Lietuvos bankas
2022-01-31
11

Lietuvos bankas atkreipia sutelktinio finansavimo platformų operatorių ir potencialių  šių paslaugų teikėjų dėmesį į reguliavimo pokyčius – įsigaliojus bendram Europos Sąjungos reguliavimui, kviečiame teikti prašymus išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo licenciją ir išbraukti iš Lietuvos banko tvarkomo viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo.

2021 m. lapkričio 10 d. įsigaliojo Sutelktinio finansavimo reglamentas. Jis suvienodina sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklai ir licencijavimui taikomus reikalavimus visoje Europos Sąjungoje (ES), atverdamas galimybę mūsų šalies finansų rinkos dalyviams sutelktinio finansavimo paslaugas teikti kitose ES valstybėse, o kitų ES valstybių sutelktinio finansavimo platformų operatoriams teikti paslaugas Lietuvoje.

Sutelktinio finansavimo reglamentas keičia Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą, kuris š. m. lapkričio 10 d. neteks galios. Po šios datos į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį sąrašą įrašyti sutelktinio finansavimo platformų operatoriai neteks teisės teikti sutelktinio finansavimo paslaugų ir neturės teisės suteikti galimybės sudaryti naujus finansavimo sandorius per savo administruojamas sutelktinio finansavimo platformas. 

Sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, kurie ir toliau ketina teikti šias paslaugas tik jau pagal Sutelktinio finansavimo reglamentą, ne vėliau kaip iki š.m. lapkričio 9 d., privalo pateikti Lietuvos bankui dokumentus, reikalingus perlicencijavimo procedūrai. 

Lietuvos bankas aktyviai prisidėjo rengiant Sutelktinio finansavimo reglamentą, jis yra panašus į dabartinį reguliavimą Lietuvoje. Tam, kad perlicencijavimo procesas būtų sklandesnis, Lietuvos bankas atliko išsamią informacijos analizę ir parengė supaprastintų reikalavimų perlicencijuojamiems sutelktinio finansavimo platformų operatoriams gaires

Potencialius sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjus kviečiame kreiptis į Lietuvos banką dėl licencijos išdavimo jau Sutelktinio finansavimo reglamente nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklai ir licencijavimo procedūrai keliamus reikalavimus rasite čia