Lietuvos bankas
2016-08-01
11

Papildytas viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas; papildytas viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas; leista pakeisti 2 investicinių fondų taisykles; neprieštarauta prašymui taikyti išimtį dėl tarpuskaitos prievolės' UAB „ARN group“ sumokėjo baudą, skirtą už atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus; aptarti dviejų vartojimo kreditų bendrovių patikrinimo rezultatai, esminių trūkumų nenustatyta; vartojimo kreditų bendrovei UAB „Finverta“ – įspėjimas

Papildytas viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas

Išnagrinėjusi mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ prašymą ir susijusią medžiagą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė įtraukti šios įmonės tarpininką UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Papildytas viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas

Išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ prašymą ir susijusią medžiagą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė įtraukti šios įmonės tarpininką UAB „RIMI Lietuva“ į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Leista pakeisti 2 investicinių fondų taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti atvirojo specialiojo investicinio fondo „Prudentis Global Value Fund“, investuojančio į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir valdomo valdymo įmonės UAB ,,Prudentis“, taisykles. Taip pat leista pakeisti specialiojo investicinio fondo „Vitality“, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus ir valdomo valdymo įmonės UAB „Synergy finance“, taisykles.

Neprieštarauta prašymui taikyti išimtį dėl tarpuskaitos prievolės

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti AB DNB bankas prašymui taikyti išimtį dėl tarpuskaitos prievolės sudarant grupės vidaus sandorius, numatytos Komisijos deleguotame reglamente ES 2015/2205, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ES Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų.

UAB „ARN group“ sumokėjo baudą, skirtą už atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus

Vartojimo kreditų bendrovė UAB „ARN group“ sumokėjo Lietuvos banko šių metų birželį skirtą 115 Eur baudą. 0,03 proc. 2015 m. bendrųjų veiklos pajamų dydžio bauda skirta už vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus. Jie nustatyti ištyrus 50 bendrovės sudarytų vartojimo kredito sutarčių. Bendrovė, tikrindama klientų kreditingumą, surinko informaciją apie klientų sutuoktinių įsipareigojimus finansų įstaigoms, tačiau jos nepatikrino duomenų bazėse.

Skiriant baudą atsižvelgta į lengvinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą.

Aptarti dviejų vartojimo kreditų bendrovių patikrinimo rezultatai, esminių trūkumų nenustatyta

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, siekdama išsiaiškinti, kaip vartojimo kredito bendrovės laikosi teisės aktuose nustatytų klientų kreditingumo vertinimo reikalavimų, patikrino po 50 Provident Polska S.A. filialo „Provident Finansai“ ir UAB „Ferratum“ sudarytų vartojimo kreditų sutarčių.  

Priežiūros tarnyba įvertino bendrovių pateiktą informaciją ir nenustatė esminių pažeidimų, susijusių su vartotojų kreditingumo vertinimu.

Vartojimo kreditų bendrovei UAB „Finverta“ – įspėjimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba vartojimo kreditų bendrovei UAB „Finverta“ skyrė įspėjimą už tai, kad bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka laiku nepranešė priežiūros institucijai apie numatomą skirti vadovą.

Priežiūros tarnyba, skirdama poveikio priemonę, atsižvelgė į lengvinančias aplinkybes: bendrovė nusižengia pirmą kartą ir pripažino padarytus nusižengimus, o vartotojų interesai nebuvo pažeisti.