigos, o nuo šių metų liepos 1 d. – ir Lietuvos Respublikoje įsteigti su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito davėjai bei nepriklausomi su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito tarpininkai.

Be to, Priežiūros tarnyba vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl skolos priemonių modifikuotos trukmės koregavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 340 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą (294.1 KB download icon). Gairės parengtos siekiant patvirtinti metodą, kurį taikant būtų tiksliau įvertinta skolos finansinių priemonių su išankstinio mokėjimo galimybe rizika ir kuris būtų taikomas visų ES institucijų, taip užtikrinant vienodų reikalavimų taikymą visiems rinkos dalyviams ir vienodą rizikos vertinimą. Šių gairių nuo kovo 1 d. turėtų laikytis Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, Lietuvos Respublikoje įsteigtos centrinės kredito unijos ir finansų maklerio įmonės.