Lietuvos bankas
2016-04-13
11

Sustabdytas UADBB „PANDA Insurance“ licencijos galiojimas; UAB „Nordecum“ ir UAB „Minibank“ sumokėjo Lietuvos banko už neatsakingą skolinimą skirtas baudas; UAB „NEO Finance“ įrašyta į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą; UAB „Perlo paslaugos“ tarpininkas įtrauktas į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą; subfondą „INVL lanksčiosios strategijos subfondas“ leista jungti prie fondo „INVL Baltijos fondas“; pritarta dviejų nekilnojamojo turto investicinių fondų steigimui

Sustabdytas UADBB „PANDA Insurance“ licencijos galiojimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė sustabdyti UADBB „PANDA Insurance“ draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos, išduotos 2010 m., galiojimą.

Pagal Priežiūros tarnybos turimą informaciją, UADBB „PANDA Insurance“ veikia be galiojančios profesinės civilinės atsakomybės draudimo apsaugos ir dėl to, atsiradus žalai, galėtų būti pažeisti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesai ir teisės.

Draudimo brokerių įmonė iki gegužės 1 d. įpareigota Lietuvos bankui pateikti dokumentus, įrodančius, kad profesinės civilinės atsakomybės draudimo apsauga yra galiojanti.

 UAB „Nordecum“ ir UAB „Minibank“ sumokėjo Lietuvos banko už neatsakingą skolinimą skirtas baudas

Du vartojimo kredito davėjai – UAB „Nordecum“ ir UAB „Minibank“ – sumokėjo Lietuvos banko 2016 m. vasario mėn. skirtas baudas – iš viso 2 342 Eur.

Patikrinus UAB „Nordecum“ 50 vartojimo kredito sutarčių ir 2 sutartis pagal gautus skundus, nustatyta, kad įmonė informaciją apie klientų pajamas duomenų bazėse tikrino, tačiau kai kuriais atvejais tai atliko ne prieš sudarydama vartojimo kredito sutartį, o vėliau. Be to, įmonė nerinko informacijos iš išorinių duomenų bazių apie klientų turimus įsipareigojimus kitoms finansų įstaigoms, o mokumui vertinti naudojo tik asmenų pateiktus duomenis. Šiai įmonei skirtos dvi 0,03 proc. bendrųjų metinių pajamų dydžio baudos (iš viso 1 920 Eur).

UAB „Nordecum“ pateikė įrodymus, kad visi trūkumai ištaisyti atsižvelgiant į Lietuvos banko reikalavimus.

UAB „Minibank“ skirta 0,04 proc. bendrųjų metinių pajamų dydžio bauda (422 Eur) už tai, kad ji netinkamai vertino klientų mokumą. Patikrinus 50 vartojimo kredito sutarčių, paaiškėjo, kad 18 proc. atvejų ji nerinko klientų sutuoktinių pajamas patvirtinančių dokumentų arba kitų įrodymų, o naudojo paraiškose nurodytus duomenis. Be to, kas dešimtu atveju, vertindama klientų įsipareigojimus finansų įstaigoms, rėmėsi mažesniu dydžiu, nurodytu duomenų bazėse, nors klientai buvo nurodę didesnius įsipareigojimų dydžius.

Trečioji bendrovė, kuriai Lietuvos bankas vasario pabaigoje taip pat skyrė 2 baudas, šiuos sprendimus apskundė.

UAB „NEO Finance“ įrašyta į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „NEO Finance“ (prekės ženklas „Paskolų klubas“) prašymą, nusprendė įrašyti šią įmonę į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą. Tai pirmoji bendrovė, įtraukta į šį sąrašą.

Nuo šių metų vasario 1 d. teisę verstis tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veikla asmuo turi tik tada, kai priežiūros institucija įrašo jį į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą. Šis sąrašas skelbiamas Lietuvos banko svetainėje.

Priežiūros tarnyba šiuo metu nagrinėja ir kitų bendrovių prašymus įrašyti jas į minėtą sąrašą.

UAB „Perlo paslaugos“ tarpininkas įtrauktas į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ prašymą ir susijusią medžiagą, įtraukė šios įstaigos tarpininką UAB „Lotelita“ į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

Subfondą „INVL lanksčiosios strategijos subfondas“ leista jungti prie fondo „INVL Baltijos fondas“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido jungti po jungimo pasibaigsiantį sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondą „INVL lanksčiosios strategijos subfondas“ prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“.

Apie fondų jungimą dalyviai bus informuojami investavimo sutartyse pasirinktu būdu (el. paštu arba paštu). Be to, informacija bus skelbiama valdymo įmonės ir atitinkamų platintojų svetainėse. Jungiamų fondų dalyviai galės išpirkti turimus investicinius vienetus netaikant mokesčių nuo pranešimo apie fondų jungimą gavimo dienos iki gegužės 25 d.

Valdymo įmonė – UAB „INVL Asset Management“ valdo 4 II pakopos ir 4 III pakopos pensijų fondus, 2 suderintuosius ir 1 specialųjį nekilnojamojo turto investicinį fondą.

Pritarta dviejų nekilnojamojo turto investicinių fondų steigimui

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB ,,Lords LB Asset Management“ steigiamų uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų nekilnojamojo turto investicinių fondų „Lords LB Special Fund II“ ir „Lords LB Special Fund III“ taisyklėms.

UAB „Lords LB Asset Management“, be steigiamų fondų, valdo 5 specialiuosius, 6 informuotiesiems investuotojams skirtus ir 1 profesionaliesiems investuotojams skirtą investicinį fondą.