Lietuvos bankas
2013-05-21

Trims kredito unijoms pritaikytos poveikio priemonės už riziką ribojančio normatyvo nevykdymą; kredito unijai „Jonavos žemė“ leista subordinuotąją paskolą įskaityti į kapitalą; pakeisti viešieji vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašai; papildytas viešasis mokėjimo įstaigų tarpininkų sąrašas

Trims kredito unijoms pritaikytos poveikio priemonės už riziką ribojančio normatyvo nevykdymą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už riziką ribojančio normatyvo nevykdymą įspėjo kredito uniją „Žemaitijos iždas“ (Telšiai) ir kredito uniją „Naftininkų investicijos“ (Klaipėda), o Verslo kredito unijai (Kaunas) laikinai, kol ištaisys padėtį, uždrausta teikti kreditavimo paslaugas.

Visos trys kredito unijos įspėtos už tai, kad, 2013 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų duomenimis, nevykdo didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, t. y. paskolos suma vienam skolininkui viršija 25 % perskaičiuoto unijos kapitalo.

Kredito unijos „Žemaitijos iždas“ ir „Naftininkų investicijos“ ėmėsi ir ateityje numato imtis veiksmų didinti kapitalą ir mažinti paskolų koncentraciją. Verslo kredito unija taip pat numato imtis priemonių normatyvo vykdymui užtikrinti, tačiau, atsižvelgus į tai, kad kredito unijos vadovai neatsakingai vertino kredito ir koncentracijos riziką bei į tai, kad Priežiūros tarnybai buvo pateiktos neteisingos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos, šiai kredito unijai laikinai, kol užtikrins didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą, uždrausta teikti kreditavimo (įskaitant hipotekines paskolas) paslaugą.

Visos trys kredito unijos įpareigotos iki 2013 m. gruodžio 31 d. užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą.

Kredito unijai „Jonavos žemė“ leista subordinuotąją paskolą įskaityti į kapitalą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido kredito unijai ,,Jonavos žemė“ 500 tūkst. Lt subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, 2013 m. gegužės 8 d. gautą iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į kredito unijos ,,Jonavos žemė“ II lygio kapitalą.

Pakeisti viešieji vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė viešuosius vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašus.

Vartojimo kredito davėjas UAB ,,Paskola šiandien“, jo paties prašymu, buvo išbrauktas iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo. Iš šio sąrašo taip pat išbraukta UAB ,,MiniCredit“, nes ši įmonė teismo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

Buvo papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas – į jį įrašyti šių vartojimo kredito davėjų nauji tarpininkai: BIGBANK AS filialo – 10, UAB ,,4finance“ – 2, UAB ,,SNORO LIZINGAS“ ir UAB ,,Minibank“ – po 1.

Iki šiol į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą buvo įrašyti 136 BIGBANK AS filialo, 58 UAB ,,SNORO LIZINGAS“, 3 UAB ,,4finance“ vartojimo kredito tarpininkai, o vartojimo kredito davėjas UAB ,,Minibank“ tarpininkų paslaugomis iki šiol nesinaudojo.

Atnaujinti vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašai bus skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

Papildytas viešasis mokėjimo įstaigų tarpininkų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi mokėjimo įstaigos UAB ,,Perlo paslaugos“ prašymą, įtraukė šios įmonės tarpininką UAB ,,Staginis“ į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.