Lietuvos bankas
2023-12-18
11

Pritarta Šiaulių banko prašymams
Atsižvelgęs į akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą, Lietuvos bankas leido įregistruoti su įstatinio kapitalo padidinimu (nuo 174 mln. Eur iki 192 mln. Eur) susijusį banko įstatų pakeitimą, patvirtintą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Be to, Lietuvos bankas leido Šiaulių bankui pakeisti apskaitos politiką. 

Pritarė komercinių bankų teiktoms kandidatūroms
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į komercinių bankų prašymus ir įvertinęs pateiktą informaciją, leido:
•    Marijanai Romanovai eiti UAB SME Bank valdybos narės pareigas;

•    Aurelijui Šveikauskui eiti European Merchant Bank UAB administracijos vadovo pavaduotojo pareigas; 

•    Lauri Antero Pitkänen eiti Saldo Bank UAB valdybos nario pareigas. 

Neprieštaravo prašymams dėl pensijų fondų
Atsižvelgęs į draudimo įmonės Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB ir valdymo įmonės „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, prašymus, Lietuvos bankas neprieštaravo šių įmonių valdomų tikslinės grupės pensijų fondų ir turto išsaugojimo pensijų fondo investavimo strategijų pakeitimams.

Leido įsigyti dalį UAB OPAY solutions
Lietuvos bankas išnagrinėjo dviejų kartu veikiančių fizinių asmenų prašymą, jų pateiktą informaciją ir neprieštaravo, kad jie tiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigos UAB OPAY solutions kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 30 proc., bet nesiekiančią 50 proc.

Neprieštaravo AlphaPay, UAB, įsigijimui
Lietuvos bankas išnagrinėjo Slovakijoje registruotos įmonės EKLA s.r.o. prašymą ir neprieštaravo, kad ši bendrovė įsigytų mokėjimo įstaigą AlphaPay, UAB.

Suderino „SB draudimas” įstatų pakeitimą
Atsižvelgęs į gyvybės draudimo UAB „SB draudimas” prašymą, Lietuvos bankas patvirtino, kad kad gyvybės draudimo UAB „SB draudimas” įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 17,1 mln. Eur iki 26 mln. Eur yra suderintas.

Papildyti viešieji sąrašai
Įvertinęs bendrovių prašymus, Lietuvos bankas įrašė:
•    „Alende Marketplace (Lithuania)“ UAB į Viešąjį kredito davėjų sąrašą;

•    „Man ramu“, UAB, į Draudimo brokerių įmonių sąrašą.

Patvirtino atnaujintus netenkamų pinigų srauto koeficientus
Atlikęs kasmetinį bankų taikomų kitų nebalansinių ir neapibrėžtųjų finansavimo prievolių netenkamų pinigų srauto koeficientų apskaičiavimo metodikų vertinimą, Lietuvos bankas patvirtino trijų bankų atnaujintus netenkamų pinigų srauto koeficientus. Juos bankai taikys apskaičiuodami padengimo likvidžiuoju turtu rodiklius (LCR), pradedant 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitomis.