Lietuvos bankas
2023-08-02
11

Suteiktos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų licencijos
Lietuvos bankas bendrovėms UAB Crowdpear, UAB CF REAL ESTATE LT, 8 stars, UAB, ir UAB „Bendras finansavimas“ suteikė sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų licencijas pagal visoje Europos Sąjungoje (ES) galiojantį Sutelktinio finansavimo reglamentą. Jos galės teikti sutelktinio finansavimo ir papildomas paslaugas visoje ES.

Primename, kad 2021 m. lapkričio 10 d. įsigaliojo bendras sutelktinio finansavimo teisinis reguliavimas visoje ES. Jis atveria galimybę mūsų šalies finansų rinkos dalyviams sutelktinio finansavimo paslaugas teikti kitose ES valstybėse, o kitų ES valstybių sutelktinio finansavimo platformų operatoriams teikti paslaugas Lietuvoje. Sutelktinio finansavimo reglamentas pakeitė dabartinį Sutelktinio finansavimo įstatymą, todėl šių platformų operatoriai, norintys tęsti savo veiklą, privalo gauti licencijas pagal šį ES reglamentą. 

Leido platinti investicinius vienetus
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Estijoje registruotos bendrovės AS Avaron Asset Management prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, leido jai Lietuvoje platinti šios bendrovės valdomo alternatyviojo investicinio fondo Avaron Flexible Strategies Fund investicinius vienetus neprofesionaliesiems investuotojams. Šis fondas investuoja daugiausia į Baltijos šalių, Skandinavijos ir Vakarų Europos įmonių obligacijas bei akcijas.

Pritarta „Gjensidige“ teiktai kandidatūrai  
Atsižvelgęs į akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė Janne Merethe Flessum ir Akshay Chandrakant Sankpal, pretenduojančių eiti šios draudimo bendrovės valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

Pritarta sandoriui dėl UAB „Crowdison“
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į TREZOR ventures, UAB, UAB „VIALEGMA“ ir dviejų fizinių asmenų prašymus bei išnagrinėjęs pateiktą informaciją, pritarė sutelktinio finansavimo platformos operatorės UAB „Crowdison“ akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu juridiniai asmenys tiesiogiai, o fiziniai asmenys netiesiogiai įgytų UAB „Crowdison“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Papildytas tarpusavio skolinimo platformų operatorių sąrašas
Atsižvelgdamas į UAB ASC International prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas įrašė šią bendrovę į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą. Dabar jame – devynios bendrovės.

Pritarta Green Energy Growth Fund taisyklėms
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymus ir įvertinęs pateiktą informaciją, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo Green Energy Growth Fund taisyklėms.