Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000248

List of licenses:
Electronic money institution licence ( valid from: 2015-10-29 )

www.perlasfinance.lt

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Olimpiečių g. 15, LT-09237 , Vilnius

Address:
Olimpiečių g. 15, LT-09237 , Vilnius

Ph. (8 5) 278 0757, (8 5) 278 0713, Fax. (8 5) 278 0740

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2022-09-20 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 papunktis.

Fine : 40000 €

2016-06-13 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis ir Mokėjimo įstaigų įstatymo 14 straipsnio 1 dalis