Lietuvos bankas
2013-08-27

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi pateiktą informaciją, nusprendė neprieštarauti, kad steigiama UAB ,,Lotena“ tiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigos UAB ,,Perlo paslaugos“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti UAB ,,Perlo paslaugos“.